JEDNOSTAVNOST BEŽIČNE KOMUNIKACIJE

Komentari: 0

Komunikacija kao i prenos informacija, oduvek su bili prioritet u industrijskim procesima. Mnoge aplikacije na udaljenim lokalitetima zahtevale su ručno merenje željenih parametara, a to je značilo veliko trošenje resursa. 

Sledeći korak bio je povezivanje kablovima (bakarnim ili optičkim) udaljenog uređaja ili mašine sa ostatkom sistema, čime se obezbeđuje konstantna razmena podataka. Ovo rešenje je već dugi niz godina primarno u industrijskoj komunikaciji, međutim svoje nedostatke pokazuje prilikom različitih proširenja kapaciteta, jer dodatna iskopavanja kanala za polaganje kablova predstavljaju veliku investiciju.

Takođe nisu retke situacije kada dolazi do prekida komunikacije usled oštećenja kablova ili provodnika. Ovakve poteškoće i određeni predlozi inženjera naveli su Phoenix Contact da pronađe alternativu. Tako je stvoren nov sistem prenosa informacija, Radioline sistem.

Radioline predstavlja bežični sistem za prenos podataka. Modularan je i omogućava povezivanje do 99 udaljenih lokacija (stanica), od kojih se na svakoj lokaciji može postaviti do 32 ulazno/izlazna modula uz glavni, primopredajnik.

Svi moduli poseduju „hot swapp“ funkciju i mogu se, recimo, dodavati ili menjati u toku rada bez neželjenog zastoja u procesu proizvodnje. Galvanska izolacija fizički razdvaja ulaze od izlaza modula, a radni temperaturni opseg je od -40 do +70 stepeni C, što ovaj sistem čini veoma robusnim.

Specijalno za Radioline, Phoenix Contact je razvio i patentirao Trusted wireless 2.0 tehnologiju. Kako bi se omogućila što bolja komunikacija bez neželjenih smetnji i osigurala pouzdanost informacija, ova tehnologija koristi metodu stalne promene frekvencije, FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum).

Po ovoj metodi paket sa informacijom koristi izbor do 127 kanala iz celog spektra frekventnog opsega, između kojih skače (odabira kanal) na osnovu slučajnog uzorka. Korišćenjem različitih frekventnih opsega, nekoliko sistema može raditi paralelno.

Osmišljen je i koncept da se određeni kanali mogu selektivno staviti na crnu blok listu, kako bi se WLAN sistemima moglo paralelno upravljati bez ograničenja performansi. Iako se komunikacija odvija na velikim udaljenostima, protokol je zaštićen 128 bitnom enkripcijom, koja obezbeđuje da paketi podataka koji bi se teoretski mogli presresti, postanu neupotrebljivi i nerazumljivi.

Potvrdom indentiteta na prijemnoj strani proverava se autentičnost pošiljaoca i odbijaju se poruke koje su izmenjene.

Jedna od glavnih karakteristika Radioline sistema jeste jednostavnost konfigurisanja. Nije potreban nikakav program, već se odabir željene adrese vrši okretanjem točkića na samom uređaju.

Phoenix Contact ovo naziva „mapiranje I/O modula“. Uređaji mogu raditi u tri frekventna područja, 868 MHz, 900 MHz i 2400 MHz i u zavisnosti od toga postižu se dometi do 32 Km sa usmerenim antenama.

Takođe postoji mogućnost prenosa podataka bez optičke vidljivosti između antena i tada se postiže domet do 2 Km. Pored prenosa analognih i digitalnih signala, postoji i mogućnost prenosa serijskih signala (RS 485) putem Modbus RTU protokola.

Još jedna bitna karaktaristika ovih uređaja jeste njihova univerzalnost. Moguće ih je postaviti u bilo koji postojeći sistem sa komponentama različitih proizvođača i podaci će biti preneti pouzdano do željene lokacije.

Radioline sistem predstavlja vrhunac bežične komunikacije u industrijskim aplikacijama.

Ekskluzivni zastupnik brenda Phoenix Contact za tržište Srbije:
Konvex electric d.o.o.
Autoput za Novi Sad 110b, 11080 Beograd, Zemun
Telefon: +381 11 4145 900
E-mail: office@konvex.rs
Web: www.konvex.rs
Posetite naš web shop: b2b.konvex.rs/shop

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti