Srpska fabrika stakla Paraćin objavila da je zbog oštećene staklarske peći prisiljena da privremeno smanji proizvodnju

Komentari: 0
Fotografija od: Google StreetView/Screenshot

Srpska fabrika stakla Paraćin objavila je da je zbog oštećene staklarske peći prisiljena da privremeno smanji proizvodnju i da će narednih meseci da radi sa oko 30% kapaciteta na manjoj peći.

Kako je navedeno, delimično se srušio unutrašnji zid u staklarskoj peći, zbog čega je peć u kontrolisanom postupku pražnjena, uz isticanje da u nesreći nije došlo do povreda radnika, niti do izlivanja staklene mase.

Objašnjeno je da se radi o peći koja je bila dotrajala i da se novi vlasnik fabrike, zajedno sa rukovodstvom, poslednjih meseci trudio da joj produži radni vek odgovarajućim radovima održavanja i ulaganjem.

lstaknuto je i da investicioni planovi staklare teku nesmetano, a između ostalog i projekat izgradnje zamenske peći, koji je već u toku, a ona bi trebalo da počne sa radom početkom sledeće godine.

- U međuvremenu će staklara doneti potrebne mere da se obezbedi stabilno poslovanje, uključujući smanjenje broja zaposlenih preraspoređivanjem i prevremenim penzionisanjem - piše o saopštenju.

Dodato je da će u periodu do ponovnog pokretanja pune proizvodnje, kroz oko godinu dana, staklara "moći da sačuva okvirno nešto više od polovine sadašnjih radnih mesta i to preko rada na postojećoj manjoj peći na potrebnim radovima za remont i održavanje".

Približno 50 radnika će se u međuvremenu stručno usavršavati i obrazovati u Sloveniji, u Steklarni Hrastnik, gde će se upoznati sa svim potrebnim radnim procesima na različitim radnim područjima, sve sa ciljem da pokretanje nove peći u 2024. godini protekne nesmetano.

Precizirano je da je poslednjih meseci staklara uložila mnogo sredstava da peć, izgrađena 2014. godine, može privremeno da se obnovi, ali je dotrajalost učinila svoje i peć je do daljeg neupotrebljiva, "što znači i prekid većeg dela proizvodnje, jer će preduzeće u sledećim mesecima da radi sa oko 30% kapaciteta sa manjom peći".

Svi postupci za izgradnju nove zamenske peći su otpočeli mesecima unazad i nesmetano teku i dalje, a rukovodstvo staklare će uložiti sve napore u to, da ova peć bude isporučena u roku i da se proizvodnja na lokaciji ponovo poveća, navedeno je u saopštenju.

lstovremeno, sa pokretanjem nove peći na početku 2024. godine, nesmetano će teći planirana investicija u novu B peć, koja će od 2025. godine zajedno sa postojećim kapacitetima obezbeđivati oko 450 radnih mesta te dodatnih 500 tona godišnje proizvodnje.

Svi zaposleni su o događaju i planiranim merama već obavešteni.

Najpogođenijim grupama zaposlenih staklara će u međuperiodu ponuditi svu raspoloživu pomoć i podršku sa ciljem očuvanja što većeg broja radnih mesta i premošćavanja perioda smanjenih potreba u proizvodnji, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Beta

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti