ZAKORAČITE U NOVI SVET PH MERENJA

Komentari: 0
Fotografija od: ABB

Precizno merenje pH vrednosti je ključni zahtev u brojnim industrijama, od industrije pijaće vode i prečišćavanja otpadnih voda do energetike, proizvodnje električne energije i kontrole industrijskih procesa.

U svakom od ovih slučajeva, od presudnog je značaja pravilan odabir sonde za pH merenje koja će omogućiti najbolje performanse, preciznost i pouzdanost.

Naš asortiman senzora nove generacije je rezultat više od 70 godina pionirskog i ekspertskog rada kompanije ABB u razvoju i primeni pH senzora sa najnovijom naprednom digitalnom tehnologijom i dijagnostikom senzora.

Rezultat tog rada je novi asortiman elektroda koje su jednostavne za odabir, kupovinu i rukovanje, a svaki nudi savršen odnos učinka i cene za postizanje ekonomičnosti u kontroli procesa.

Kako pH merenja učiniti jednostavnim tako da od samog početka imate pravo rešenje?

Kako biste iz odabira pH sonde isključili svaku neizvesnost, našu novu liniju pH i ORP senzora smo podelili u tri različite grupe na osnovu njihove namene.

Svaka elektroda ima svoje prepoznatljivo ime, uz kodiranje bojom za lakšu identifikaciju.

Ovo vam omogućava odabir najboljeg senzora koji će lako zadovoljiti vaše potrebe i uvek iznova osigurati optimalnu efikasnost, performanse i životni vek vašeg postrojenja.

Predstavljamo vam novu generaciju pH i ORP elektroda

Uživajte prednosti pametnijeg pH merenja tokom životnog veka proizvoda: pH senzor koji vam govori kada je vreme za zamenu.

Zamorna i zahtevna priroda brojnih primena pH merenja može ostaviti ozbiljne posledice čak i na najizdržljivijim pH senzorima. Naši digitalni pH senzori nude veću pouzdanost procesa.

Dijagnostika trajne impedanse, za koju je proces patentiranja u toku, detektuje otkaz elektrode u realnom vremenu bez potrebe za kalibracijskom tečnošću, dok naš pametni sistem za monitoring referentne elektrode (REM) šalje rano upozorenje
o trovanju elektrode.

Povezivanjem vašeg senzora sa nekim od naših transmitera, možete osigurati optimalnu zamenu vašeg senzora, uz uštedu novca a bez ikakvih rizika u pogledu kontrole procesa.

Zahvaljujući EZLink tehnologiji brzog povezivanja koju omogućava ABB, možete brzo i lako pristupiti kompletnom opsegu podataka o senzoru, uključujući i dijagnostiku, bez gubljenja vremena i zbrke koja obično prati instalaciju i puštanje u rad
senzorskih sistema.

Podaci o kalibraciji i dijagnostici se čuvaju u senzoru što omogućava njegovu daljinsku kalibraciju i proveru ispravnosti rada.

Tehnologija "uključi i pusti" (Plug&Play)

• Skraćeno vreme instalacije

• Eliminisana neizvesnost u procesu puštanja u rad

Provera ispravnosti rada senzora

• Maksimalno produženi životni vek senzora

• Povećana pouzdanost merenja uz skraćenje zastoja u procesima

Poboljšana preciznost u merenju

• Brži temperaturni odziv

• Bez slabljenja signala kroz kablove senzora i bez električnih smetnji

Bolja preciznost u procesima koje karakterišu promenljive temperature:

Varijacije u temperaturi senzora predstavljaju jedan od najčešćih uzroka pojave greške pri merenju pH vrednosti.

ABB elektrode su projektovane za optimalnu kompenzaciju temperature zahvaljujući tome što se pH elektroda, referentna elektroda i ugrađeni temperaturni senzor nalaze zajedno u vrhu elektrode.

Ovim je omogućen najbrži temperaturni odziv, jer su sva tri elementa u sličnom termalnom okruženju, i bolju preciznost prilikom kalibracije, kao i unapređenu kontrolu procesa u slučaju primene gde se temperatura uzorka menja.

Stalna dijagnostika senzora:

Naša inteligentna dijagnostika povećava operativnu pouzdanost i maksimalno produžava radni vek elektrode. Omogućava korisnicima da smanje operativne troškove bez rizika po kontrolu procesa.

Monitoring referentne elektrode:

Tehnologija monitoringa referentne elektrode (REM) kompanije ABB koristi princip dvostruke referentne elektrode za slanje ranog upozorenja o trovanju elektrode.

Dijagnostika trajne impedanse:

Naša dijagnostika trajne impedanse (registracija patenta je u toku) analizira otpor i impedansu između referentne i merne elektrode koja šalje signal o slomljenom staklu i nepostojanju uzorka bez potrebe za kalibracijskom tečnošću.

Za više informacija:
ABB d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 13
11010 Beograd
Milica Vukoje
Tel: +381 62 8809267
milica.vukoje@rs.abb.com
www.abb.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti