Pravedna upotreba javnog prostora

Komentari: 0
Fotografija od: Copyright: PID/Christian Fürthner

Grad Beč u septembru započinje projekat dokumentovanja javnog prostora. Po nalogu grada vozila za prikupljanje podataka će proći celu teritoriju grada kako bi izradili tačne i georeferencirane fotografije javnih površina i objekata.

„Cilj je da se svi objekti u javnom prostorudokumentuju do novembra – od oznakana putevima i saobraćajnih znakova, preko reklamnih tabli do restoranskih bašti i kioska“, izjavila je Marija Vasilaku, vicegradonačelnica Beča.

Snimljene datoteke će se koristiti za jedinstveni softver u Evropi pomoću kojeg će Beč pojednostaviti korišćenje javnog prostora za građane i preduzeća. Sistem dobijanja dozvola i upravljanja objektima i aktivnostima u javnom prostoru će biti reorganizovan, a pravni okvir za dobijanje dozvola evaluiran i modernizovan.

Pri prikupljanju podataka posebno će se voditi računa o zaštiti privatnosti građana, pa je i pre početka projekta koncept prikupljanja podataka dogovoren sa odgovornim institucijama i stručnjacima za zaštitu privatnosti. Zadatak grada jeste da stvori pravni i organizacioni okvir za pravednu upotrebu javnog prostora.

Građani i preduzeća će ubuduće moći na jednom digitalnom mestu da dobiju sve informacije, zahteve i dozvole za aktivnosti u javnom prostoru, a predviđeno je da usluga bude dostupna krajem aprila 2018. godine. 

 

Izvor: 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti