MOMENTUM-VIŠE OD 15 GODINA U SRBIJI I REGIONU U OBLASTI AUTOMATIZACIJE I ELEKTROMOTORNIH POGONA

Komentari: 0

Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni u najširem smislu obuhvataju opremu za zaštitu, ukljucenje i upravljanje elektromotorima, koji predstavljaju osnovni pokretacki element današnje industrije, ali i mehanicke prenosnike (reduktore, remene prenosnike itd.).

Elektromotori koji su u ovom smislu podrazumevani jesu jednosmerni motori (istosmerni, ili DC motori), asinhroni motori (AC motori), sinhroni motori, servo motori, a pogonski sistem obuhvata sve potrebne komponente za zaštitu, ukljucenje i upravljanje svim napred nabrojanim vrstama elektromotora.

U savremenom trenutku najtraženiji proizvod je frekventni regulator (invertor, inverter, frekventni pretvarac) za regulaciju asinhronih elektromotora, koji uobicajeno ili povremeno u svom okruženju sadrži razlicite zaštitne i sklopne uredaje, ali i EMC filtere, AC prigušnice, DC prigušnice, Sinusne Filtere.

Automatizacija mašina

Automatizacija mašina (factory automation) u svoje središte stavlja control logic (upravljacku logiku) u formi diskretnog upravljanja i po tome se suštinski razlikuje od procesne automatizacije.

Ukljucenje i iskljucenje releja, kontaktora i drugih elemenata koji imaju stanje 0 ili 1, generisanje zaštitno blokadnih funkcija, funkcija upravljanja nizom operacija, kao i pracenje statusa raznih izvršnih diskretnih elemenata u središtu je diskretne automatizacije, automatizacije mašina (factory automation).

Komponente dominantnije zastupljene u diskretnoj automatizaciji su razlicite vrste releja i kontaktora, PLC (Programmable Logic Controller) pre nego DCS (Distributed Control System), razliciti beskontaktni senzori (induktivni, kapacitivni, fotosenzori, ultra zvucni senzori, inkrementalni enkoderi, senzori nagiba -inclination sensor, senzori ubrzanja), detektori, tasteri, višefunkcijski tasteri, dvorucne komande, nožni prekidaci, pozicioni prekidaci, mikroprekidaci, ali i sigurnosni uredaji, sigurnosni prekidaci, sigurnosni moduli, itd.

Procesna automatizacija

Procesna automatizacija (process automation) u svoje središte stavlja control loop (signalnu petlju) u formi kontinualnog upravljanja. Velicine kao što su pritisak, protok, temperatura, nivo, koncentracija, vlaga, i dr. nalaze se kao predmet upravljanja.

Procesna automatizacija po pravilu obuhvata sve potrebne zahvate u oblasti automatizacije u zonama opasnosti od eksplozije (Ex zona 0, 1, 2, 21, 22, Hazardous Zone 0, 1, 2, 21, 22).

Komponente koje su dominantnije zastupljene u procesnoj automatizaciji jesu PID regulatori, termoregulatori, signal konvertori, signal izolatori, Ex barijere, Ex izolatori i napajanja transmitera, HART interfejs, Foundation Fieldbus proizvodi i rešenja, Remote I/O proizvodi i rešenja, Ex HMI proizvodi i rešenja, DCS (Distributed Control System) pre nego PLC (Programmable Logic Controller), itd.

Momentum d.o.o.
Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Srbija
Tel/fax: + 381 22 625 010,
e-mail: office@momentum-automation.com
web: www.momentum-automation.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti