IZMX inovativna generacija vazdušnih prekidača do 4 000 A

Komentari: 0

Kompanija Eaton predstavlja inovativnu generaciju vazdušnih prekidača IZMX namenjenu za aplikacije do 4 000 A, u 3 ili 4-polnoj izvedbi, fiksne ili izvlačive.

Vazdušni prekidač IZMX16 je najmanji prekidač u svojoj klasi sa zapreminom od samo 24 dm³ i čeonom površinom od 0,092 m². To ga čini idealnim za izvlačive aplikacije, jer je moguće instalirati dva prekidača jedan pored drugog u polje širine 600 mm. Pokriva opseg od 630 do 1 600 A sa prekidnom moćima do 66 kA.

Vazdušni prekidač IZMX40 sa jednom veličinom kućišta pokriva opseg od 800 do 4 000 A sa prekidnom moći do 105 kA. Oba prekidača koriste zaštitne jedinice nove generacije nastale na platformi Power Xpert Release (PXR). Zaštitne jedinice PXR20 I PXR25 su opremljene displejom visoke rezolucije.

Nude širok opseg funkcija. Podaci o podešenoj zaštiti, merenjima, analizama, dijagnostici i zabeleženim događajima pored prikaza na displeju mogu biti prebačeni preko nekog od standardnih protokola Modbus, Profibus ili Ethernet. Za veću bezbednost moguće je postvljanje šifre kako bi se sprečile neovlašćene izmene. Na displeju zaštitne jedinice prikazuje se i QR kod radi jednostavnije identifikacije zaštitne jedinice i pristupa linku sa dodatnim informacijama.

Pregled novih funkcija na Power Xpert Release (PXR)

Modbus komunikacioni modul je integrisan u zaštitnu jedinicu PXR25. Kao opcija dostupan je na zaštitnoj jedinici PXR20

Veliki LCD displej kombinovan sa kursorom omogućava komforan pristup funkcijama i raspoloživim informacijama

Status baterije, ZSI i In vidljivi u svakom trenutku

Funkcija zonska selektivnost (ZSI) koja omogućava bolju selektivnost zaštite je standnardna na oba tipa zaštitnih jedinica

Mogućnost postavljanja šifre

Redukovanje opsega prekidača obavlja se softverski (umesto mehanički)

PXR20 i PXR25 su sa LSI zaštitom koja može biti prepodešena u LI ili u LS

3 dodatna alarmna kontakta

USB priključak na zaštitnoj jedinici za testiranje i podešavanje dodatnih fukcija preko PC uz upotrebu softvera PXPM

QR kod za jednostavniju identifikaciju i dodatne informacije

Unapređena dijagnostika sa grafikom “životnog veka” prekidača, događaja i vremenom rada

Za komunikaciju sa PXR zaštitnom jedinicom koristi se softver Power Xpert Protection Manager (PXPM), koji se bez nadoknade može skinuti sa sajta kompanije Eaton.

Između ostalog, ovaj softver omogućava čitanje/izmenu podešavanja (osim osnovnih zaštitnih podešavanja), uključivanje/isključivanje funkcija, snimanje talasnih oblika, višestruke procedure testiranja, štampanje podešavanja i krivih. Korišćenje softvera je jednostavno i intuitivno.

Testiranje više ne zahteva specijalizovane alate, zahvaljujući mnogo boljem softverskom rešenju u kombinaciji sa integrisanim test hardverom za sekundarno injektiranje.

PXR platforma zaštitnih jedinica omogućava konfigurisanje i testiranje prekidača sa PC-a preko USB priključka. Povezivanje se obavlja standardnim USB kablom, čime je eliminisana potreba za nabavljanjem specijalnog kabla. Kao rezultat dobijamo jednostavniju komunikaciju korisnika sa zaštitnom jedinicom, kao i mogućnost da se sačuvaju i odštampaju podaci testiranja kako bi unapredili kontrolu i režim održavanja.

Sekundarnim injektiranjem moguće je simulirati različite situacije, kao što su preopterećenje, kratak spoj, zemljospoj. Stručni izveštaj o testiranju sa evidentiranim datumom i vremenom, individualnim podešavanjima, krivama aktiviranja i rezultatom testa, mogu biti sačuvani u pdf formatu.

To značajno smanjuje vreme potrebno za testiranje, olakšava obavljanje održavanja i dobijanje izveštaja testiranja za dokumentaciju. Periodična testiranja značajno pomažu u obezbeđivanju pouzdanog rada i preventivnom sprečavanju ispada, koji mogu prouzrokovati velike troškove usled zastoja.

Prilikom razvoja novih proizvoda i rešenja, stručnjaci u kompaniji Eaton nastoje da uvek naprave iskorak u pogledu pouzdanosti, efikasnosti, bezbednosti i opravdaju ulogu globalnog tehnološkog lidera. Eaton je sa razlogom ponosan na svoje patente pod nazivima ARMSTM i ARCON®.

Aplikacije sa vazdušnim prekidačima IZMX nadograđene pomenutim patentima omogućavaju značajno bolju zaštitu kako sistema tako i osoblja u slučaju kvara. Takođe, redukuje se rizik od neželjenih prekida u radu.

ARMSTM (Arcflash Reduction Maintanance System) omogućava osoblju u održavanju poboljšanu bezbednost prilikom manipulacije sa opremom, koristeći jednostavne i pouzdane metode za redukciju vremena reagovanja zaštitne jedinice u slučaju pojave strujnog luka. Samim tim, redukuje se energija luka tj. nivoi radijacije, zvuka, pritiska i temperature.

ARMSTM funkcija aktivira se direktno na vazdušnom prekidaču prilikom dolaska osoblja u zonu opreme ili daljinski preko komunikacije. Njenom aktivacijom zaštitna jedinica prelazi u poseban režim omogućavajući bržu obradu signala i kraće vreme reagovanja u slučaju pojave kvara u odnosu na standardnu „trenutnu“ zaštitu. ARMSTM se može odabrati kao opcija na obe zaštitne jedinice PXR20 i PXR25.

ARCON® sistem je inovativno rešenje koje je zasnovano na ranom otkrivanju pojave električnog luka u ormanima, korišćenjem sistema optičkih senzora, prenošenju signala optičkim vlaknima do ARCON® modula koji ima ulogu “veštačkog generisanja velike struje kratkog spoja”. Upotrebom ovog sistema, vreme reagovanja zaštite se redukuje na samo 2 ms. Zbog izuzetnog nivoa prevencije oštećenja opreme, ARCON® je sa razlogom dobio ime airbag za tipski testirane ormane.

xSpider

Softver xSpider je grafički orijentisan program za projektovanje niskonaponskih mreža opremljenih Eaton zaštitnom opremom. Softver vrši proračun padova napona, raspodele opterećenja i struja kratkih spojeva kako za radijalne tako i za meštovite mreže i izvodi dalje provere tačnosti odabira kablova i zaštitne opreme. Softver je prvenstveno namenjen projektantima.

Program ima mogućnost izvođenja proračuna u različitim sistemima uzemljenja mreže (TN / TT / IT) za naponske nivoe do 1 000 VAC. Na ovaj način se olakšava izvođenje višestrukih proračuna u okviru projekata, koje se do sada najčešće izvodilo na pretpostavljenim kritičnim strujnim krugovima (pad napona, struja kvara). 

Pored svakog zaštitnog uređaja, odgovarajuće kablovske ili sabirničke veze ka potrošaču, kao i pored samog potrošača (na osnovu unete snage), nakon proračuna se prikazuju rezultati ukupnog pada napona, struja trofaznog kratkog spoja (potrebna za pravilno dimenzionisanje prekidne moći opreme unutar ormana) kao i struja jednofaznog kratkog spoja.

Program nudi korisnicima kompletnu bazu Eaton zaštitne opreme u vidu razgranate strukture. Nakon toga, za svaki od izabranih uređaja se može dodatno podesiti tačna vrednost struje reagovanja, kako bi se u kasnijim proračunima proverila i selektivnost sve izabrane opreme (sa ciljem da prilikom pojave kvara reaguje odgovarajući najbliži zaštitni uređaj).

Selektivnost se može i grafički prikazati u vidu istovremenog prikaza kriva reagovanja odabranih zaštitnih uređaja, kada se dodatno može izvršiti podešavanje sa vizuelnim rezultatom.

Kao dodatni modul u okviru programa, Eaton je prvi prikazao i mogućnost proračuna rizika od pojave električnog luka za tipski testirane ormane tipa xEnergy, i na taj način prikazao nivoe bezbednosti po rukovaoca koji treba da izvrši manipulaciju zaštitne opreme. Rezultat ovog proračuna, pored brojnih vrednosti energije mogućeg električnog luka, daje i vizuelni prikaz i preporuke zaštitne opreme koju rukovalac treba da poseduje prilikom manipulacije.

Takođe, program ujedno prikazuje i vrednosti energije električnog luka koja se može pojaviti ukoliko je u okviru ormana predviđena ugradnja I ARCON® modula.

Eaton electric d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Beograd, Srbija
telefon: +381 11 3 777 007
fax: +381 11 3 777 017
e-mail: officebelgrade@eaton.com
www.eaton.rs
www.eaton.eu

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti