UTILIS - Satelitsko radarsko otkrivanje curenja

Komentari: 0

Nezavisno od materijala i dijametara cevovoda...

Kako to radimo?

Pribavljanje slike satelitom

Satelitska radarska slika područja definisanog od strane korisnika
Radiometrijske korekcije

UTILIS priprema satelitske radarske slike za obradu filtriranja smetnji od zgrada, raznih objekata, vegetacije, vodenih površina i ostalog.

Algoritamska analiza

UTILIS jedinstveni i patentirani algoritam cilja spektralni ‘’potpis’’ obrađene vode i njenu interakciju s tlom.

Isporuka rezultata u digitalizovanom obliku

Podaci otkrivenih verovatnih lokacija curenja i vodne zasićenosti tla isporučuju se u GIS obliku, preko web aplikacije ili aplikacije za pametne telefone

Upotreba

Vodovod i grejanje

Kanalizacija

Procena stanja infrastrukture 

KOLEKTOR

Kolektor Sisteh d.o.o.
Zasavska cesta 95
SI-1231 Ljubljana – Črnuče • Slovenija

Kolektor Sisteh d.o.o.
ogranak Beograd - Zvezdara

Ruzveltova 48
11050 Beograd, Srbija

sisteh@kolektor.com
www.kolektorsisteh.com

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti