Vario-X i dani razvodnog ormana su odbrojani

Komentari: 0
Fotografija od: Murrelektronik GmbH

Murrelektronik proširuje svoj model poslovanja i sa Vario-X nudi prvu platformu za automatizaciju, koja senzore i aktivatore raspoređuje bez razvodnog ormana i decentralizovano.

Digitalni blizanac (Digitaler Zwilling) smanjuje troškove i utrošak vremena kod planiranja, instalacije, rada i servisa.

Rastuća digitalizacija, kratki ciklusi razvoja, viši zahtevi za kupce i sve veći nedostatak stručne radne snage – svet automatizacije se menja izuzetnom brzinom.

Murrelektronik ima odgovor na sve ove zahteve i sa sistemom Vario-X uvodi modularnu i visoko fleksibilnu platformu za automatizaciju, pomoću koje se sve funkcije automatizacije prvi put mogu realizovati decentralizovano, što znači bez arhitekture razvodnog ormana.

Vario-X dovodi senzore i aktivatore u neposredno okruženje mašine i pri bešavnoj integraciji decentralizovanih servo pogona obezbeđuje pouzdano upravljanje naponom, signalom i podacima.

Srce sistema Vario-X su robusna, na vodu i prašinu otporna kućišta u klasi zaštite IP67, koja sadrže naponsko napajanje, upravljanje, mrežne prekidače, sigurnosnu tehniku i UI-module.

Oni se jednostavno jedno pored drugog mogu uglaviti u ništa manje robusnu zadnju ploču sa integrisanim mašinskim profilima.

Tako se cela stanica bez dodatne zaštite sasvim jednostavno može pričvrstiti na sve standardne sisteme profila i u ekstremnim slučajevima izdržava čak i opterećenje gaženja.

Opremljen procesorom sa više jezgara, uređaj Vario-X-Controller dorastao je svim zahtevima i kao otvorena upravljačka platforma može da se integriše u sve industrijske Eternet mreže.

Automatizacija 100 posto bez razvodnih ormana – 40 posto brža instalacija

Instalacija i povezivanje kablovima senzora i aktivatora vrši se bez greške i za najkraće vreme, po principu Plug-and-Play, sa fabrički konfekcioniranim utikačima M12 i MQ15.

Skupi konektori M23 su odslužili svoje. Usled toga više nisu potrebni vremenski obimni i skupi instalacioni radovi na razvodnom ormanu kao što je skidanje izolacije, postavljanje završnih ovojnica žila i priključivanja.

Ako jedna stanica nije dovoljna za upravljanje celokupnom mašinom, dodatne stanice, na primer u svrhu dodatnog strujnog napajanja, bez problema mogu da se decentralizovano postave u mašini i međusobno povežu.

Pojedinačni UI moduli se i potpuno bez zadnje ploče mogu instalirati direktno na senzore/aktivatore, da bi se tamo direktno prikupili signali. To smanjuje broj priključaka na mašinu i znatno racionalizuje kablovsku arhitekturu.

“Vario-X nudi 100 posto decentralizovanu automatizaciju bez razvodnih ormana“, kaže Olaf Prein, rukovodilac Global Business Unit poslovne jedinice Automatizacija u kompaniji Murrelektronik.

“Naša platforma za automatizaciju garantuje modularne i transparentne procese, veću dodatnu vrednost u svim delovima preduzeća, a time i veću ekonomičnost i konkurentnost u oblasti mašinogradnje i gradnje postrojenja.

Samo zahvaljujući doslednom konceptu instalacije sistem Vario-X skraćuje instalaciju mašine za oko 40 posto.“

Izbacivanje vazduha iz proizvodnje

Vario-X podstiče doslednu elektrifikaciju proizvodnih procesa i na taj način stavlja na raspolaganje znatno efikasniju alternativu pneumatici. Jer, sa stepenom iskorišćenja od samo deset do 20 posto kod vazduha kao energenta previše energije ostaje neiskorišćeno zbog nebrojenih curenja u sistemu i neefikasnih aktivatora.

Zamena pneumatike elektrikom – na primer kod steznih jedinica kod gradnje sirove karoserije – svim učesnicima donosi samo korist: vlasniku preduzeća, koji može da smanji prisustvo neefikasne, slabo upravljive i srazmerno skupe pneumatike u svojim proizvodnim pogonima, projektantu proizvodnje, koji sada može da se fokusira na jedan energent, naime, električnu struju, zaposlenima, koji konačno mogu da rade u znatno tišem okruženju i konačno i životnoj sredini.

Digitalni blizanac za projektovanje, instalaciju, rad i servis

Međutim, Vario-X nisu samo zadnje ploče, upravljačke jedinice, kablovi i ostalo. Sistem automatizovan pomoću sistema Vario-X od početka ima Digitalnog blizanca: pokretna kopija realnog postrojenja u srazmeri 1:1, koja obuhvata sve funkcije i parametre kasnijeg sistema, i to već u fazi projektovanja, pre nego što je čak i bilo koja mehanička komponenta naručena ili montirana.

U tu svrhu kompanija Murrelektronik kinematizuje konstrukcione datoteke mašina i postrojenja u specijalnom softveru, u kom onda kasniji pokreti i procesi mogu da se simuliraju.

Na Digitalnom blizancu radi isti upravljački program kao kasnije na realnoj mašini. I ne samo to: digitalno postrojenje pomoću proširene realnosti (AR) na mobilnom telefonu ili tabletu može da se “postavi“ direktno u kasniju proizvodnu halu, kako bi se funkcionisanje svih procesa kretanja moglo unapred virtuelno posmatrati.

“Sve to višestruko skraćuje vreme potrebno za montažu i puštanje u rad, jer se brojni problemi, koji se otkriju tokom montaže, sada uopšte neće pojaviti“, sažeo je Prein prednosti Digitalnog blizanca.

Tome treba dodati da monteri Digitalni blizanac mogu koristiti kao ‚3D projektnu šemu‘, na primer putem aplikacije za proširenu realnost ili naočara za virtuelnu realnost.

To često funkcioniše znatno brže nego da se razume projekat crtan u 2D.

“Pomoću sistema Vario-X dajemo odgovor na aktuelna pitanja i izazove u oblasti tehnologije automatizacije, kada se radi o projektovanju proizvodnje, postrojenja i instalacija“, zaključuje Prein.

“Vario-X nam pomaže da izbegnemo projektovanje na bazi ‚silosa‘ i promenimo statične procese projektovanja.

Dosledna orijentacija na potrebe kupca je pored bržih procesa razvoja presudno doprinela nastanku sistema Vario-X.“
 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti