TOTAL MAZIVA – SINONIM ZA KVALITET

Komentari: 0

Svakodnevno, TOTAL maziva se koriste u više od 150 zemalja za više od 400 aplikacija. Mnoge aplikacije su povezane sa proizvodnjom energije.

Energetika u savremenom svetu postaje sve važniji segment industrije. Delom zbog sve veće potrošnje a delom zbog sve većeg naglaska na proizvodnji iz obnovljivih izvora energije.

Stručnjaci procenjuju da će se globalna proizvodnja energije udvostručiti do 2025. godine. TOTAL, kao 4. po veličini naftna kompanija na svetu, prisutna je u mazivima - praktično u svim granama industrije a veoma je aktivna u industriji proizvodnje energije.

PROIZVODI KOJE MOŽEMO PONUDITI:

TURBINSKA ULJA: TOTAL veoma zainteresovano prati razvoj svih vrsta turbina i njihovih specifikacija, te stoga možemo ponuditi svojim korisnicima napredna turbinska ulja najvišeg kvaliteta, koja mogu da zadovolje različite potrebe korisnika: od povećanog intervala zamene (PRESLIA GT), preko ulja sa odličnom zaštitom protiv formiranja lakastog ostatka i naslaga (PRESLIA EVO), do ulja koja poštuju žaštitu životne sredine i vodotokova - biorazgradiva turbinska ulja (BIOPRESLIA HT)...

Asortiman TOTAL turbinskih ulja je sledeći:

• PRESLIA turbinska ulja su formulisana da podmazuju sve vrste parnih, gasnih i vodenih turbina. Imaju dobre antihabajuće osobine i dobro izdvajanje vode i vazduha.

• PRESLIA GT serija proizvoda omogućava produženi interval zamene. Ova ulja odlikuje izuzetna otpornost na oksidaciju.

• PRESLIA EVO je najnovija serija turbinskih ulja koja sprečavaju stvaranje lakastih ostataka i naslaga. Takođe, ova serija proizvoda ima izuzetnu otpornost na oksidaciju. Namenjena su za podmazivanje gasnih, parnih i kombinovanih turbina, nalaze primenu i u tzv. „flex-turbine“ - turbinama koje rade u režimu kreni-stani.

• PRESLIA SE JET i PRESLIA SE HTS su sintetička turbinska ulja za gasne turbine, koje rade na visokim temperaturama i odlikuje ih izuzetna termička stabilnost.

• BIOPRESLIA HT je serija ekoloških, sintetičkih, biorazgradivih turbinskih ulja. Posebno su pogodna za podmazivanje vodenih turbina.

Upotrebom BIOPRESLIA HT smanjuje se negativan uticaj na životnu sredinu u slučaju ispuštanja turbinskog ulja u životnu sredinu. BIOPRESLIA HT serija proizvoda sadrži veliki deo komponenti koje se mogu obnoviti. Upotrebom BIOPRESLIA HT proizvoda, može se smanjiti emisija CO2.

Većina ovih proizvoda zadovoljava specifikacije proizvođača industrijske opreme, kao što su: GENERAL ELECTRIC: GEK 27070, GEK 28143B, GEK 46506E, GEK 32568J, GEK 107395A, GEK 101941A; ALSTOM: HTGD 90117, HYDRO HTWT 600050; SIEMENS: TLV 901304 & 901305, MAN Turbo TED 10000494941A, 10000494596... (za više informacija o svakom proizvodu pojedinačno, konsultujte tehničke listove).

Hidraulična ulja za elektro-hidraulične kontrolisane sisteme - EHC (Electro Hydraulic Control):

• AZOLLA AF je serija hidrauličnih ulja bez pepela, koja sprečavaju stvaranje taloga u slučaju kontaminacije sa vodom (naime, dobro je poznato da aditivi cinka (Zn), koje sadrže konvencionalna hidraulična ulja u kontaktu sa vodom, degradiraju i ostavljaju u hidrauličnim sistemima nepoželjne naslage). AZOLLA AF hidraulična ulja imaju odlična antioksidaciona svojstva i filterabilnost.

• HYDRANSAFE FR EHC je teško zapaljiva hidraulična tečnost tipa HFDR, proizvedena na bazi sintetičkih fosfornih estera. Uglavnom se koristi za regulaciju parnih turbina. Većina HFDR tečnosti, koje se mogu naći na tržištu se klasifikuju kao CMR (kancerogene, mutagene, opasne za reprodukciju). HYDRANSAFE FR EHC nije klasifikovan kao opasan po ljudsko zdravlje.

Kako bi ispoštovao stroge EKO norme, TOTAL je odlučio da krajem 2017. godine, povuče sa tržišta proizvod HYDRANSAFE FR NSG 38, jer su se pojedine komponente iz sastava našle na listi opasnih po ljudsko zdravlje, kao i kod većine drugih HFDR tečnosti (osim, naravno HYDRANSAFE FR EHC i retkih izuzetaka).

U skladu sa specifikacijama proizvođača opreme: ALSTOM: HTGH 690 149; GEK: 46,357; SIEMENS KWU - TLV 9012 02.

PROIZVODI ZA ODRŽAVANJE STACIONARNIH GASNIH MOTORA: TOTAL je razvio seriju proizvoda za stacionarne gasne motore koji omogućavaju optimalne intervale zamene, smanjuju habanje i održavaju motor čistim a zavisno od vrste proizvoda, prilagođeni su tipu goriva od zemnog gasa do deponijskog gasa:

• NATERIA MP 40 je motorno ulje za gasne motore sa niskim sadržajem pepela, koje omogućava produžen interval zamene i bolju zaštitu motora.

• NATERIA MH 40 je motorno ulje za gasne motore sa niskim sadržajem pepela, takođe pogodno za kogeneraciju.

• NATERIA MX 405 je sintetičko motorno ulje za gasne motore sa niskim sadržajem pepela, koji rade u teškim uslovima.
• NATERIA MX 40 je sintetičko motorno ulje za gasne motore sa niskim sadržajem pepela, koji rade u veoma teškim uslovima.
• NATERIA MJ 40 ulje sa srednjim sadržajem pepela, pogodno za gasne motore koji kao gorivo koriste BIO gas ili deponijski gas.
• NATERIA ML 406 ulje sa srednjim sadržajem pepela, pogodno za gasne motore koji kao gorivo koriste deponijski gas.
• GLACELF SUPRA rashladna tečnost na bazi monoetilen glikola, koncentrat 100%, omogućava dobru zaštitu od korozije i zamrzavanja sistema hlađenja motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Većina ovih proizvoda odgovara specifikacijama proizvođača industrijske opreme, kao što su: GE-JENBACHER: TA 1000-1109; CATERPILLAR: series 3500; WAUKESHA: APG 2000/3000; WARTSILA: APG 2000/3000... (za više informacija o svakom proizvodu pojedinačno, konsultujte tehničke listove).

PROIZVODI ZA VETROELEKTRANE: Stručnjaci tvrde da će do 2020. godine više od 10% energije biti proizvedeno iz obnovljivih izvora. Kako bi se ostvarile ove prognoze, puno sredstava se ulaže u izgradnju vetroelektrana. TOTAL je za održavanje vetroelektrana razvio program specijalnih maziva pogodnih za sve vremenske uslove, uz smanjenje troškova održavanja a uz to i ekološki prihvatljiva koja omogućavaju sprečavanje neplaniranih zastoja, povećanje energetske efikasnosti uz smanjenje trenja:

CARTER WT 320: potpuno sintetičko (P.A.O.) reduktorsko ulje za podmazivanje vetro turbina. Sprečava mikrokoroziju (micropitting) i habanje na niskim i visokim temperaturama. Ima nizak koeficijent trenja, koji povećava energetsku efikasnost. Ima izvrsne antikorozivne osobine. Ispunjava specifikacije proizvođača opreme: WINENERGY, Z F WIND, EICKHOFF.

CARTER BIO 320: potpuno sintetičko (estersko) biorazgradivo reduktorsko ulje za podmazivanje vetro turbina. Ima izvrsne antikorozivne osobine, čak i u dodiru sa morskom vodom.

• EQUIVIS XLT: hidraulična ulja bez pepela koja imaju ekstremno visok indeks viskoznosti (IV> 350), za upotrebu pri izuzetno niskim temperaturama.

• EQUIVIS XV: hidraulična ulja koja moraju da imaju veoma visok indeks viskoznosti (IV> 250) i visoku stabilnost na smicanje.

• MULTIS COMPLEX SHD 100, 220, 460: sintetička mast na litijum (Li) kompeks bazi za podmazivanje ležajeva. Pogodno za niske i visoke temperature, zavisno od brzine ležaja odaberite odgovarajuću gradaciju (100, 220 ili 460).

• COPAL OGL 0: aluminijum (Al) kompleksna mast za podmazivanje otvorenih zupčanika. Zbog prisustva čvrstih maziva (grafit i molibdendisulfid-MOS2.) mast smanjuje koeficijent trenja i potpuno štiti podmazane delove od habanja.

• GLACELF SUPRA - rashladna tečnost na bazi monoetilen glikola, koncentrat 100%, omogućava dobru zaštitu od korozije i zamrzavanja sistema hlađenja motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

TRANSFORMATORSKA ULJA: TOTAL je razvio seriju proizvoda ISOVOLTINE visoko efikasnih transformatorskih ulja koja pružaju efikasnu izolaciju komponenti transformatora i hlađenje sistema, obezbeđuju najveću oksidacionu stabilnost i duži vek trajanja transformatora sa nižim troškovima održavanja:

• ISOVOLTINE II: neinhibirano naftensko mineralno transformatorsko ulje.
• ISOVOLTINE II-T: u tragovima inhibirano naftensko mineralno transformatorsko ulje.
• ISOVOLTINE II X i ISOVOLTINE II-TX: inhibirana naftenska mineralna transformatorska ulja.
• ISOVOLTINE P1: neinhibirano parafinsko mineralno transformatorsko ulje.
• ISOVOLTINE P2: inhibirano parafinsko mineralno transformatorsko ulje.
• ISOVOLTINE BIO: sintetičko biorazgradivo estersko transformatorsko ulje.
• ISOVOLTINE BIO VE: biorazgradivo estersko transformatorsko ulje na biljnoj bazi.

Transformatorska ulja ISOVOLTINE ispunjavaju stroge zahteve standarda IEC 60296: 2012 i ASTM D 3487.

Prethodno navedeni proizvodi se najčešće koriste u proizvodnji energije, TOTAL naravno, može ponuditi kompletan asortiman proizvoda koji se koriste za podmazivanje u industriji.

Predlažemo Vam da posetite www.industrial.lubricants.total.com, www.total-serbia.rs, www.total-slovenia.si kako biste se informisali o našim proizvodima ili kontaktirajte lokalne predstavnike kompanije TOTAL.

O kompaniji:

Multinacionalna korporacija TOTAL je 4. po veličini svetska naftna kompanija. Sedište korporacije je u Parizu – Francuska. Poslovanje je podeljeno u tri divizije:

- pronalaženje i eksploatacija sirove nafte

- rafinacija nafte i proizvodnja hemijskih proizvoda

- marketing i servis

Delatnost divizije marketing i servis je trgovina proizvodima na bazi nafte. Prodajni asortiman obuhvata:

• maziva

• specijalne fluide

• goriva

• bitumen

• tečni naftni gas

• specijalna goriva i aditive

• mrežu benzinskih stanica

U poslednje vreme se sve više usmeravamo ka tzv. zelenim tehnologijama i obnovljivim izvorima energije. TOTAL je vlasnik preduzeća SunPower za proizvodnju solarnih panela i preduzeća Saft groupe čija je delatnost proizvodnja baterija za električne automobile.

TOTAL ima drugačiju strategiju u odnosu na ostale naftne multinacionalne korporacije. Pošto verujemo da direktan kontakt sa kupcem donosi korist kako za kupca tako i za proizvođača, prisutni smo u preko 130 zemalja sveta preko svojih filijala. Trenutno zapošljavamo više od 100 000 ljudi i imamo preko 700 proizvodnih pogona širom sveta.

Najvažniji deo poslovanja u Srbiji predstavljaju maziva koja TOTAL prodaje u više od 150 zemalja sveta. Maziva se proizvode u 45 fabrika i mogu se podeliti u tri segmenta:

- maziva za vozila,

- maziva za pomorski transport i

- industrijska maziva.

Neposredno u sektoru maziva je zaposleno 5 000 ljudi, od toga 130 ljudi koji se bave isključivo razvojem novih i unapređenjem postojećih maziva. Akcenat stavljamo na proizvodnju i prodaju industrijskih maziva u koju je uključeno 1 200 ljudi širom sveta. Naša maziva nalaze primenu u više od 400 industrijskih aplikacija.

Možemo ponuditi kompletan asortiman maziva i masti za sledeće industrijske grane:
- industrija čelika, cementna industrija, energetika, drvna industrija, papirna industrija, metaloprerađivačka industrija, automobilska industrija, hemijska industrija, prehrambena industrija, avijacija i tekstilna industrija.

Kontinuirano ulaganje u istraživanje i razvoj nam omogućava da naši proizvodi budu zasnovani na najnovijim tehnologijama. Iskusne stručne grupe specijalizovane za određenu oblast mogu da razviju maziva prilagođena radnom okruženju kupca, što poboljšava produktivnost opreme, pomaže u smanjenju zastoja i produženju životnog veka mašina.

Međutim, ekonomski efekat se ogleda u uštedama nastalim tokom procesa rada. Posebno naglašavamo da su naša maziva proizvedena u skladu sa svim zahtevima zaštite životne sredine i zdravlja kako za okolinu, tako i za operatera.

Naši inženjeri su već uključeni u razvoj maziva zajedno sa proizvođačima industrijske opreme, tako da su TOTAL proizvodi na listama preporučenih maziva najvažnijih proizvođača mašina i opreme na svetu.

U Srbiji, TOTAL je osnovao privredno društvo TOTAL SERBIA d.o.o. 2010. godine. koje se bavi uvozom i prodajom:
• maziva i
• specijalnih rastvarača u kojima su klasifikovane neke od osnovnih hemikalija (ksilen, toluen, metilcikloheksan, specijalni benzini, dearomatizovani white spirit...).

Do početka 2017. godine, bili smo najaktivnijii u oblasti automobilskih maziva (motornih ulja, menjačkih ulja i rashladnih tečnosti…).

Krajem prošle godine odlučili smo da se fokusiramo na prodaju industrijskih maziva. U tu svrhu smo formirali tim koji se isključivo bavi prodajom industrijskih maziva i poseduje neophodnu stručnost i veštine za ovaj segment prodaje.

Zahvaljujući lokalnom skladištu u Beogradu, našim klijentima možemo obezbediti brzu isporuku robe koja je od velikog značaja za industrijska postrojenja.

U narednim izdanjima časopisa Industrija, predstavićemo vam više o upotrebi naših maziva u određenim segmentima industrije, uključujući i opis nekih od priča o uspešnosti u vezi sa iskustvima korišćenja naših maziva u praksi.

TOTAL SERBIA d.o.o. Beograd
Milentija Popovica 5a
11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 6351800
Web: www.total-serbia.rs

Kontakt osobe:
Prodaja: dipl. ing. Darko Đurđević, darko.djurdjevic@total.com
Tehnička podrška: dipl. ing. Branko Kus, branko.kus@total.com 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti