Međunarodni naučno-stručni skup o vodi od 16-18. novembra 2022.

Komentari: 0

PROFIL IZLAGAČA:

*proizvođači opreme za hidrotehničke objekte, snabdevanje vodom, kanalisanje, prečišćavanje, zaštitu od poplava i erozije...

*proizvođači mernih instrumenata

*proizvođači opreme za automatizaciju, monitoring sistema i upravljanje

*proizvođači opreme, uređaja, aparata i instumenata za kontrolu kvaliteta vode za piće i otpadnih voda

*konsultantske firme

*projektne organizacije

*softverske kompanije

*naučne i stručne organizacije, fakulteti, instituti

*izvođači- građevinske i monterske firme koje rade na izgradnji vodoprivrednih objekata, vodovoda i kanalizacija

Info telefon: +381 63 110 95 15
E-mail: sanja.vuckovic@belexpo.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti