Tape&Go - Sve na jednom mestu za industrijsko pakovanje

Komentari: 0

Zašto smo krenuli?

Prepoznati u pravom momentu potrebu. Prostor za novu ideju. Ući na njega s jasnim ciljem, dobrim timom, dobrim planom. Lepljive trake, mašine za pakovanje i streč folije- efikasnije, kvalitetnije, lepše.

Nije to bila hrabrost. Kada si siguran u svoj proizvod, u njegovu korisnost, u sve olakšice koje unosi u domove korisnika, znaš da je to i siguran put. Tvoj put. Znaš i da to ne znači da će biti lak.

Krajem 2014. postavili smo temelje, počeli smo da poslujemo u januaru 2016. Šestoro nas je koji ovu priču pišemo od početka. Za nju i od nje danas živi 20 zaposlenih.

Mi znamo kako može jednostavnije, brže, kvalitetnije. Poznajemo problem i upoznajemo kupce sa novim rešenjima koja smo kreirali za njih. Inovativnim, kvalitetnim, ekonomičnim.

Krenuli smo jer čvrsto verujemo u trajne veze. Tako je nastao Tape And Go.

Šta smo do sada napravili?

Tape And Go danas nudi preko 200 proizvoda, stekli smo poverenje 753 partnera. Lepljive trake, mašine za pakovanje i streč folije distribuiramo na tržištima 15 zemalja.

Rešenja nudimo u oblasti auto industrije, građevine, industrije pakovanja, kao i na polju edukacije korisnika usluga kako da sami urade. Da na taj način dodatno uštede. Sve što im je potrebno iz istog razloga nudimo na jednom mestu.

Centrala kompanije je u Budimpešti, naša druga baza je u Srbiji. Osvajamo nove pristupe u oblasti pakovanja. Jer znamo da može jednostavnije, brže, kvalitetnije.

Kuda idemo?

Tape And Go vidimo kao prepoznatljiv brend i pouzdanog partnera u pružanju inovativnih rešenja, koja će efikasno da pokriju više problema.

Korisnicima naših usluga obezbeđujemo kompletno rešenje, na jednom mestu. Oni su naši najvažniji partneri.

Kako idemo?

Vrednosti koje negujemo u kompaniji Tape And Go su, pre svega integritet. Jer znamo koliko su važne čvrste veze. Stvaramo ih našim proizvodima, ali i među nama i kupcima, kao i među zaposlenima. Jednako smo čvrstvo vezani i za ideju u koju verujemo. 

Radimo timski svesni značaja koji pruža više različitih uglova kada sagledavamo moguće puteve. Sažimamo razna znanja i veštine kako bismo došli do najpodesnijih rešenja. 

Radimo posvećeno o čemu pored ostalog svedoči činjenica da smo ponudili nova rešenja za građevinsku industriju, za kvalitetniju realizaciju spoljne fasade, kao i traku za zatvaranje kutija u uslovima dubokog smrzavanja, za hladnjačarsku industriju.

Konstantno uvodimo nova rešenja iz oblasti pakovanja. Trenutno smo posvećeni projektu uštede materijala za pakovanje, uz korišćenje novih tehnologija. 

Radimo sistematično, detektujemo trenutne potrebe potrošača, prema njima, ulažući svo ssvoje znanje i iskustvo, kreiramo nove ideje 

Radimo kvalitetno jer verujemo u inovativna, efikasnija i ekonomičnija rešenja. Jer poštujemo korisnike naših usluga i poziciju koju smo izgradili. Konstantno ulažemo u oblast kojom se bavimo, stičemo nova znanja i kreiramo nova rešenja. 


Kako idemo?

Ono po čemu se Tape And Go takođe razlikuje je pre svega savršena podrška kupcu. Predana edukacija korisnika i rad na njihovom dugoročnom razvoju. Preduslov za to svakako je obuka zaposlenih, ali i širenje asortimana kako bismo pokrili što veći broj potreba i našli solucije za nove probleme na koje se u praksi nailazi. 

Još jedna važna strateška smernica koju pratimo u Tape And Go je inovativnost. Kroz korišćenje novih tehnologija, novih rešenja, ali i u njihovom stvaranju, kako bismo ispunili i posebne zahteve kupaca I posvedočila o našoj posvećenosti njima. 

Jedan od naših najvažnijih zadataka je planiranje prodaje, kako bismo je u potpunosti prilagodili načinu koji odgovara korisnicima naših usluga. To podrazumeva pre svega izradu jasne analize tržišta, ko su naši kupci, kakvo je njihovo ponašanje, ko su distributeri koji su im na raspolaganju, njihova edukacija, ali i ko nam je konkurencija. 

Deo tog zadatka je i jasna segmentacija tržišta, njegova teritorijalna podela kako bismo svako tržište kvalitetno pokrili ponudom i programom edukacije. 

Određivanje kanala prodaje koji su nam na raspolaganju, izbor i razrada onih koji, u zavisnosti od zahteva konkretnog tržišta, nude najbolji kanal komunikacije i prodaje.


Klasifikacija kupaca uvođenjem ugovora, ali i uvođenjem sistema bonusa prema kupcima kako bismo poslali jasnu poruku koliko cenimo njihovu vernost i poverenje koje nam ukazuju. 

U cilju postavljanja jasnih standarda pred nama je i važan zadatak jasnog definisanja uslova prodaje, odnosno formiranje jedinstvenog cenovnika, rabatne politike i ostalih važnih segmenata. 

Jasan i jedinstven za sva tržišta sistem prodajne administracije koji će omogućiti brz i lak uvid u poslovanje bez ometanja procesa prodaje.

Organizacija prodajne podrške, ma koji da je kanal prodaje u pitanju, izrada plana prodaje po tržištima, ali i pozicioniranje proizvoda na tržištu što iziskuje preciznu brend strategiju takođe je deo zadataka koji sup red nama. 


Konkurentnost lanca snabdevanja pred nas stavlja izazov da svi proizvodi budu dostupni korisnicima usluga na jednom mestu. Da im obezbedimo najniže nabavne cene i najniže troškove logistike, ali i da odredimo minimalnu količinu za poručivanje. Da isporuke budu u dogovorenim rokovima i količinama, te da, iz istog razloga jasno definišemo realno vreme isporuke po tržištima. 

Kako bismo ostvarili sve postavljene ciljeve, neophodno je i da unapredimo proces planiranja i upravljanja poslovanjem. Pre svega procenom buduće prodaje, s obzirom na sve pokazatelje iz prakse. Uredno upravljanje inventarom, praćenje nivoa zaliha po proizvodu, takođe je deo tog procesa. Upravljanje troškovima i finansijskim tokovima. 

Na istom putu je i usmeravanje zaposlenih da svoja znanja uprave ka organizacionim ciljevima preduzeća, daje im povratnu informaciju, poziva ih na odgovornost za poziciju na kojoj su i insistira na dokumentovanju rezultata rada. 

U cilju kvalitetnog praćena svih započetih procesa neophodno je i izveštavanje na svim nivoima, kako bi sve važne informacije u vezi sa tim u kjoj smo fazi realizacije i kakav je učinak bile pravovremeno I na adekvatan način dostupne.

Uvođenje jedinstvenog softverskog rešenja dodatno će pomoći digitalizaciju procesa rada koja nudi dodatne benefite u poslovanju, čini ga bržim i ekonomičnijim u svim segmentima.

Razvoj liderstva i obuka zaposlenih su resursi od kojih očekujemo mnogo I u koje ćemo predano ulagati, verujući da visokomotivisani radnici, zadovoljni I sa prilikom da razvijaju svoje potencijale, pružaju ujedno i najbolja rešenja za firmu. 

Da bismo sve navedeno uspešno I realizovali i postavili kao jak temelj svega što Tape And Go jeste I što planira da postane, neophodna nam je i jasna selekcija i regrutacija kadrova

Zašto to radimo?

Stvaramo brza i efikasna rešenja i na njima baziramo dugoročne odnose sa kupcima. Naš cilj nije jednokratna prodaja, već saradnja, patnerstvo sa korisnicima naših usluga, njihova edukacija da do cilja dođu na jednostavniji i kvalitetniji način. Da reše više problema istovremeno. 

To jeste duži put, ali na njemu smo sve vreme zajedno.
Mi stvaramo trajne veze.
U njih verujemo.
One su naša misija. 

TAPE & Go
Šumadijaska br.16
21000 Novi Sad
Tel. +381 21 301 81 30
Tape NS group d.o.o.
www.tapensgroup.rs
www.tapeandgo.org


0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti