Gravimetričko doziranje za najzahtevnije proizvodne procese

Komentari: 0

Gravimetričko doziranje praškastih supstanci sa preciznošću na mili- ili čak na mikrogram predstavlja veliki izazov za korisnike, prevashodno u okruženjima u kojima postoji opasnost od eksplozije. Preduzeće Alba je razvilo grupu sistema za doziranje visoke preciznosti za vaganje malih količina praška u najzahtevnijim uslovima.

Gravimetričko doziranje se u većini slučajeva zasniva na loss-in-weight tehnologiji, što znači da je rezervoar montiran na mernim ćelijama koje mere potrošnju materijala tokom doziranja. Kada je reč o veoma malim količinama doziranog materijala (npr. 400 mg) i visokom kvalitetu krajnjeg proizvoda, ovakva tehnologija nije dovoljna.

Osluškivali smo potrebe svojih kupaca i razvili rešenje koje korisniku daje tačan podatak o količini materijala prilikom određenog doziranja, jer meri svako doziranje odvojeno. Na ovaj način obezbeđena je potpuna kontrola nad količinom doziranog materijala i kvalitetom krajnjeg proizvoda.

Pametni sistem za upravljanje koji sam uči obezbeđuje visoku preciznost tokom celog procesa doziranja jer uređaj za dodavanje (feeder) automatski menja brzinu doziranja kada detektuje promenu u protoku materijala. Svi modeli dozatora su prikladni kako za laboratorije tako i industrijska postrojenja, jer mogu da se upotrebljavaju samostalno ili kao deo proizvodne linije, a njima se upravlja preko PLC-a. 

Svaki dozator je napravljen po meri naručioca, što omogućava veliku fleksibilnost i prilagođavanje specifičnim potrebama primene, čime je obezbeđeno izvođenje preciznih merenja u svim delovima proizvodnih procesa.

Prednosti

• Sistem za upravljanje koji sam uči i omogućava preciznost doziranja 0,0 – 1% u celom području doziranja, obezbeđuje veću uštedu pri doziranju skupih materijala

• Zaštita okruženja u kojim postoji opasnost od eksplozije: II 2 D / - III C T125°C (sertifikat IECEx)

• Potpuna kontrola kvaliteta krajnjeg proizvoda i dodatna zaštita – izbacivanje neodgovarajućih doziranja

• Fluktuacije u gustini materijala ne utiču na rezultat doziranja 

• Povezivanje IIOT (industrial internet of things)

Modeli dozatora

Continuum: Kapacitet: 30 – 6000 g/h

Za kontinuirano doziranje praška sa veličinom čestica 10 mikrona nadalje. 

Video prezentacija: https://youtu.be/UMDTBNzbXYo 

Mikro: Kapacitet: 0,400 – 2 g

Materijal: sipak prašci

Mili: Kapacitet: 2 – 100 g

Materijal: sipak prašci, granulati

Duplex: Kapacitet: 50 – 200 g

Materijal: sipak prašci, granulati

Opcija izbacivanja levo/desno za sortiranje pravilnih i nepravilnih doziranja

Želite da saznate više?

Pogledajte video-prezentaciju modela dozatora na našem veb-sajtu https://alba.si/izdelki/dozatorji ili nas kontaktirajte na info@alba-ce.com i sa zadovoljstvom ćemo da porazgovaramo o najprikladnijem rešenju za vas.

Alba d.o.o.
Celjska cesta 41, 3212 Vojnik
Slovenija
Telefon: +386 (0)3 428 18 00

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti