Digitalizacija u industriji

Komentari: 0

Digitalizacija u industriji - imali smo priliku da na ovu temu postavimo nekoliko pitanja Kseniji Karić, direktorki divizija Digitalna fabrika i Procesne industrije i pogoni u kompaniji Siemens.

Časopis Industrija: Kako digitalizacija menja način na koji se kompanije razvijaju i proizvode?

Ksenija Karić: U modernom dobu, digitalizacija ne prestaje da menja naše živote i transformiše industriju zajedno sa proizvodnim procesima. Zato je u Siemens-u digitalizacija jedna od centralnih tema, i ona pored elektrifikacije i automatizacije predstavlja pravac našeg daljeg razvoja kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou. Siemens-ova rešenja za digitalizaciju čine nas pionirom u primeni inovativnih rešenja, onih koja sve proizvodne kompanije uvode u novu eru proizvodnje.

Napredak naših savremenih tehnologija, pruža priliku kreiranja novih poslovnih modela putem digitalizacije i automatizacije, ali i rešenje kako da postignete fleksibilnost i efikasnost preduzeća.

Časopis Industrija: Korišćenje digitalizacije u industrijskoj proizvodnji doprinosi kreiranju novih poslovnih modela. Kakve promene to donosi za preduzeća?

Ksenija Karić: Novi poslovni modeli zahtevaju nove načine pristupa korišćenju raspoloživih podataka. Podaci danas predstavljaju najvažniji „osnovni materijal“ i njihova karakteristika je da se stalno uvećavaju. Naša kompanija pruža mogućnost povezivanja virtualnog i realnog sveta pomoću Siemens-ovih Digitalnih Usluga, kao i obradu velike količine podataka kroz Sinalytics platformu u koju je umreženo više od 300 000 sistema.

Digitalizacija u obradi podataka omogućava uočavanje grešaka pre nego što se one dese u realnom vremenu, kao i kreiranje novih načina optimizacije u procesima proizvodnje. Kupci na taj način ostvaruju benefite zbog većeg stepena dostupnosti, uvećanog outputa i značajnih ušteda energije.

Časopis Industrija: Zbog čega je digitalizacija značajana za srpsku industriju i srpsko tržište? Da li naša zemlja prepoznaje mogućnosti koje joj ovaj koncept nudi?

Ksenija Karić: Primena vrhunske tehnologije i dostignuća digitalizacije i automatizacije čini život lakšim i prijatnijim, a industriju unapređenijom i prilagodljivijom u konkurentnom poslovnom okruženju. Siemens d.o.o. Beograd je među prvima u Srbiji predstavio značaj digitalizacije tokom konferencije na temu Industruje 4.0 u maju 2016. godine, a sada nastavljamo posetom gradova "Siemens - Digitalization Roadshow“.

U dalekosežnim prospektima koje budućnost industrijske proizvodnje nalaže, uspešno je završena i Siemens konferencija u Nišu, prvoj od destinacija koju je kompanija posetila u okviru ture po gradovima „Siemens digitalization Roadshow“.

Posetioci su bili u prilici da vide i „PI Demo Truck“, specijalizovani demonstracioni kamion u okviru koga su vršene prezentacije sa instaliranom Siemens opremom procesne in¬strumentacije, procesne analitike i DCS upravljačkih sistema.

Veoma smo ponosni na odziv industrijskih preduzeća, čiji su predstavnici prisustvovali konferenciji, i kroz čije komentare smo videli da i u Srbiji u dovoljnoj meri ima sluha za mogućnosti koje su se ukazale ovim konceptom. Siemens kompanija organizuje i konferenciju 20. aprila u Novom Sadu pod nazivom - “Digitalizacija u industriji hrane i pića”, koju će pratiti i konferencija u Kragujevcu u maju pod nazivom –“Digitalna budućnost mašina za industrijsku proizvodnju”.

Sa ciljem da predstavi nove trendove u industrijskoj automatizaciji, elektromotornim pogonima i rešenja iz oblasti digitalizacije, krunu prezentacijske ture po gradovima “Digitalization Roadshow” predstaviće velika konferencija u Beogradu, 17. maja, pod nazivom - „Digitalna transformacija industrijske proizvodnje“.

Časopis Industrija: Šta su najznačajnije i "najsvežije" inovacije kompanije Siemens u ovoj oblasti?

Ksenija Karić: Najnovija Siemens‐ova rešenja u oblasti digitalizacije su Digital Enterprise Software Suite, gde su tri najznačajnija Integrated Mechatronics Engineering, koji pruža rešenja za automatizaciju, simulaciju i virtualno puštanje u rad;

Manufacturing Operations Management (MOM), koji omogućava da se ujedinjuju proizvodi i razvoj poizvodnih sistema sa delom proizvodnog planiranja i kontrole procesa i MindSphere – Siemens‐ov "cloud" za industriju, pomoću koga dajemo rešenja za prvu "cloud" infrastrukturu, koja našim kupcima omogućava da ponude usluge korišćenjem podataka iz celog sveta objedinjenih pomoću njihovih aplikacija, kroz koje "internet of things" postaje realnost.

Povezujući realni i virtualni svet, oblikujemo proces digitalizacije. Kroz procese koje unapređujemo uvećavamo dobit naših kupaca i osiguravamo dugoročni uspeh na tržištu. Na svetskoj putanji industrije 4.0, kompanija Siemens ucrtava kordinate svoje tehnološke mape uz odanost postulatima kvaliteta, efikasnosti i visokim standardima koje tržište 21. veka zahteva.

Svi smo svesni da ovo nosi značajne izazove za dalje poslovanje, ali i da je veoma bitno ispratiti tok ove revolucije, kako bi domaće proizvodne kompanije zadržale svoje pozicije na lokalnom i regionalnom tržištu. 

O Autoru

Razgovor vodila: Jasmina Jovanović

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti