VREME JE ZA ELEKTRO-ENERGETSKU EFIKASNOST

Komentari: 0

Struktura proizvodnih firmi u Srbiji je takva da je električna energija jedan od najviše korišćenih energenata.

Sa približavanjem Evropskoj uniji cena struje u Srbiji polako ali sigurno raste i u tom smislu uticaj cene ovog energenta na troškove proizvodnje postaje sve izraženiji. U domaćoj praksi, sve se češće postavlja pitanje kako racionalizovati potrošnju električne energije.

Ovde je korisno pozvati se na analogiju sa strategijom razvoja elektroenergetskog sistema u Evropskoj uniji. Obimnim istraživanjima i praktičnim projektima ustanovljeno je da se podjednak potencijal nalazi u racionalizaciji potrošnje električne energije, kao i u izgradnji novih elektrana.

Stoga su evropski i domaći regulatori, umesto isključivih investicija u nove kapacitete, stavili veliki akcenat na racionalizaciju postojećeg nivoa potrošnje električne energije, kako kroz stimulativne programe i namenska sredstva, tako i kroz tarifni sistem.

U industriji nije lako smanjiti potrošnju električne energije, jer proizvodnja ne sme da trpi. Često inženjeri nisu ni svesni povećanog nivoa potrošnje, jer su proizvodne linije poslednja reč tehnike i nominalno veoma energetski efikasne.

Tamo gde su linije zastarele, povećani nivo potrošnje se uzima zdravo za gotovo, bez nade da je racionalizacija moguća.

Stoga se često troškovi električne energije uzimaju kao nepromenljivi ili u najmanju ruku teško smanjivi. Zbog ovakve pretpostavke, u domaćoj praksi se ulažu mali napori u smeru racionalizacije troškova električne energije.

U najvećem broju slučajeva predviđa se da na potrošnju električne energije utiče i kvalitet napona sa kojim se proizvodne linije napajaju. U domaćoj praksi dobro su poznati slučajevi gde nove linije ne mogu postići projektovani kapacitet zbog lošeg kvaliteta napona.

Napon u mreži je daleko od idealnog: harmonijska izobličenja, propadi, prenaponi, nesimetrija, neodgovarajuća efektivna vrednost i druge pojave, samo su deo problematike koja utiče na kvalitet isporučene električne energije. Posledice lošeg kvaliteta napona su neoptimalni režimi rada električnih mašina i opreme: transformatori, elektromotori, energetski pretvarači, frekventni regulatori, servo pogoni....

Najočigledniji efekat koji se javlja kod neoptimalnih režima rada su povećani gubici u mašinama i opremi. Realni gubici su iznenađujuće visoki, otuda i značajan potencijal za uštedu. 

Pojave koje u domaćoj praksi najviše doprinose povećanim gubicima električne energije, između ostalih, su:

Viši harmonici

su izobličenja napona i struja, tj. razlika između idealne sinusoide i realnosti. Njihovo generisanje i rasprostiranje utiče ne samo na kvalitet i utrošenu energiju u proizvodnim linijama, već u nekim slučajevima utiče i na tačnost samog merenja utrošene električne energije.

Izvor viših harmonika su sami potrošači u pogonu, kao: regulisani pogoni, peći, ispravljači, osvetljenje,... a često i neadekvatna oprema za kompenzaciju reaktivne snage.

U najtežim slučajevima, visok sadržaj harmonika dovodi do havarija i prekida u radu opreme. U praksi je poznato da se za svaki procentni poen smanjenja ukupnog izobličenja napona identično smanjuje i potrošnja električne energije.

Visoka efektivna vrednost napona

Zbog održanja nivoa napona na kraju dugačkih vodova, elektrodistributivna preduzeća održavaju nivo napona na izlasku iz svojih trafo stanica na relativno visokom nivou od 410-420V.

Posledica ovakve prakse je da potrošači na početku ovakvih vodova imaju povećanu potrošnju električne energije.

Čak i bez ulaska u obimne stručne analize, jasno je da za istu količinu proizvedenih proizvoda utrošena električna energija neće biti ista pri povišenom i pri nominalnom naponu.

Nesimetrija napona

Nesimetrija napona je česta pojava i najlakše ju je uočiti kao razliku u vrednosti napona između različitih faza. Nesimetrija faznih napona od svega 2,5% dovodi do povećanja potrošnje električne energije u elektromotorima od oko 10% (u zavisnosti od veličine motora), pojave mehaničkih vibracija i skraćenja životnog veka motora.

Nesimetrija se najčešće provlači neprimećena zbog fluktuacije vrednosti napona u mreži i inženjeri nisu ni svesni dugotrajne povećane potrošnje električne energije.

Avalon Partners d.o.o. ima jedinstveni pristup ovoj problematici, jer je usko specijalizovan za oblast elektro-energetske efikasnosti. Naši inženjeri vrše profesionalna terenska merenja najmodernijom mernom opremom specijalizovanom za merenje kvaliteta napona, na osnovu čega se vrši stručna analiza rezultata i namensko planiranje mera za konkretno okruženje i uslove.

Rezultat su potpuno prilagođena rešenja koja eliminišu ili minimiziraju negativne efekte na kvalitet napona, uključujući isporuku, ugradnju i puštanje u rad namenske opreme.

Rešenja su pouzdana i brzo isplativa, a sve u cilju povećanja elektroenergetske efikasnosti, smanjenja troškova za utrošenu električnu energiju, smanjenja gubitaka usled lošeg kvaliteta napona, usled ispada opreme, kvarova, itd..

Sva oprema i delovi koji se ugrađuju su proizvedeni od svetski renomiranih proizvođača, sertifikovani po evropskim normama i testirani u najtežim uslovima rada. Inženjerska rešenja koja se implementiraju su u skladu sa evropskim standardima i tehničkim preporukama EPS-a.

Avalon Partners uspešno izvodi projekte već 25 godina, te poseduje izuzetno iskustvo i stručnost na ovakvim poslovima.

Svoje poverenje poklonile su nam najprestižnije domaće firme i u ovom trenutku ugrađeno je preko 1000 sistema sa vrhunskim referencama u zemlji i okruženju. 

Avalon Partners d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 24,
11090 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 6558 600

Tel: +381 65 AVALONP
Fax: +381 11 6558 608
office@avalon.rs
www.avalon.rs
 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti