U Kučevu, na 1.750 hektara gradiće se nova vetroelektrana snage 150 MW

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

U naselju Rakova Bara koje pripada opštini Kučevu, u planu je izgradnja nove vetroelektrane sa oko 30 vetrogeneratoa ukupne snage 150 MW.

Opština Kučevo je za ovaj veliki investicioni projekat na javni uvid stavila elaborat plana detaljne regulacije koji se donosi sa ciljem da se na predmetnom području definišu parametri izgradnje i odredi pozicija nove vetroelektrane.

Kako se navodi u elaboratu, vetroelektrana će se nalaziti u severnom delu Kučeva, a predmetni prostor koji je obuhvaćen planom obuhvata površinu od 1750,90 hektara na prostoru katastarskih opština Rakova bara, Radenka, Duboka, Ševica i Turija.

Prednost vetroelektrane biće njen geografski položaj jer će se nalazi na brdu, što je mnogo povoljnija lokacija za iskorišćenje energije vetra.

- Osnovna karakteristika vetroelektrane "Rakova bara" je da je locirana na brdskom terenu, a ne ravničarskom koje je znatno pogodnije za ovakvu vrstu objekta. Područje vetroelektrane je definisano uz poštovanje potencijala vetra, topografskih karakteristika, na dovoljnoj udaljenosti od naselja, u cilju izbegavanja povećanja intenziteta buke i izvan područja kulturnih i zaštićenih prirodnih dobara - navodi se u objavljenom elaboratu.

Vetroelektrana će imati oko 30 vetrogeneratora, a u planu su da se postave uređaji maksimalnog prečnika 160 metara i maksimalne visine 210 metara do vrha lopatice.

Prilikom definisanja položaja vetroelektrane naročito se vodilo računa o mogućnosti priključka na distributivnu mrežu. Južno od predmetnog područja prolazi dalekovod snage 400 kV, a u planu je da se kroz ovaj prostor trasira nov dalekovod snage 110 kV

Prostor na kome će se graditi vetroelektrana većim delom je sačinjeno od poljoprivrednog zemljišta gde nema većih stambenih naseobina, ali ni značajnije infrastrukture. U elaboratu se navodi da će komunalna i saobraćajna mreža biti dodatno definisana kroz dalju razaradu plana i izradu budućeg urbanističkog projekta.

Elaborat plana detaljne regulacije izradilo je preduzeće Arhiplan iz Aranđelovca, a investitor i naručilac plana je preduzeće VE Rakova bara iz Žagubice.

Izvor: eKapija

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti