XTS – Revolucija u pokretu

Komentari: 0

Visoko kompaktan transportni sistem XTS (eXtended Transport Sistem) nudi nove mogućnosti u industriji mašina.

Sistem koji sačinjavaju samo tri ključne komponente – motor sa ugrađenom pogonskom elektrikom, bežična pomična jedinica i vodilica – u kombinaciji sa PC kontrolerima i EtherCAT tehnologijom, nudi bitno veću slobodu pri razvoju uređaja.

Na raspolaganju je široka paleta mogućih konfiguracija transportnog sistema, koji predstavlja novi koncept na području transporta, posluživanja i montaže.

Poboljšana proizvodna efikasnost i kompaktnije mašine, samo su dve od njegovih mnogih prednosti.

Uz pomoć XTS sistema i pripadajuće programske opreme, moguće je izvesti i aplikacije, koje su s tehničkog aspekta vrlo zahtevne.

www.beckhoff.si/XTS

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti