Godrej sa većom preciznošću postavlja nove standarde kvaliteta i smanjuje troškove

Komentari: 0

Preciznost i poštovanje ugovorenih rokova su ključni faktori konkurentnosti u industriji alata. Odeljenje za alate društva Godrej sa rešenjima iz Renishaw-a štedi vreme, novac, smanjuje otpad i postiže visok nivo preciznosti.

Godrej, najveći indijski snabdevač alatima, ima odlične kapacitete za izradu složenih alata, a 15-20% svoje proizvodnje izvozi širom sveta. U okviru programa totalnog produktivnog održavanja (TPM) uveli su principe PQCDSM (Productivity, Quality, Cost, Delivery, Safety and Morale, odnosno: produktivnost, kvalitet, troškovi, dostava, bezbednost i moral), kao i smernice Kaizen.

Glavni ciljevi programa TPM su maksimalno otklanjanje zastoja u proizvodnji i garantovanje pravovremene isporuke. Za održavanje preciznosti proizvodne opreme, uključujući CNC i mašine za elektroerozionu obradu (EDM), upotreba kalibracijske opreme sa visokom preciznošću je od suštinskog značaja.

Iskustvo sa preciznošću RENISHAW

Ocena preciznosti u Godreju u ranim danima nije bio lak zadatak. Testovi po standardu NAS979 (standardni testovi obrade odvajanjem čestica za CNC glodalice po National Aerospace Standard) su obično sprovođeni prilikom preuzimanja mašina i pod vođstvom stručnjaka. Vršenje ovih testova je bilo problematično i dugotrajno. 

Kada su se u preduzeću Godrej 1996. godine upoznali sa kvalitetom laserskog sistema Renishaw ML10 i uverili se u njegovu preciznost i pouzdanost, odlučili su se za kupovinu. Iznenadilo ih koliko je njegova upotreba jednostavna, a sa laserskim sistemom su otklonili i skupe greške povezane sa testovima NAS.

Iako ML10 meri samo 9 parametara (u poređenju sa 13 parametara na testovima NAS), poboljšanje kvaliteta rezultata je važnije od parametara koji su ispali iz dijagnostičke obrade. Čitanje podataka je trenutno i lako za analizu. U Godreju su ubrzo shvatili da će sa laserskim sistemom Renishaw uštedeti vreme, novac i smanjiti otpad. Zbog preciznosti su i kupci preduzeća Godrej počeli da izričito zahtevaju sertifikat ML10. Gospodin S. M. Nayak, generalni direktor odeljenja za alate u kompaniji Godrej, je objasnio: „Proizvod je robustan i stabilan, a Renishaw kontaktiramo samo zbog unapređenja. Nikada nam se nije desilo da nešto otkaže.”

U međuvremenu, ML10 su nadogradili sa laserskim sistemom Renishaw XL-80, koji se zasniva na jednostavnoj i lakoj upotrebi koja ne zahteva prisustvo visokokvalifikovanog stručnjaka. Gospodin Nayak kaže: "RENISHAW servis je bez premca, kada je u pitanju vreme odziva. Mi smo tražili obuku i bili smo oduševljeni kada je za samo nedelju dana obuka bila završena". XL-80 laserski sistem za merenje nudi kalibraciju visokih performansi za sisteme pogona i pozicioniranja, uključujući KMM i mašine alatke.

Priča se nastavlja

Preduzeće Godrej Machine Tools je u okviru proširenja kupilo više CNC mašina za svoje alatničarsko odeljenje. Sa tim su se pojavili novi izazovi zato što je bilo potrebno testirati nove parametre mašina, na primer, kružnu interpolaciju i podešavanje pogona. Još jednom Godrej se obratio Renishaw-u i pronašao rešenje u teleskopskom sistemu ballbar QC20-W koji omogućava jednostavnu identifikaciju grešaka na mašini sa visokim stepenom preciznosti.

Uređaj neposredno beleži greške servopogona, geometrijsku tačnost, pravouglost, greške pozicioniranja i vrhove prilikom promene smera kretanja u sve tri ravni (xy-yz-zx). Od uvođenja testiranja sa uređajem QC20-W ballbar u Godrej-u beleže manje zastoja u proizvodnji i manje odbačenih proizvoda u kontroli.

Računaju se samo rezultati

U industriji alata kvalitet je mantra i kupci očekuju proizvode koji će im služiti bar 10 godina. Godrej sa ispunjavanjem najviših standarda kvaliteta i preciznosti garantuje životni vek proizvoda od najmanje 125 000 radnih ciklusa, što je daleko više od standardne industrijske norme od 50 000 ciklusa.

Klijenti iz odbrambene, avio i svemirske, kao i nuklearne industrije zahtevaju procene tokom proizvodnog procesa radi garancije kvaliteta merenja, a insistiraju i na potvrdama o testiranju mašina sa uređajem ballbar. Gospodin Nayak nastavlja: „Renishaw je pomogao kompaniji Godrej da redefiniše standarde kvaliteta, smanji troškove i poboljša vlastite kapacitete, kompetentnost i poverenje u sopstvenu opremu.”

Od štednje do novih prihoda

Kupci biraju Godrej pre svega zbog dugog životnog veka alata, koji proizilazi iz pažljivog praćenja parametara kvaliteta. Zahtevi kupaca za visokim kvalitetom i preciznim merenjima, podstakli su preduzeće na izdavanje sertifikata o testovima sa laserom i ballbar-om. Godrej sada nudi usluge kalibracije i spoljnim naručiocima, a tim je stvorio dodatni priliv prihoda. Proizvodni pogon je opremljen sa najsavremenijim CNC mašinama, mašinama za elektroerozionu obradu i preciznim mašinama za bušenje. Gospodin Nayak zaključuje: „Kalibracija visoke preciznosti sa laserom ili ballbarom Renishaw je presudna za kvalitet i pouzdan rad ovih mašina.”

Lična karta kompanije

Godrej je poznato ime na indijskom tržištu, sa međunarodnim prisustvom u Holandiji, Saudijskoj Arabiji, UAE, Omanu, Kini, Vijetnamu, Maleziji i Singapuru. Alatničarsko odeljenje osnovano 1935. godine na globalno tržište je stupilo 1993. godine, a danas nudi alate za prese i livenje pod pritiskom, kao i specijalne mašine, stezače i ostale dodatke.

Preduzeće ostvaruje godišnji prihod preko 16 miliona evra (1,2 milijarde indijskih rupija), a između ostalih sa alatima snabdeva preduzeća Toyota, TATA, Honda, GM, Maruti Suzuki i Siemens.

O Renishaw-u

Renishaw je priznato i u svetskim razmerama vodeće preduzeće u oblasti merne tehnike, sa dugom istorijom inovacija u razvoju i proizvodnji. Od svog osnivanja 1973. godine, kompanija je nudila najsavremenije
proizvode koji povećavaju produktivnost, poboljšavaju kvalitet proizvoda i donose isplativa rešenja za automatizaciju.

Svetska mreža predstavništava i distributera obezbeđuje izuzetnu uslugu i podršku svojim kupcima.

Proizvodi obuhvataju:

• Tehnologije aditivne proizvodnje i vakuumskog livenja za primenu u dizajniranju, izradi prototipova i proizvodnji

• Stomatološke CAD/CAM sisteme za skeniranje i snabdevanje protetskim nadoknadama

• Davače položaja za precizne povratne informacije o linearnoj, ugaonoj i rotacionoj poziciji

• Stezače za koordinatne merne mašine (CMM) i sisteme za merenje

• Merne sisteme za uporedno merenje obrađenih delova

• Sisteme za brza laserska merenja i geodetske sisteme za upotrebu u ekstremnim okruženjima

• Laserske sisteme i automati zovane sisteme ballbar za merenje performansi i kalibraciju mašina

• Medicinske uređaje za primenu u neurohirurgiji

• Merne sisteme i soft ver za pripremu, postavljanje alata i kontrolu na CNC mašinama alatkama

• Spektroskopske sisteme Raman za nedestruktivno ispitivanje materijala

• Senzorske sisteme i softver za merenje na koordinatnim mernim mašinama (CMM)

• Tastere mernih glava za koordinatne merne mašine (CMM) i mašine alatke

Za kontakt sa nama širom sveta posetite:

www.renishaw.com/contact

RLS d.o.o. Ovlašćeni distributer za proizvode Renishaw u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji

mail@rls.si

www.rls.si


0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti