PROCESNA INDUSTRIJA

Komentari: 0

Svi znamo za termin Procesna industrija, mnogi naši klijenti i čitaoci su u procesnoj industriji ali jako je teško pronaći definiciju za pomenuti pojam.

Jedno od najboljih objašnjenja koje se može naći, dao je profesor dr Martin Bogner, profesor u penziji Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, na kongresu o procesnoj industriji 2002. godine. 

“Mnogo je jednostavnije objasniti šta nije procesna industrija. To nije saobraćaj, proizvodnja mašina, alatki i nije teška industrija, dok praktično sve ostalo jeste u ovoj oblasti. Gde god imamo proizvodnju, od prehrambene, hemijske, metalurgije - sve se to smatra procesnom industrijom.

Dakle, u procesnoj industriji inženjeri se ne bave, da jednostavno objasnim, recepturom za izradu testa nego opremom i mašinama koje su potrebne za taj sistem”. 

Mnogi inženjeri smatraju da je sektor procesne industrije forum za razmenu ideja u teoriji i praksi tehnika industrijskog inženjeringa koji se primenjuju u procesnim industrijama; omogućavanjem većih interakcija među industrijskim i akademskim profesionalcima.

Sa druge strane, cilj kompanija koje se bave procesnom industrijom je da zadovolje kriterijume klijenata, kao i industrijske produkcije uz visok stepen automatizacije.

Jedan od stručnjaka za ovu oblast daje objašnjenje zašto je procesna industrija važna na sledeći način: Postavimo pitanje koliko često kompanija koja proizvodi Koka Kolu menja formulu za ovo piće i koliko često menja ambalažu. Ako su formula i recepti za pakovanje povezani, svaki put kada se pakovanje promeni, formuli bi bila potrebna modifikacija. Isto tako, kada se formula promeni, svi recepti za pakovanje bi morali biti promenjeni.

To povećava troškove održavanja i šanse za grešku. U procesu proizvodnje, formula za pravljenje proizvoda i recept za pakovanje proizvoda postoje u zasebnim strukturama, da bi se smanjila funkcija održavanja koja je u toku. 

Pored proizvoda u procesnoj industriji, koji se nazivaju standardnim, kao što su hemijska i farmaceutska industrija, prehrambena industrija, metalska i papirna industrija, industrija lepka, industrija plastičnih i gumarskih proizvoda, proizvodnja nano materijala, postoje i mnoge druge kontrole procesa, tj. postoje kompanije koje kontrolišu procese u proizvodnji za preradu klanica i drugog otpada. 

Još jedan termin koji se ne sme zaobići, a povezan je sa procesnom industrijom je pojam automatizacije. Automatizacija, robotizacija, industrijska automatizacija, ili numerička kontrola je upotreba kontrolnih sistema kakvi su računari, da bi se kontrolisala industrijska mašinerija i procesi.

Automatizacija je pokrenula nekoliko bitnih društvenih pitanja. Među njima je i uticaj automatizacije na zapošljavanje. Čak je postojao i pokret Ludita, društveni pokret engleskih tekstilnih radnika nastao 1811. godine, koji su protestovali protiv Žakarovih automatizovanih mašina za tkanje - često uništavajući takve mašine, jer su osećali da su njihova radna mesta ugrožena. Od tada se termin ludita primenjuje za svakoga ko je protiv napretka u tehnologiji.

Suštinska poruka procesne teorije jeste da nisu svi procesi podjednako važni za jednu organizaciju: postoje osnovni i pomoćni procesi. Preduzeća koja posluju u istoj grani, međusobno se značajno razlikuju upravo po načinu na koji obavljaju osnovne procese.

Poslovni procesi koji su dobro osmišljeni i primenjeni čine da organizacija bude superiornija u odnosu na konkurentske, kod kojih su procesi lošije koncipirani i implementirani. Menadžeri bi trebalo najpre da znaju koji su to procesi kojima preduzeće ostvaruje profit, pa da ih zatim dizajniraju, tako da oni zaista i ostvare profit. 

S’ obzirom da su proizvodna preduzeća procesne industrije specifična po svom proizvodnom programu, iako dosta slična po vrsti proizvodnje, ipak se svaka razlikuje po određenim procesima koji ih karakterišu. Kod nekih je to sam proces proizvodnje, kod drugih primena savremene tehnologije i znanja, dok kod nekih preduzeća to je tradicionalni pristup poslovanju. 

Zbog današnjeg izuzetno konkurentnog ekonomskog okruženja, kompanije su pod velikim pritiskom da povećaju profit, smanje troškove proizvodnje i dobro se brinu o svojim zaposlenima. Istovremeno, oni takođe moraju da slede ciljeve smanjenja emisije CO2 i prelaze na zelenije delovanje. Samo sektor procesne industrije od ukupnih zahteva za energijom, 75% tih zahteva odnosi se na korišćenje energije u obliku toplote.

O stanju i perspektivama solarne termičke energije govorio je u maju ove godine profesor dr.Milan Gojak sa Mašinskog fakulteta u Beogradu na Međunarodnom kongresu o procesnoj industriji Procesing 2019. Profesor Gojak je naglasio da korišćenje solarne energije u sektoru procesne industrije nije dovoljno, a ono što i postoji kao primer ovakvog korišćenja energije su uglavnom mali sistemi.

Generalni zaključak jeste da je korišćenje solarne termičke energije u procesnoj industriji relativno u ranoj ili početnoj fazi. Mnoge kompanije pružaju konsultanska i razvojna rešenja za poboljšanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u proizvodnim i procesnim kompanijama.

Neka od najčešćih rešenja koja se koriste u proizvodnji su: energetske revizije; obnova sistema komprimovanog vazduha; obrada tehnoloških linija za povrat otpadne topline; renoviranje rashladnih sistema; uvođenje kogeneracijskih jedinica u tehnološke procese.

Kada smo već pomenuli Međunarodni kongres o procesnoj industriji Procesing, trebalo bi napomenuti da se ove godine navršilo pola veka od kada je, decembra 1969. godine, u Beogradu, održan prvi Procesing. Kao i prethodnih decenija, skup je i ove godine okupio vodeće stručnjake, koji su razmatrali najaktuelnije teme u oblasti, a centralna tema bila je Procesna industrija u izazovima klimatskih promena. Stručnjaci su govorili o štetnim emisijama iz industrijskih postrojenja i obnovljivim izvorima energije – biomasi, hidroenergiji, solarnoj energiji i njihovom uticaju na životnu sredinu. 

Pošto smo ukratko sagledali neke od definicija i objašnjenja o procesnoj industriji, kao i o automatizaciji, pređimo na procesnu automatizaciju. 

Jedna od definicija je da automatizacija procesa predstavlja upotrebu tehnologije za automatizaciju poslovnih procesa radi sekvencijalnog prelaska sa jednog zadatka na drugi, uz minimalnu ljudsku intervenciju. Pronalazi globalnu primenu u svim funkcijama i organizacijama. S obzirom na to kako brzo rastu zahtevi kupaca, od presudne je važnosti automatizovati procese kako bi ostali relevantni i profitabilni. 

Ako razmišljamo o automatizaciji procesa da bi smo poboljšali poslovanje, evo tipičnih koraka koje treba slediti, a na osnovu saveta stručnjaka: Započnite identifikovanjem procesa za koje je potrebna automatizacija. Kada saznate šta želite da automatizujete, možete se duboko udubiti u dosadašnje performanse. Potražite razumevanje ko su stejkholderi, koji su nivoi efikasnosti bili u prošlosti, koja su uobičajena uska grla i greške, kakav je opseg poboljšanja i tako dalje.

Definišite ciljeve automatizacije: Jednom kada ste dobro razumeli proces, u dobroj ste poziciji da počnete sa definisanjem ciljeva za automatizaciju. U nedostatku dobro definisanih ciljeva, automatizacija procesa će izgubiti svoj pravi pravac i postaće gubitak vremena i resursa. Identifikujte pravo rešenje. Pravo rešenje za upravljanje poslovnim procesima je presudno za automatizaciju procesa.

Uskladite svoje izbore sa zahtevima organizacije za automatizaciju. Mapiranje procesa ili vizuelni prikaz procesa ključni su za postizanje jasnoće i transparentnosti u toku rada. Svaki zadatak, izvođač i vremenska linija moraju biti uključeni.

Jedan od primera je kompanija INEA, koja izvodi projekte automatizacije industrijskih procesa na području vođenja kontinuiranih procesa. Automatizacija procesa vodi ka višem kvalitetu proizvoda, povećanju proizvodnih mogućnosti i produktivnosti. Upotrebom nadzornih sistema, omogućuje se humanije rukovanje industrijskim procesima, pošto je operatersko mesto premešteno u bezbednije i čistije okruženje nadzorno-komandnog prostora i istovremeno omogućuje celovit pregled nad delovanjem sistema. 

Rešenja sistema procesnog upravljanja usmerena su prema sledećim ciljevima, povećanju kvaliteta i ponovljivosti proizvoda, smanjenju proizvodnih kolebanja, skraćenju proizvodnog ciklusa i posledično povećanju količine proizvoda, implementacija rešenja za brzo arhiviranje podataka za namene kompleksnih analiza procesa, štednja energije, olakšanje rada operatera i povećanje kontrole iz kontrolnih centara.

U radu se koriste napredne tehnologije vođenja: modelno-prediktivna regulacija, samopodesivi i adaptivni regulatori, regulacija multivariabilnih sistema, regulacija pomoću mekih (Fuzzy) regulatora, performantni nadzor i nadzor degradacije sistema, automatsko izvođenje receptura, istovremeno izvođenje većeg broja receptura, jednostavno izvođenje šaržne proizvodnje, nadzor i pouzdanost vođenja procesa pomoću kontrolera sa kontrolnom petljom u realnom vremenu, precizno izvođenje receptura sa velikom ponovljivošću, upravljanje recepturama na osnovu ISA-S88.01.

Pozabavimo se i još nekim terminima i definicijama za automatizaciju poslovnih procesa:

Automatizacija poslovnih procesa, poznata i kao automatizacija poslovanja ili digitalna transformacija, automatizovana tehnologija složenih poslovnih procesa omogućena tehnologijom. Sastoji se od integrisanja aplikacija, restrukturiranja radnih resursa i korišćenja softverskih aplikacija u celoj organizaciji. Automatizacija robotskih procesa je polje gde se koristi veštačka inteligencija.

Može se primeniti u mnogim poslovnim oblastima, uključujući marketing, prodaju i tok rada. Skupovi alata se razlikuju po sofisticiranosti, ali postoji sve veći trend korišćenja tehnologija veštačke inteligencije koje mogu razumeti prirodni jezik i nestrukturirane skupove podataka, komunicirati s ljudima i prilagođavati se novim vrstama problema, bez obuke koju vodi čovek. 

Automatizacija poslovnih procesa je upotreba tehnologije za automatizaciju ponavljajućih svakodnevnih zadataka. Ubrzava način na koji se posao obavlja usmeravanjem informacija prema pravoj osobi u pravo vreme kroz korisnička pravila i postupke. 

Ključni elementi za prepoznavanje procesa automatizacije: Proces zahteva konzistentnost u celoj organizaciji. Proces je ponovljiv. Proces svaki put mora da bude oslobođen grešaka. Ne radi se samo o zameni papira PDF-ovima - automatizacija poslovnih procesa ima za cilj da procese učini troškovno efikasnijim, pojednostavljenim, otpornim na greške i transparentnim. Kada postoje automatizovani procesi, organizacije štede vreme i osiguravaju da se primene najbolje prakse za poboljšanje ukupne operativne efikasnosti. 

Od finansijske krize 2007. godine, mnoge kompanije su primenjivale ležerno upravljanje da bi poboljšale efikasnost troškova, zadovoljstvo korisnika i angažovanje zaposlenih istovremeno, a mnogi programi su postigli znatan uticaj na sve dimenzije. Međutim, napredak digitalne tehnologije bio je neujednačen. Mnogi su se suočili sa preprekama u primeni digitalnih inovacija, bez obzira što su znali i smatrali da im trebaju digitalne mogućnosti za ispunjavanje poslovnih izazova.

Od strane gospodina Aleksa Galije na sajtu process stoji nekoliko sjajnih objašnjenja na ovu temu, kao i saveta. Svako preduzeće želi da izvuče maksimum iz svojih resursa. Pored toga što povećavaju profit, kompanije stalno teže ka smanjenju ukupnih operativnih troškova. Tehnologija nam je pomogla u rešavanju nekih najtežih problema gde ljudska snaga jednostavno nije dovoljna, a za svaki veliki problem koji se rešava pomoću tehnologije. 

Da bi se sprečilo rasipanje resursa, mnoge organizacije se okreću rešenjima za automatizaciju procesa. Automatizacija poslovnih procesa pojavila se kao način za izvršavanje brojnih zadataka bez potrebe za ručnim unosom. IT odeljenja u kompanijama široko koriste automatizaciju za efikasno obezbeđivanje resursa tehnologije, smanjenje operativnih troškova i optimizaciju ukupne upotrebe. Prednosti automatizacije IT procesa su neograničene.
Svi procesi koji se odvijaju u poslu, razlikuju se jedan od drugog.

Dakle, proces koji se automatizuje trebalo bi da se neprimetno integriše sa postojećim procesima. Integracija se može dogoditi na različitim nivoima procesa automatizacije, ali je od suštinskog značaja da svi automatizacijski procesi nesmetano rade sa okolinom. 

Ako nakon automatizacije proces zahteva mnogo ljudske intervencije, morate shvatiti da nešto nije u redu. Za efikasno funkcionisanje poslovnih procesa, važno je da osoblje ima potpuno razumevanje procesa rada. Što bolje poznaju proces, to će on bolje funkcionisati. Procesi trebaju da budu efikasni, jednostavni, bez grešaka i transparentni. Automatizacija može značajno da pomogne u smanjenju troškova i povećanju profitabilnosti. Međutim, većini ljudi je teško izabrati zadatke za automatizaciju.

Recimo da je to, po stručnjacima, svaki zadatak za koji nije potreban ljudski proces razmišljanja, već se za automatizaciju može izabrati samo niz koraka koji se mogu predvideti pomoću računarske logike. Automatizacija pomaže malim i srednjim preduzećima više nego velikim kompanijama, jer nemaju puno ljudske snage da delegiraju zadatke, jer većinu poslova obavlja tim. 

Mnogi stručnjaci smatraju da, s obzirom na napredak tehnologije, posebno veštačke inteligencije, vrlo brzo će virtuelni asistenti moći da predvide šta kupci traže prateći njihove akcije i razumevajući njihove potrebe. Sa druge strane, zapošljavanje i obuka osoblja zahteva mnogo vremena kao i novca. Međutim, da li će ikada u davanju odgovora na sva pitanja i razumevanju korisnika čoveka moći da zameni veštačka inteligencija? Ili već jeste. 

Svaki zadatak koji automatizovani proces završi u osnovi je uvek dokumentovan. Za svaki zadatak dobijate jasne zapise koji vam govore šta je urađeno, ko je to uradio i kada je završen.

Kao što je ranije rečeno, automatizacija igra veliku ulogu u smanjenju ljudskih grešaka i ubrzavanju zadataka koje je potrebno ponavljati. 

Koliko se opuštamo i prepuštamo svim novim tehnologijama, zbog diktiranja tržišta i konkurentnosti, hiper produkcije, troškova… i dalje se pravim vrednostima smatraju ručno pravljeni proizvodi, na primer odela ili cipele, nameštaj…a opet ne možemo da ne idemo u korak sa modernim vremenom.

Nove tehnologije nas u svakoj raspravi dovedu i do problema sa zaštitom podataka, kako pravnih, tako i ličnih. Plaćanje bez čekanja u redu, savršeno, a opet uvek postoji neko “ali” na kraju rečenice ili zaključka…ili više ne postoji?

U svakom slučaju, bez obzira na sve, naravno da će vam svaki stručnjak reći da, ukoliko vodite biznis ili razmišljate da ga pokrenete, definitivno biste trebali razmotriti uključivanje automatizacije procesa. 

O Autoru

Stevan Jovičić

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti