SCHIEBEL, VAŠ USPEH – NAŠ POGON

Komentari: 0

Kompanija SCHIEBEL Antriebstechnik GmbH 60 godina uspešno proizvodi elektromotorne aktuatore za upravljanje radom ventila u industriji. Od 2014. godine kompanija posluje i u Srbiji preko firme-ćerke SCHIEBEL Aktuatori d.o.o.

Do sada smo prodali i ugradili preko 400 aktuatora u termoenergetskom sektoru i postrojenjima za prepradu vode.

Pouzdanost i sigurnost elektromotornih aktuatora su prioriteti kompanije SCHIEBEL o čemu svedoče sertifikati ISO 9001, ISO 14001, ATEX sertifikati, SIL sertifikati i, što je i najvažnije, veoma pozitivno mišljenje krajnjih korisnika o visokom kvalitetu SCHIEBEL aktuatora. 

Tehnička podrška i servis za teritorije Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i Republike Srpske su obezbeđeni od strane firme Schiebel Aktuatori iz Jagodine.

Konstantno radimo na stručnom usavršavanju naših zaposlenih, a organizujemo i stručne kurseve i seminare za korisnike Schiebel aktuatora kako u Srbiji tako i u kompaniji SCHIEBEL u Beču.

Kvalitetno snabdevanje vodom kao i odvođenje otpadnih voda je od vitalnog značaja za život ljudi.

Firma SCHIEBEL nudi najsavremenije elektromotorne aktuatore za upravljanje leptir ventilima, loptastim ventilima, klipno-prstenastim ventilima, zasunima i tablastim ustavama.

U saradnji sa proizvođačima ventila, isporučujemo ventile sa podešenim aktuatorima. 

S obzirom na to da slika govori više od reči, evo nekoliko aplikacija iz vodovodnog sektora koje smo realizovali od 2014. godine do danas.

Aplikacije u industriji su u velikoj meri uslovljene postojećim stanjem tj. potrebno je prilagoditi ugradbene dimenzije ventila i aktuatora. Veoma uspešno rešavamo ovakve probleme, izradom specijalnih adaptera.

Naručilac: TE Kolubara
Opis: Regulacioni aktuator sa polužnim reduktorom na regulacionim klapnama. Upravljačka jedinica je izmeštena zbog povišene ambijentalne temperature na mestu ugradnje aktuatora.
Tip aktuatora: rAB18 Q 20 SCS.V1.2 ER mW4 RP3E6A H K2 + SF87

Poseban deo proizvodnog programa kompanije SCHIEBEL predstavljaju sigurnosni aktuatori kojima se obezbeđuje sigurno otvaranje ili zatvaranje ventila u slučaju havarije.

Ove sisteme odlikuje visoka pouzdanost u radu, fleksibilnost u pogledu podešavanja vremena otvaranja/zatvaranja u slučaju havarije i spremnost za rad u roku od 1 sekunde nakon uspostavljanja normalnog režima rada.

Sigurnosne aktuatore moguće je montirati na ventile koji vrše zakretno kretanje tj. na leptir i kugla ventile kao i na ventile koji vrše pravolinijsko kretanje tj. na zasune sa glatkim vretenom.

Sistem se sastoji od aktuatora za normalno upravljanje radom ventila i paketom opruga sabijenih u metalnom cilindru snagom elektromagneta.

Opruge su u normalnom režimu rada sabijene i nakon gubitka napajanja ili komandnog signala opruge izvrše rad tj. otvaraju ili zatvaraju ventil.

Ponovnim uspostavljanjem napajanja ili komandnog napona, opruge se sabijaju u roku od 1-2 sekunde i spremne su za rad.

U Srbiji smo instalirali 2 sigurnosna linearna aktuatora u TE Morava – Svilajnac na ventilima minimalnog protoka i 6 sigurnosnih aktuatora na leptir ventilma u spoljnim rezervoarima Beogradskog vodovoda.

Firmi SIEMENS isporučili smo više od 20 sigurnosnih aktuatora sa kugla ventilima za gas, za potrebe mernih skidova.

Glavna prednost u odnosu na pneumatske i hidraulične sisteme je u tome da za SCHIEBEL sigurnosne aktuatore nije potrebna dodatna energija tj. komprimovani vazduh ili hidrauličko ulje, već je sistem autonoman zahvaljujući patentiranom elektromehaničkom rešenju.

Naručilac: Beogradski vodovod i kanalizacija
Mesto ugradnje: Rezervoar pitke vode „Vreline“
Opis: Sigurnosni aktuator na leptir ventilu DN300 PN100
Tip aktuatora: CM06. V1.2 FSQT 100


 

SCHIEBEL Aktuatori d.o.o.
Kneginje Milice 119, 35000 Jagodina,
Tel: 035/882-09-15
e-mail: g.dzelatovic@schiebel-actuators.com
www.schiebel-actuators.com 

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti