Uticaj 5G sistema na zdravlje ljudi - Činjenice i rizici

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

U sklopu incijative da se pokrene serijal podkasta u formi FB/IG/YT Live sesija na temu tehnologija i edukacije, a pod motom "Znanjem protiv straha", 12.04.2020. godine sa početkom u 20:00 sati, emitovan je Podkast #1 na temu Uticaj 5G sistema na zdravlje ljudi - Činjenice i rizici

Emisija je namjenjena regiji Zapadnog Balkana odnosno prostoru bivše Jugoslavije, a u cilju da se pruže osnovni odgovori na sve učestalija pitanja o potencijalnom štetnom uticaju dolazeće pete generacije mobilnih mreža - 5G. 

Emisija je konceptualno sastavljena iz dva dela. 

Prvi deo je pregled osnovnih osobina elektromagnetnih polja, fizičke veličine koje ga opisuju, koji deo elektromagnetnog spektra su radijski telekomunikacioni talasi, koji deo od svega toga je stalno oko nas kao mobilna mreža, WiFi, Bluetooth i sve ono što čini deo kvaliteta života u 21. veku.

Kroz nekoliko jednostavnih i slikovitih primera, pokušalo se široj publici objasniti priroda EM talasa i da li i u kojoj meri trebamo biti zabrinuti za naše zdravlje.

Drugi deo je bio otvoren za pitanja gledalaca, gde su dati osnovni i jasni odgovori na sve ono što svakoga od nas zanima, a tiče se konteksta 5G sistema.

Podkast je sniman amaterskom opremom u kućnom ambijentu usled trenutne situacije u vezi sa pandemijom korona virusa i potrebom izolacije, pa se autor unapred izvinjava gledaocima na tehničkim nedostacima samog snimka.

Autor emisije Aleksandar Mastilović je trenutno zaposlen na mestu stručnog savetnika Generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH, od decembra 2017. godine.

Aleksandar se vratio u BiH kao deo inicijative Generalnog direktora RAK za formiranje snažne ekspertske grupe sa međunarodnim iskustvom, da bi se ubrzali procesi digitalizacije društva i podržali projekti implementacije 4G, digitalizacije televizije kao i druge aktivnosti u ovoj oblasti.

Aleksandar je član upravnih organa najveće profesionalne organizacije na svetu: IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers), međunarodnog udruženja elektroinženjera sa preko 600.000 članova, gde je trenutno angažovan u sledećim upravnim telima: IEEE Publications Services and Products Board, IEEE Young Professionals Committee, IEEE Platform Guidance Group, IEEE Internet of Things Standards Steering Committee. Kroz ove aktivnosti, Aleksandar je aktivan u promociji pametnih tehnologija i korišćenja istih za unapređenje kvaliteta života, uz veliko međunarodno iskustvo u oblasti tehnike i tehnologije, biznisa i obrazovanja.

Autor je 9 radova na međunarodnim konferencijama IEEE. Aleksandar je dobitnik nagrade za Top 30 najboljih doktorskih studenata od IEEE Communications Society u 2015. godini. Učestvovao je u pripremi globalnog trend članka, kao član 19-članog ekspertskog tima u Filadelfiji u SAD, na temu Veštačke inteligencije i mašinskog učenja sa primenama u sajber-bezbednosti koji je objavljen u aprilu 2018. godine.

Istraživački rad je fokusiran na mobilne celularne mreže 4. i 5. generacije, sa aspekta aplikacija za Internet of Things i pametne servise.

Aleksandar je radio naučne istraživanja u oblasti kompjuterskih mreža i sajber-bezbednosti, primenjene matematike i kriptografije.

Posebno je aktivan u oblasti pametnih gradova. Glavni je inžinjer i projektant prvog potpuno operativnog servisa Pametnog grada u regiji Zapadnog Balkana, realizovan u Gradu Istočno Sarajevo u sklopu EU Interreg MED projekta Esmartcity.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti