Unapređenje iskustva krajnjih korisnika kroz digitalizaciju dostave

Komentari: 0

U cilju unapređenja komunikacije i razmene dokumenata sa kupcima, nakon godinu dana pripremnog procesa, kompanija Nelt je u maju započela implementaciju projekta “digitalizacije“ u dostavi.

U prvoj fazi, novi model brze i jednostavne razmene podataka sa kupcima primenjen je samo u Neltovom regionalnom centru u Nišu. U junu se nastavilo sa implementacijom na celoj teritoriji Srbije, sa namerom proširenja na region Zapadnog Balkana.

Projekat digitalnе dostavе deo je šire kompanijske strategije digitalizacije poslovnih procesa.

Ovo rešenje ubrzava lanac snabdevanja, i time značajno unapređuje uslugu koju Nelt pruža svojim kupcima i klijentima.

"Start digitalne dostave dolazi u pravo vreme i usklađen je sa zakonskom regulativom u domenu razmene elektronskih dokumenata koja stupa na snagu 2022. godine. Implementacijom projekta digitalne dostave smo otvorili put za dalji razvoj novih funkcionalnosti u ovom segmentu, kao i postepeni prelazak na digitalni model poslovanja". - istakao je Nenad Rakočević, menadžer operativne izvrsnosti Nelt Grupe.

Projektom digitalizacije dostave automatizovani su logistički procesi, sa postepenim povlačenjem dokumenata u papirnoj formi iz upotrebe.

Sada je Neltovim principalima, klijentima i kupcima omogućeno brže, transparentnije i tačnije praćenje podataka putem "Track And Trace" portala, kojem se jednostavno pristupa sa globalnog sajta www.nelt.com

Digitalnu dostavu, koja prati globalne trendove u domenu logističkih usluga, karakterišu jednostavni procesi kreiranja i kretanja dokumentacije, kao i digitalno arhiviranje za slučaj neophodnih provera.

Nelt nastavlja da ostvaruje svoju viziju, da postane "Kompanija broj jedan u primeni potpunih rešenja u logističkim i distributivnim uslugama, na svim tržištima na kojima posluje", ispunjavajući svoje strateške ciljeve okrenute, pre svega, poslovnim partnerima, visokom kvalitetu usluge i inovativnosti u poslovanju.

facebook.com/neltgrupa
linkedin.com/company/neltgrupa
instagram.com/lifeatnelt/
youtube.com/user/neltgrupa

nelt.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti