ABB Ability™ Electrical Distribution Control System

Komentari: 0

Digitalna transformacija niskonaponskih distributivnih mreža
ABB Ability™ Electrical Distribution Control System

ABB Ability™ Electrical Distribution Control System omogućava prikupljanje podataka od umreženih ABB niskonaponskih uređaja. Podaci se prosleđuju na cloud platformu pomoću komunikacionih modula Emax 2 prekidača, Ekip UP mernih uređaja ili TruONE uređaja za automatsko prebacivanje napajanja. Autorizovani korisnici mogu pristupiti podacima preko online portala Ekip SmartVision.

ABB Ability™ je naziv za čitav portfolio digitalnih usluga, zasnovanim na višedecenijskim inovativnim ABB tehnologijama i iskustvima, koji klijentima u oblasti energetike, industrije, transporta i infrastrukture pomaže da razvijaju nove i unapređuju postojeće procese optimizacijom planiranja i upravljanja u realnom vremenu.

Proces digitalizacije putem ABB Ability™ digitalnih usluga ima za cilj poboljšanje ključnih pokazatelja poslovanja poput efikasnosti, pouzdanosti i kontinuiteta proizvodnih procesa. 

Važan deo ABB Ability™ portfolija digitalnih usluga je ABB Ability™ Electrical Distribution Control System (EDCS), cloud platforma koja omogućava detaljno praćenje potrošnje električne energije industrijskih i komercijalnih objekata, kao i dijagnostiku stanja umrežene ABB niskonaponske opreme.

EDCS platforma je namenjena za potrebe energetskog i asset menadžmenta radi otkrivanja potencijala za pravljenje značajnih ušteda u ukupnim operativnim troškovima poslovanja. Asset menadžment podrazumeva optimalno korišćenje opreme tj. prevenciju kvarova i produženje eksploatacionog perioda uz smanjenje troškova održavanja.

Rad EDCS sistema se bazira na prikupljanju mernih podataka od ABB niskonaponskih prekidača i mernih uređaja, a zatim slanju tih podataka na cloud.

Novu generaciju ABB uređaja, pomoću kojih je moguće izvršiti digitalizaciju niskonaponskih distributivnih mreža, čine Emax2 prekidači, EkipUP merni uređaji i TruONE uređaji za automatsko prebacivanje napajanja.

Merni podaci se mogu dobiti i od velikog broja drugih ABB uređaja nove generacije, namenjenih ugradnji u niskonaponske razvodne ormane. Umrežavanje navedenih uređaja moguće je ostvariti putem velikog broja dostupnih komunikacionih protokola. Svi merni podaci prikupljeni od ABB uređaja se prosleđuju na cloud putem enkriptovane Ethernet TCP/IP komunikacije. 

Online portal preko koga se, putem računara, mobilnih telefona ili tableta, pristupa podacima koji se šalju na cloud zove se Ekip SmartVision.

On nam služi kako za praćenje podataka u realnom vremenu tako i za generisanje raznih vrsta izveštaja na osnovu uskladištenih podataka.

U standardnoj verziji ove usluge merni podaci se čuvaju 2 godine, a moguće je i znatno duže, u skladu sa potrebama korisnika.

Podaci koji se mogu pratiti na Ekip SmartVision portalu, obuhvataju opšte parametre uređaja (tip, serijski broj, nominalne vrednosti električnih veličina, verzija softvera), podatke o stanju uređaja, evidenciju realizovanih servisa, dijagnostiku kvarova, preventivna upozorenja definisana od strane korisnika, podatke o potrošnji električne energije, snazi potrošnje, efektivnim vrednostima struje i napona, njihovom ukupnom harmonijskom izobličenju.

Korisnik time dobija pun uvid u stanje električne mreže i sve relevantne informacije potrebne za efikasno upravljanje električnom energijom i organizovanje aktivnosti prediktivnog održavanja. 

Među osnovne funkcionalnosti EDCS usluge spada i Alert Center, koji podrazumeva da korisnici portala dobiju obaveštenje putem e-mail-a u slučaju nekog od predefinisanih događaja poput preopterećenja ili kratkog spoja.

Korisnici mogu i da učitavaju dijagrame, fotografije i tehničke crteže razvodnih ormana na Ekip SmartVision portal. Učitane slike se mogu učiniti interaktivnim putem oznaka i markera. Takođe, postoje i direktni linkovi ka ABB dokumentaciji i priručnicima. 

Prvi korak ka upravljanju potrošnjom električne energije u komercijalnom ili industrijskom objektu je dobijanje preciznih podataka o potrošnji električne energije pojedinačnih potrošača, kako bi moglo da se utvrdi koji potrošači najviše doprinose ukupnoj potrošnji i u kojim periodima nastaju najveći troškovi.

Sa tim informacijama, moguće je izdvojiti električne potrošače i elektromotorne pogone sa najvećim potencijalom za ostvarivanje ušteda ulaganjem u energetski efikasniju opremu, odnosno prelaskom sa neregulisanog na regulisani elektromotorni pogon.

ABB nudi spremno rešenje za nove i već postojeće objekte, kojima je u cilju da se upotpune sistemom za energetski menadžment. Merenje svih relevantnih električnih parametara za potrebe energetskog menadžmenta se može ostvariti ABB CMS700 mernim uređajem i ABB EQmatic energetskim analizatorom, a integracijom pomenutih uređaja u ABB Ability™ Electrical Distribution Control System merni podaci i izveštaji o potrošnji električne energije postaju, dakle, daljinski dostupni korisniku putem portala.

Korisnici ABB Ability™ EDCS sistema mogu implementirati veliki broj dodatnih funkcionalnosti. Jedna od njih je Power Controller, upravljačka funkcija Emax2 prekidača i EkipUP mernog uređaja, koja se koristi za ograničenje vršne električne snage isključivanjem neprioritetnih potrošača. Korisnici mogu podesiti željenu električna snagu potrošnje na nedeljnom, dnevnom ili satnom nivou.

Ograničenjem električne snage potrošnje izbegavaju se dodatni troškovi, kao i preopterećenje transformatora i rasklopne opreme. ABB EDCS Predictive Maintenance je jedna od dodatnih opcija u ponudi koja služi za pravljenje plana prediktivnog održavanja opreme tako da se servisna usluga obavlja onda kada automatska analiza mernih podataka pokaže da je to zaista potrebno, čineći sam proces održavanja pametnijim, bržim i ekonomičnijim.

Procena potrebe za servisiranjem uređaja uzima u obzir različite faktore, poput broja mehaničkih operacija prekidača, strujnog opterećenja u normalnom radu, preopterećenja i kratkih spojeva, ali i ambijentalnih uslova kao što su vlažnost, temperatura i vibracije. Ovo rešenje značajno povećava pouzdanost u radu opreme i smanjuje rizik od neplaniranih prekida napajanja. 

Komunikacioni kanal za prenos podataka na cloud platformu je enkriptovan sa istim nivoom sigurnosti koji se primenjuje u uslugama elektronskog bankarstva. Koriste se Microsoft data centri i Microsoft Azure cloud platforma.

Samo korisnici koji su autorizovani i identifikovani mogu da pristupe podacima na portalu. Jedna od ključnih prednosti ove platforme u odnosu na tradicionalne SCADA sisteme za nadzor je jednostavnost ostvarivanja komunikacije opreme sa cloud platformom, brzo puštanje u rad i već spremno okruženje u kome će se pratiti podaci i generisati izveštaji relevantni za korisnike portala. Takođe, korisnik ne mora brinuti o memorisanju mernih podataka. 

ABB Ability™ Electrical Distribution Control System primenu pronalazi u industrijskim pogonima i objektima javne namene poput poslovnih zgrada, hotela, tržnih centara, medicinskih ustanova i sportskih centara.

Usluga se oslanja na moć digitalne revolucije i omogućava smanjenje troškova održavanja, duži vek trajanja opreme, efikasnije poslovanje, smanjenje negativnog uticaja na okolinu i poboljšanje bezbednosti radnog osoblja.

Za više informacija kontaktirajte ABB u Srbiji:

ABB d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 13
11010 Beograd
Stefan Pavlović
Tel: 011/3954 862
stefan.pavlovic@rs.abb.com
www.abb.com

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti