SCHIEBEL - Sigurnost pre svega

Komentari: 0

Kompanija SCHIEBEL Antriebstechnik GmbH već 60 godina uspešno proizvodi elektromotorne aktuatore za upravljanje radom ventila u industriji. Od 2014. godine kompanija posluje i u Srbiji preko firme-ćerke SCHIEBEL Aktuatori d.o.o. Do sada smo prodali i ugradili preko 300 aktuatora u termoenergetskom sektoru i postrojenjima za preradu vode.

Poseban deo proizvodnog programa kompanije SCHIEBEL predstavljaju sigurnosni aktuatori kojima se obezbeđuje sigurno otvaranje ili zatvaranje ventila u slučaju havarije.

Ove sisteme odlikuje visoka pouzdanost u radu, fleksibilnost u pogledu podešavanja vremena otvaranja/zatvaranja u slučaju havarije i spremnost za rad u roku od 1 sekunde nakon uspostavljanja normalnog režima rada.

Sigurnosne aktuatore moguće je montirati na ventile koji vrše zakretno kretanje tj. na leptir i kugla ventile kao i na ventile koji vrše pravolinijsko kretanje tj. na zasune sa glatkim vretenom.

Sistem se sastoji od aktuatora za normalno upravljanje radom ventila i paketom opruga sabijenih u metalnom cilindru snagom elektromagneta. Opruge su u normalnom režimu rada sabijene i nakon gubitka napajanja ili komandnog signala, opruge izvrše rad tj. otvaraju ili zatvaraju ventil. 

Ponovnim uspostavljanjem napajanja ili komandnog napona, opruge se sabijaju u roku od jedne sekunde i spremne su za rad.

U Srbiji smo instalirali 2 sigurnosna linearna aktuatora u TE Morava – Svilajnac na ventilima minimalnog protoka i 6 sigurnosnih aktuatora na leptir ventilma u spoljnim rezervoarima Beogradskog vodovoda.

Glavna prednost u odnosu na pneumatske i hidrauličke sisteme je u tome da za SCHIEBEL sigurnosne aktuatore nije potrebna dodatna energija tj. komprimovani vazduh ili hidrauličko ulje, već je sistem autonoman zahvaljujući patentiranom elektromehaničkom rešenju.

SCHIEBEL Aktuatori d.o.o
Kneginje Milice 119, 35000 Jagodina
Tel: 035/882-09-15,
e-mail: g.dzelatovic@schiebel-actuators.com
www.schiebel-actuators.com


 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti