9. Međunarodni dani Energetike i Investicija

Komentari: 0

OSTVARITE ENERGETISKI EFIKASNU SARADNJU I UNAPREDITE ZNANJE

Sreda, 26. i četvrtak, 27. februar

Deveti Međunarodni dani energetike i investicija (MDEI) biće održani 26. i 27. februara. Najveći forum za inostrane i domaće projekte Novosadski sajam organizuje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarsto i saobraćaj, a partner je RES fondacija.

Uz izložbeni deo manifestacije, u kojem se predstavljaju firme, institucije i lokalne samouprave sa projektima u oblasti energetike, od izuzetnog je značaja kongresni segment u okviru kojeg se obrađuju najaktuelnije teme, uz učešće vodećih eksperata iz zemlje i inostranstva.

Ova godina predstavlja kraj jednog važnog planskog perioda u energetici zemalja EU. Iskoristićemo tu veliku priliku da kroz predstavljanje tehnologija i razgovore u programskom delu Međunarodnih dana energetike i investicija sagledamo šta je učinjeno i uvidimo kuda se kreće energetika EU i zemalja u regionu u periodu koji je pred nama.

U vremenu survavanja troškova tehnologija za korišćenje energije sunca i vetra, u vremenu kada se traže novi aranžmani za sigurno snabdevanje prirodnim gasom, u vremenu u kome se redifinišu regulatorni, pravni i ekonomski aranžmani koji oblikuju energetiku i dalje tražimo odgovore na pitanja:

• Kako da proizvedemo onoliko energije koliko nam treba, onda kada nam treba, tamo gde nam je potrebna?

• Kako da tako proizvedena i isporučena energija, cenom ne remeti ostvarivanje drugih potreba potrošača?

• Kako da proizvodimo i trošimo energiju ne ugrožavajući kvalitet vazduha, vode i zemljišta, ostavljujući budućim generacijama mogućnost da se razvijaju?

www.sajam.net

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti