Huber rešenja za postrojenja za prečišćavanje

Komentari: 0

Sa sedištem u Berchingu, Bavarska, HUBER je vodeći svetski proizvođač mehaničke opreme za prečišćavanje otpadnih voda i obradu mulja.

Ima 1110 zaposlenih širom sveta koji razvijaju i izrađuju proizvode, projektiraju i razvijaju sistemska rešenja za komunalna preduzeća i za industriju.

Kao kompanija čiji je glavni fokus na kvalitetu, decenijama koriste isključivo nerđajući čelik za proizvodnju svojih proizvoda.

Rezultat toga je dug životni vek uređaja, bez obzira na izazovne uslove u kojima rade.

Mehaničko čišćenje grabuljama i sitima

Za obradu komunalnih i industrijskih otpadnih voda, neophodno je mehaničko prethodno prečišćavanje kao prva faza prečišćavanja.

Grubi materijali koji smetaju moraju se ukloniti da bi se ublažili sledeći nivoi, odnosno zaštitili od oštećenja i kontaminacije.

Plutajuće, sedimentne i lebdeće materije, u zavisnosti od veličine proreza ili perforacija se u potpunosti uklanjaju, transportuju i odlažu u kontejner.

Program grabulja (Huber Rotomat i Huber Max) pokriva različite sisteme grabulja, omogućavajući nam da ponudimo rešenja za sve protoke, bez obzira na način ugradnje.

S različitim veličinama proreza (između 20 mm i 1 mm) otpadne vode se prečišćavaju do željenih vrednosti.

Veoma sitna sita (Huber Likuid i Huber RoDisc) za odvajanje sitnijih čestica (između 1 mm i 0,2 mm) omogućavaju nova područja primene u prečišćavanju otpadnih voda.

Zbog uklanjanja organskih čestica, vrednost KPK/BPK5 u otpadnoj vodi se takođe smanjuje.

Takva sita mogu povećati postojeći kapacitet postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili se samostalno koriste kao prvi korak za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Obrada materijala nakon mehaničkog prečišćavanja

Ostatak materijala nakon mehaničkog prečišćavanja uglavnom je sastavljen od materijala sličnog kućnom otpadu, tj. fekalija, papira i minerala.

Količina materijala zavisi od veličine proreza na uređaju. Sadržaj vode u komunalnom otpadu sa grabulja varira od 10 do 25%.

Sadržaj organske materije u materijalu sa grabulja iznosi otprilike 90% suvog ostatka.

Zbog vrlo visokog sadržaja vode, vrlo heterogenog sastava i neestetskog izgleda, otpadni materijal se mora tretirati pre deponovanja.

Najprikladniji način tretiranja je sa mašinama za pranje otpada (Huber WAP). Dodavanjem vode za pranje i mehaničkom energijom, fekalije i suspendovane organske materije se isperu sa materijala na grabuljama.

Nakon pranja, materijal se kompresuje tako da se sadržaj vode u ispranom materijalu značajno smanjuje.

U zavisnosti od odabranog postupka ispiranja i vrste prese, zapremina i težina mogu se smanjiti do 80%.

Smanjenje težine može se izjednačiti sa smanjenjem otpada za deponovanje, što takođe ima direktan uticaj na smanjenje troškova deponovanja.

Odvajanje peska i obrada peska

Zbog operativne bezbednosti uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, potrebno je odvojiti pesak koji se nalazi u otpadnoj vodi.

U prisustvu peska u otpadnim vodama, usisavanje vazduha u bazama za prozračivanje se pogoršava, a trošenje (pumpe, mešalice i prese) se povećava.

Cilj je pri tome postići najbolje moguće odvajanje peska i neorganskih materija do 0,2 mm. Proces je najefikasniji kada se za to koristi uređaj (Huber Ro6) koji pravilno izračunava vreme taloženja peska različitih veličina zrna.

Dodavanjem sitnih mehurića vazduha ubrzavamo eliminaciju masti i na taj način poboljšavamo delovanje biologije na postrojenju za prečišćavanje. Uklanjanje peska i masti može se kombinovati i sa raznim sitnim sitima (Huber Ro5).

Pesak odstranjen iz uređaja i pesak od čišćenja kanala i puteva kontaminiran je organskim česticama i drugim supstancama sličnim kućnom otpadu.

Kvalitetnom obradom i pranjem peska (Huber RoSF) dobijamo materijal sa niskom vrednošću žarenja (manjom od 3% organske materije) i visokim sadržajem suve materije (SS> 90%).

To smanjuje troškove deponovanja, a može se ponovo koristiti i kao sekundarna sirovina.

Obrada mulja

Glavni otpad u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda je mulj koji nastaje kod mehaničkog, hemijskog i biološkog prečišćavanja otpadnih voda.

Količina formiranog mulja zavisi od veličine uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i načina prečišćavanja otpadnih voda.

Iz biološkog procesa se uklanja mulj koji sadrži samo 1% suve materije, što trošak uklanjanja takvog mulja čini izuzetno visokim.

Osnovno zgušnjavanje takvog mulja je dodavanje flokulanata i obrada na zgušnjivačima blata različitih vrsta koje se razlikuju u tipu i kapacitetu: tračni zgušnjivač (Huber BeltDryer), disk zgušnjivač (Huber S-disk) ili bubnjasti zgušnjivač (Huber S-DRUM).

U ovom procesu blato se zgušnjava na barem 5% suve materije ili se zapreminski smanjuje za 80%.

Daljnjom obradom na vretenastoj presi (Huber Q-press), vrednost suve materije se povećava do 25%, zavisno od vrste mulja.

Da bi se dodatno smanjio otpadni mulj, potrebno je izvući još više vode iz mulja.

Ako ima dovoljno prostora i sunčeve energije, može se pomoću nje i solarnog sistema za sušenje (Huber Solstice) povećati sadržaj suve materije do 75%.

Veličina sistema za solarno sušenje određuje se na osnovu zračenja sunčeve energije na odabranom mestu, a izračunava je Huber.

Ako se za sušenje mulja koriste drugi izvori energije (gas, struja, otpad, topla voda), mulj se može osušiti do 92% suve materije.

Tračni sušači (Huber BT), cirkulacijom vrućeg vazduha unutar sušilice, obezbeđuju efikasno isparavanje vode.

Industrijska otpadna voda

Industrijska otpadna voda se razlikuje od komunalnih otpadnih voda i svaka grana industrije zahteva drugačije rešenje.

Industrijske otpadne vode često sadrže teško razgradive organske materije, ulja, masti, teške metale, soli, otrove i korozivne sastojke.

Otpadne vode iz hemijske, tekstilne i prehrambene industrije posebno su opterećene.

Za njih je potrebna prethodna obrada pre nego što se otpadna voda može ispustiti u javna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Zbog ovih izazova, preduzeće HUBER SE poseduje posebni odsek za industriju, gde na osnovu potreba i sopstvenih iskustva određuju optimalno rešenje za kupca.

Za više informacija kontaktirajte

Kolektor Sisteh d.o.o. na:
e-pošta: ales.verbnik@kolektor.com
gsm: +386 41 925 021

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti