Montažni i transportni sistemi u modernoj industriji

Komentari: 0

Od prvih početaka industrije pa do danas, proces montaže i transporta delova ima veoma bitan značaj za produktivnost proizvodnog sistema.

Prvi veliki koraci u tim oblastima, napravljeni su početkom 20. veka u automobilskoj industriji (FORD).

Danas se tome pridaje prvenstveni značaj. Postoje kompanije koje su posvetile i usmerile jedan deo svog razvoja u tu oblast. Bosch Rexroth se već 40 godina uspešno bavi montažnim linijama, a u poslednjih 20 godina i transportnim sistemima.

Princip rada montažnih transfer linija se zasniva na pomeranju radnog predmeta sa jedne stanice na drugu. Pogonski sistem čine dva kaiša ili dva lanca koji se istovremeno pomeraju i pokreću palete na kojima se nalaze radni predmeti. Informacije o smeru kretanju paleta i završenim operacijama se smeštaju na paletne identifikacione elemente.

Zaustavljanje paleta na radnim stanicama, gde se vrše manulene ili automatske operacije, vrši se pomoću pneumatskih zaustavnih vrata. Kada se predviđena operacija završi, oslobađa se paleta tako da može da nastavi sa kretanjem. Zavisno od težine radnih predmeta, razvijene su transfer linije do 3kg –TS1, do 240kg -TS2plus i do 400 kg – TS5.

U realizaciji ovakvih linija, Bosch Rexroth je u prilici da koristi i integriše svoje proizvode iz drugih tehnoloških oblasti: HMI, PLC, „Motion Logic” sisteme, servo pogone, linearne module, električne zavijače sa senzorom za merenje momenta i ugla rotacije itd.

Modularni Rexroth-ov VarioFlow plus lančasti transportni sistem nalazi široku primenu u primarnom i sekundarnom pakovanju, povezivanju mašina i montažnim linijama.

Prehrambena, elektronska i auto industrija su glavni korisnici ovih transportera. Namenjen je za horizontalni i vertiklni transport. Sastoji se od komponenata koje se univerzalno mogu koristiti za sisteme svih širina ( 65, 90, 120, 160, 240 i 320 mm) , čime se značajno smanjuje potreba korisnika za rezervnim delovima. Veliki izbor tipova lanaca pokriva različite primene .

Njihova osnovna geometrija i različiti dodaci omogućavaju laku adaptaciju na najsloženije transportne zahteve. Izvođenje u varijanti sa aluminijumom ili sa nerđajućim čelikom, zavisno od potreba koje diktira aplikacija, zadovoljava sve poznate standarde. Najveća prednost ovog rešenja je jednostavna montaža i brza integracija u postojeće sisteme.

Manuelna montaža je i dalje dosta zastupljena u modernoj industriji. Čovek, zbog svoje inteligencije,
čula i motorike, poseduje superiorna svojstva u odnosu na bilo koju mašinu. Međutim, njegova efikasnost zavisi od mnogo faktora. Kako bi se to regulisalo, neophodno je obezbediti ergonomska radna mesta, ali i brz i jednostavan pristup materijalima za rad.

Firma Bosch Rexroth je razvila mnogobrojna ergonomska rešenja koja obezbeđuju radnicima nesmetan i efikasan rad u pogonu. Ergonomska radna mesta utiču na zdravlje zaposleng kao i na porast motivacije i efikasnosti.

Postoji sedam osnovnih pravila na osnovu kojih se vrši optimalan dizajn radnog mesta, kao što su: visina radnika i radna visina, radni prostor, prostor na dohvat ruke, snadbevanje delovima, vidno polje, osvetljenje i podešavanje opreme za rad.

Statistika pokazuje da dobro ergonomsko rešenje radnog prostora obezbeđuje smanjenje utrošenog vremena i do 40%.

Trenutno je aktuelan razvoj koncepta „ Industry 4.0“, koji znači povezivanje IT resursa proizvodnih kompanija sa resursima automatizacije na nivou mašina i proizvodnih linija.

Od svog osnivanja, osnovne oblasti angažovanja firme UNO-LUX PROCESSING su projektovanje, inženjering, isporuka opreme i softvera za automatizaciju mašina i industrijskih postrojenja, sa jasnom orijentacijom da promoviše najbolja stručna iskustva po međunarodno priznatim merilima i zadovolji interese korisnika svojih usluga po navedenim principima.

UNO-LUX PROCESSING

office@ulpr.com

www.ulpr.com

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti