Stereolitografija je dostupna i na radnom stolu

Komentari: 0
Fotografija od: IB-CADDY - Formlabs štampač Form 2 na radnom stolu

Preduzeće IB-CADDY D.O.O. je dobavljač za prodaju i servisiranje visokorezolucijskih 3D štampača Form2. Ovi 3D štampači rade na principu stereolitografije (SLA), gde je velika prednost upotreba štampača na radnom stolu.

Stereolitografija (s kraticom SLA) je poznati postupak u oblasti 3D štampe. Na osnovu istraživanja fotopolimerizacije, odnosno međusobnog povezivanja molekula u čvrstu materiju - polimere, osamdesetih godina prošlog veka, tačnije 1986. godine, Chuck Hull je patentirao i komercijalizovao ovaj proces te ga nazvao stereolitografija.

Danas su 3D stereolitografski (SLA) štampači pojam za postupke brze izrade prototipova. Delove načinjene tim postupkom odlikuje tačnost izrade i malih i velikih delova. Stoga je taj postupak doživeo veliki uspeh pri izradi prototipova, prvo u automobilskoj industriji, a kasnije i na ostalim inženjerskim područjima, pa i u medicini, dentalnoj tehnici, zlatarstvu, modelarstvu i maketarstvu.

Pri postupku stereolitografije se uz pomoć ultraljubičastih (UV) laserskih zraka, u posebnoj kadi, očvršćuje fotopolimerna smola. 3D SLA štampač s odgovarajućom programskom opremom „izreže“ 3D model na odgovarajuće slojeve. Uz pomoć UV zraka se iscrta, odnosno očvrsne 2D oblik svakog takvog sloja, što se ponavlja dok nije načinjen čitav 3D model.

Danas je postupak prilično jednostavan. Kada načinimo 3D model u CAD okruženju, zapišemo ga u STL format kojeg čita program za upravljanje 3D štampača. Taj program zatim izreže 3D STL model na slojeve i šalje na 3D pisač, koji izvodi prethodno opisani postupak. Nakon završene štampe, otisnute delove obično dodatno učvrstimo pod UV svetlom (tzv. curing).

Uprkos tome što je stereolitografija već deceniju opšte primjenjivani postupak pri 3D štampi, donedavno su ti uređaji bili prilično skupi, ciene pojedinih uređaja kretale su se i preko više stotina hiljada evra, a veličina pojedinog uređaja je bila slična samostojećem hladnjaku ili veća. Prava revolucija na tom području se dogodila osnivanjem kompanije Formlabs u 2011. godini, koju su osnovala tri studenta sa MIT-a, a to su Maxim Lobovsky, David Cranor i Natan Linder. Njihova ideja je bila načiniti 3D SLA štampač, kojeg je moguće postaviti na radni sto u kancelariji, a cena bi trebala biti takva da je štampač dostupan svakom prosečnom korisniku.

Prvi proizvod su nazvali Form 1. Kako je firmi nedostajalo novca za završetak razvoja proizvoda i pokretanje proizvodnje, odlučili su da finansijska sredstva potraže preko internet platforme za masovno finansiranje inovativnih projekata Kickstarter, gde su dobili rekordnih 2,95 miliona dolara.

U 2013. godini, počeli su službeno isporučivati stone SLA 3D štampače Form 1, po ceni od nekoliko hiljada dolara. Tu uspešnu priču su primenili i autori dokumentarnog filma s područja 3D štampe, pod naslovom "Print the Legend".

No, preduzeće Formlabs je svoj uspešan poslovni put nastavila s pisačem Form 1+, a zatim sa aktuelnom verzijom Form 2. I Form 2 je SLA štampač kojeg je moguće postaviti na radni sto, jer su dimenzije pisača svega samo 35 x 33 x 52 cm pri radnom volumenu 145 x 145 x 175 mm. Debljinu sloja (tj. layer-a) možemo podešavati u rasponu između 25 do 100 mikrometara.

Upravljanje 3D štampačem Form 2 je vrlo jednostavno. Postavimo ga na sto, uravnotežimo ga preko četiri vijaka, te umetnemo radnu posudu, radnu platformu i rezervoar sa smolom. S priloženim programom PreForm izaberemo jedan ili više 3D modela, poravnamo ih po osnovnim ravninama i postavimo podruporne strukture, a zatim možemo poslati naredbu pisaču putem kabla, USB memorije ili WiFi veze.

Štampa obično traje nekoliko sati, nakon čega otisnute modele uklonimo s radne platforme, operemo ih u alkoholu i u na kraju očvrsnemo pod UV svetlom.

Kompanija Formlabs nudi široku paletu materijala, koje možemo primeniti pri štampanju s pisačem Form 2. Ti materijali mogu biti standardni (beli, crni, prozirni, sivi), inženjerski (čvrsti, izdržljivi, savitljivi, otporni na visoke temperature), materijal primeren za izradu kalupa za livenje i biokompatibilni materijal za dentalnu industriju. Važno je i da delove odštampane od spomenutih materijala možemo naknadno obraditi, npr. brusiti ili obojiti.

Više informacija na www.ib-caddy.com/formlabs

IB-CADDY D.O.O.

e-mail: electrical@ib-caddy.com

www.ib-caddy.com/electrical

O Autoru

Bojan Zupan

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti