Ergonomija u manuelnoj proizvodnji - Optimalno planiranje – rad bez problema

Komentari: 1

Ako želite da unapredite produktivnost i motivaciju zaposlenih na radnim mestima sa manuelnim operacijama, svi detalji moraju biti optimizovani: od prilagođenja visini radnika i obezbeđenja idealne zone dohvata, sve do podešavanja vidokruga i kvalitetnog osvetljenja.

Primenom Bosch Rexroth ergonomskih sistema radnih mesta, izbeći ćete nepravilan položaj ili loše osvetljenje koji mogu dovesti do prevremenog umora ili čak do oboljenja. Prednosti Bosch Rexroth rešenja su:

• Dugogodišnje iskustvo u ergonomskom dizajnu radnih mesta u skladu sa EN ISO 6385

• Sveobuhvatni program sa individualno podesivim proizvodima za ergonomska radna mesta

• Softverski paket MTPro i “ManModel” koji on koristi, omogućava vam da podesite radno mesto prema konkretnom radniku.

Osam ergonomskih pravila za planiranje i projektovanje radnih mesta

Ergonomski dizajnirana radna mesta donose povećanu motivaciju i zadovoljstvo, bolje performanse i kvalitet rada, kao i smanjenje odsustva usled zdravstvenih problema. Jednom rečju: veliki plus za efikasnost, produktivnost i konkurentnost.

Osam osnovnih ergonomskih pravila prikazana su u nastavku teksta. Za više informacija, dokumentaciju i podršku obratite nam se, stojimo vam na raspolaganju.

Visina radnika i radna visina

Radna visina mora biti prilagođena visini radnika i vrsti posla koji se obavlja. Srednja visina od 1 125 mm je optimalna za radna mesta „ustani/sedi“.

Radna površina

Visina radne površine treba da bude između 800 mm i 1 500 mm. Savijanje i rad iznad nivoa srca unose neravnomerno naprezanje radnika.

Zona dohvata

Mora se obezbediti lak dohvat do materijala i proizvoda tokom rada. Izbegavati rotaciju torza i pomeranje ramena, naročito pod naporom.

Priliv materijala

Sve udaljenosti hvatanja moraju biti što je moguće kraće. Kontejneri sa materijalom moraju biti u zoni direktnog dohvata radnika.

Vidokrug rada

Izbegavati nepotrebno kretanje glave i očiju. Objekti koji su uvek na istoj udaljenosti ne zahtevaju promenu fokusa. Izbegavati rad u tačkama koje nisu u vidokrugu.

Rasveta

Optimalna rasveta radnog mesta otklanja prevremeni umor, poboljšava koncentraciju i sprečava greške u radu. Izbegavati senke, blještanje i treperavo svetlo.

Podešavanje na radnom mestu

Pravilno podešavanje radnog mesta minimizira nepotrebno kretanje, eliminiše fizičko zamaranje, a radna pozicija obezbeđuje pravilan položaj tela.

Alati za planiranje
Ergonomski upitnik i šabloni koriste se za planiranje, a za projektovanje do potrebnog nivoa detalja na raspolaganju je MTPro softverski paket.

Ako želite da uspešno implementirate ergonomska rešenja, stojimo vam na raspolaganju za podršku i pomoć!

1 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar
milorad petrov
21.09.2020 18:22
dobar Odgovori

Ostavi komentar

Klijenti