Digitalne tehnologije kao rešenje za kvalitet i dostupnosti vode

Komentari: 0

Svet se trenutno suočava sa sve većim nestašicama i lošim kvalitetom vode, kao i spoznajom o ograničenjima i problemima sistema vodosnabdevanja izazvanim klimatskim promenama. Ako želimo da obezbedimo našu budućnost, moramo se pozabaviti održivošću vodnih resursa.

Pretpostavili smo da na planeti ima dovoljno vode za vekove koji dolaze. Kao osnovu za to verovanje imali smo podatak da je više od 70% površine Zemlje prekriveno vodom.

Međutim, samo 3% vode na zemlji je slatka voda - pogodna za potrošnju i industrijsku upotrebu. Samo 0,5% do 1% slatke vode na planeti je dostupno, odnosno, nije zarobljeno u ledenim kapama, atmosferi ili zemljištu. Voda je postala toliko retka, da je nedavno postala roba kojom se trguje na berzi, “nova“ nafta ili zlato, a sve to kao rezultat poteškoća pristupu vodi u mnogim regionima.

Uprkos navedenom, ovaj dragoceni resurs je korišćen na neodrživ način. Uzmimo pitanje neprihodovane vode, a to je voda koja se prečisti i “gubi“ pre nego što stigne do korisnika, najčešće zbog curenja i kvarova na glavnim cevovodima. Dok je 17 odsto teritorije EU pogođeno nestašicom vode, globalno, 40% do 60% vode gubi se kao neprihodovana voda. Pored gubitka same ove dragocene vode, neprihodovana voda rezultira većom emisijom ugljenika i dodatnim troškovima.

Uticaj dugoročne održivosti

I pored sve veće oskudice u snabdevanju, potražnja za bezbednom, visokokvalitetnom vodom za industrijsku i opštu upotrebu raste. Nije problem samo povećana upotreba vode u industrijskim procesima, već i ono što se dešava sa otpadnom vodom nastalom kao rezultat ovih procesa.

Samo jedan litar boje koji procuri u zemljite može da kontaminira 250.000 litara vode za piće. A litar prosutog benzina može da kontaminira 750.000 litara vode. Iz ovoga zaključujemo da je od suštinskog značaja da zaustavimo zagađenje vodnih tokova, odnosno da naš uticaj na reke, jezera i podzemne vode svedemo na minimum.

Ne sme se zanemariti uticaj industrije voda na zadate ciljeve nulte emisije. Kao primer navodimo da se 80 odsto svih voda upotrebljenih u SAD koristi za navodnjavanje i kao rashladna voda u elektranama. Takođe, samo u 2019. godini, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u EU su emitovale u atmosferu 27 miliona metričkih tona CO2.

Vodoprivredna preduzeća i industrija moraju da usredsrede napore na merenje svog uticaja na životnu okolinu. Implementacija održivih rešenja za ova pitanja zahteva transparentnost podataka kako bi se prepoznale mogućnosti za redukovanje neprihodovane vode, smanjenje zagađenja i emisije štetnih gasova. Bez detaljnog uvida gde i kako se taj uticaj može postići, svi postupci u ovom pravcu biće bezuspešni.

Suočite se sa izazovom sa jasnom vizijom

Uz pomoć digitalne tehnologije, možemo efikasno upravljati svim izvorima vode, uključujući podzemne vode, površinske vode i recikliranu vodu, kako bismo zadovoljili sve veću potražnju.

Na primer, podaci izvedeni iz digitalnih tehnologija kao što su IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence) i Cloud sistemi mogu pomoći u predviđanju potražnje za vodom, osigurati kvalitet snabdevanja i proaktivno odgovoriti na nastupajuće izazove.

Današnja digitalna rešenja mogu pomoći da kvalitet, kvantitet i uticaj vode budu vidljivi tako što će obezbediti da infrastruktura radi za nas, a ne protiv nas.

Napredna analitika podataka pomoću softvera za nadzor električne energije (EcoStruxure Power Monitoring Expert) može obezbediti uštedu energije do 8%, dok sistemi za nadzor vodovodne mreže koriste podatke iz različitih podsistema za otkrivanje kvarova i proaktivno smanjuju gubitke vode. Istovremeno, sistemi za upravljanje distribucijom vode koriste informacije za kontrolu pritiska mreže i ublažavanje naprezanja i deformacija cevi.

Ovakvo“digitalno“ upravljanje imovinom ne samo da smanjuje neprihodovanu vodu, već produžava životni vek infrastrukture i time značajno smanjuje troškove održavanja i zamene opreme.

Navedeni sistemi, mogu se naći u sklopu Schneider Electric EcoStruxure Water Cycle Advisor, softverskog paketa koji pokriva kompletno upravljanje ciklusom vode – od izvorišta, preko postojenja do mreža i ponovne upotrebe.

Delovi ovog sveobuhvatnog “Smart Water“ rešenja su: Water Network, Water Loss, Water Simulation, Urban Drenage, Water Resourse, Energy, Treatment Plant, Well Watch i Pumping Performance.

U prilog posvećenosti i kvalitetu koji donosi Schneider Electric u industriji voda govori i ovogodišnja nagrada za “Water Technology Company of the Year“ koju dodeljuje prestižni „Global Water Intelligence“.

Vrhunski tim: tehnologija, podaci i znanje

Digitalni alati i analitika podataka nude zavidne mogućnosti za povećanje efikasnosti upotrebe vodnih resursa. Kao primer može se uzeti primena smanjena gubitaka vodovodne mreže u gradu ili obezbedjivanjem pravovremenog navodnjavanja u poljoprivrednoj proizvodnji.

Međutim, ovaj san će postati stvarnost samo ako uspemo da izgradimo i koristimo održivu i efikasnu vodnu infrastrukturu i upravljamo njome pomoću digitalnih tehnologija.

Globalno postoji ogromna količina podataka, iz različitih izvora, koji se mogu iskoristiti za ostvarenje vizije održivosti vode u budućnosti.

Međutim, potrebno je da svi uključeni u industriji voda prihvate rad na takozvanim “data-driven“ rešenjima. Kroz veću saradnju u ovom segmentu, korišćenjem i poređenjem podataka između različitih sektora, kao i razmenu znanja, možemo zajednički doći do inovacija i postaviti nove standarde za održivo snabdevanje vodom.

To je ključni resurs u borbi za postizanje održive budućnosti i ne smemo dozvoliti da se otrgne našoj kontroli.

Sada je vreme da se usvoje najsavremeniji digitalni sistemi za upravljanje celokupnim vodnim ciklusom kako bi se ubrzali planovi održivosti.

Planiranje, vođenje, održavanje i optimizacija rada kompletne infrastrukture u industiji voda kroz digitalnu transformaciju, obezbediće višestruku korist potrošačima, vodovodnim preduzećima kao i životnoj sredini.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti