Privredna komora Vojvodine unapređuje međuregionalnu saradnju

Komentari: 0

Privredna komora Vojvodine (PKV) i Privredno društvo Adonis-SKP, ovlašćeni predstavnik turske sajamske organizacije „Tȕyapfairs“ za Makedoniju, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sloveniju, Albaniju i Kosovo, sa sedištem u Makedoniji, potpisali su u subotu, 19. maja 2018. godine Sporazum o saradnji na štandu PKV na 85. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Potpisnici Sporazuma su predsednik PKV Boško Vučurević i zastupnik Privrednog društva Adonis-SKP Erdoan Dželadin.

Predmet ovog Sporazuma je definisanje aktivnosti radi razvijanja međusobne saradnje, a u cilju promovisanja i jačanja trgovinske i ekonomske saradnje.

Potpisnice Sporazuma saglasnesu da njihova međusobna saradnja obuhvati sve oblike povezivanja koju ostvaruju u okviru svoje delatnosti, a radi ostvarivanja i obezbeđivanja zajedničkih interesa važnih za privredu Vojvodine i interesa članova Komore, kao i u interesu Adonis-SKP.

Na osnovu potpisanog dokumenta, PKV i Adonis-SKP zajednički će promovisati razvoj trgovinskih i ekonomskih aktivnosti između Republike Turske i Republike Srbije, a organizovaće posete predstavnika vojvođanske privrede specijalizovanim sajamskim izložbama koje se održavaju u Republici Turskoj.

Nakon potpisivanja, na štandu PKV održan je sastanak, kojem su prisustvovali i sekretar Udruženja poljoprivrede PKV Jelena Drobnjak, sekretar Udruženja usluga Slavica Hajder, samostalni stručni saradnik za međuregionalnu saradnju PKV Milan Stojanov i prof. dr Branislav Vlahović sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na kojem su razgovarali o akcionom planu koji će zajedničkim snagama biti sproveden u narednom periodu.

 

Izvor: PKV

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti