Sinonim za kvalitet - INSA A.D.

Komentari: 0

Insa je osnovana 1950. godine kao fabrika satova, da bi danas postala značajan proizvođač satova i satnih mehanizama, merila tečnosti, kao i sistema za daljinsko očitavanje merila i mnogih drugih proizvoda iz domena merne tehnike i precizne mehanike.

PROIZVODNI PROGRAM:

Satni program

• mehanički budilnici, zidni satovi

• laboratorijski satovi

• šahovski satovi

• vremenski prekidači, električni satni uređaji

• javni satovi (crkveni, fasadni, stanični i dr.)

Merači protoka fluida

• vodomeri kućni i industrijski

• vodomeri za daljinsko očitavanje, dozatori, rotametri

• kontrola protoka (ventili sa daljinskim upravljanjem)

Sistem daljinskog očitavanja merila i daljinska kontrola protoka

INSA sistem za daljinsko očitavanje merila spada u najmodernije i najnaprednije sisteme daljinskog očitavanja u svetu.

Koristeći najmodernije tehnologije iz domena komunikacija kao što su LoRa i NB IoT (pored standardnog wMBus protokola), a uz korišćenje Cloud servisa, Insa ADO sistem spreman je da odgovori svim zahtevima kupaca za naprednim, stabilnim i pouzdanim sistemom daljinskog očitavanja merila i kontrole protoka.

Akcionarsko društvo “INSA” - Industrija Satova, Zemun

Tršćanska br.21,
11080 Beograd-Zemun
Telefon: + 381 11 2612 422
+ 381 11 3713 606
+ 381 11 3713 607
Fax: + 381 11 2614 330
E-mail: info@insa.rs
www.insa.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti