PAMETNA TEHNOLOGIJA BUDUĆNOSTI - Proboji solarne energetike

Komentari: 0

Stabilnost napajanja električnom energijom je motor svake privrede. U uslovima kada postoje poteškoće oko proizvodnje iste, postavlja se pitanje, koja su to rešenja koja na jeftin i jednostavan način mogu da doprinesu, ako ne rešavanju, onda smanjenju ovih problema.

Klasični izvori energije više nisu dovoljni i sa sve glasnijim pozivima da se korišćenje “prljave‟ energije napusti, stvara se vakuum koji mora da se popuni. Jedno od mogućih rešenja jeste korišćenje energije Sunca koje je sveprisutno i kojeg ima u izobilju. Sunce svakog momenta na našu planetu šalje 173 hiljade TWh energije.

Ova količina energije dovoljna je da podmiri kompletnu potražnju za energijom koje ima celokupno čovečanstvo uvećano za 10.000 puta. Ove brojke govore nam o neverovatno velikom resursu koji može biti pametno iskorišćen. Postavlja se pitanje, zašto od svih obnovljivih izvora izabrati baš solar u odnosu na ostale?

Kada se jednostavno razmatra šta je sve potrebno uraditi od prve faze projekta do puštanja elektrane u rad, vidimo da je proces izgradnje fotonaponske elektrane najjednostavniji.

Začetak rada za sve elektrane je isti, i kada su u pitanju elektrane na vetar i hidro elektrane. Veliki broj dokumenata, nabavljanje svih dozvola i onda početak izvođenja. U poređenju sa tim, fotonaponska elektrana je sa daleko jednostavnijom projektno-tehničkom i pravnom dokumentacijom, brzim izvođenjem radova i najjednostavnijim puštanjem u rad.

Zahvaljujući inženjerima i naučnicima koji neumorno rade na pronalaženju novih rešenja u implementaciji solarne tehnologije, ovaj vid dobijanja energije polako, ali sigurno preuzima primat nad ostalim obnovljivim izvorima. Fotonaponsku elektranu je moguće izgraditi na mestu potrošnje, čime se ostvaruju velike uštede u prenosnom sistemu čime se ovaj vid proizvodnje energije najviše izdvaja od vetro i hidroelektrana.

Problem današnjice jeste upravo nemogućnost tehnologije da u punoj meri pomogne da se iskoristi praktično nepresušan izvor energije. Ali, to ne treba da nas obeshrabri.

Naučnici iz različitih delova sveta rade na tome da postojeću tehnologiju za proizvodnju električne energije unaprede iz energije Sunca kako bi bila dostupnija čovečanstvu. Jedna od takvih tehnologija je i tehnologija fotonaponskih ćelija pomoću kojih se energija dobijena od Sunca pretvara u električnu energiju.

Tehnike izrade fotonaponskih ćelija u poslednje 3 decenije doživele su eksponencijalna unapređenja i napredak. Sve veća zainteresovanost za ovu tehnologiju dovela je do različitih rešenja implementacije u uređaje koje koristimo. Najrasprostranjenija tehnologija proizvodnje jeste upotrebom kristalnog silicijuma.

Proizvodnja fotonaponskih ćelija bazira se na nanošenju tankih slojeva silicijuma na srebrnu podlogu koja na ovaj način daje dobre karakteristike u smislu efikasnosti konverzije energije, čvrstoće, postojanosti i slično. Navedeni način izrade fotonaponskih ćelija, odnosno tehnologija gde se isključivo jedan element nanosi na srebrnu podlogu naziva se “homojunction‟ tehnologija ili tehnologija izrade fotonaponskih ćelija istorodnim elementima.

Električna energija dobija se tako što energija fotona izbija elektron iz kristalne rešetke silicijuma i na taj način proizvodi električnu struju koja se pogodnim uređajima konvertuje u upotrebljivu energiju za naše uređaje.

Druga vrsta tehnologije izrade jeste tehnologija raznorodnim elementima ili “heterojunction‟, gde se određene karakteristike, u smislu potrebne energije da se izbije elektron iz kristalne rešetke elementa, eksploatišu da bi se povećala efikasnost same fotonaponske ćelije.

Prateći dinamiku razvoja tržišta, naučnih dostignuća i svetskih trendova, naša kompanija teži da svojim klijentima pruži rešenja koja će za njihove uslove biti svrsishodna.

Ideja vodilja kompanije Energize, na čelu sa njenim osnivačem Vladimirom Popovićem, jeste da je prioritet da svojim klijentima pruži rešenje, a nikada proizvod. U skladu sa tim, klijentima nudimo opremu čiji je kvalitet po svetskim standardima, od najrenomiranijih svetskih proizvođača koji spadaju u Tier 1 grupu. Posebno se pridaje pažnja na poslednja tehnološka dostignuća panela i invertora čime se obezbeđuje kvalitet izbora.

Korišćeni invertori, koji su mozak elektane, evropskog su porekla i u sebi sadrže sve potrebno za kompletno upravljanje i monitoring elektrane. Paneli, u tehnici izrade “Monocrystalline half cut‟ obezbeđuju vrhunske performanse i efikasnost konverzije energije. Pri izboru ove opreme naša kompanija se vodi time da je potrebno obezbediti najbolji odnos cene i kvaliteta.

Kompletno dizajniranje elektrana se radi u saglasnosti sa potencijalnim korisnicima, gde je prepoznato da je od velike važnosti uključiti korisnika u sve procese dizajniranja. Zbog toga, kompanija svim budućnim korisnicima nudi besplatnu tehnoekonomsku studiju izvodljivosti.

Srbija je zemlja sa pogodnom klimom za izgradnju solara. U poredjenju sa Nemačkom, koja ima oko 1800 sunčanih sati godišnje, u Srbiji taj broj iznosi čak oko 2300 sati. Ova informacija nam pokazuje koliko su veliki potencijali za solar na našoj teritoriji.

Poređenja radi, Nemačka je izgradila 4 GW fotonaponskih panela, a Srbija samo 19 MW – što jasno pokazuje neiskorišćenost resursa Sunca u našoj zemlji.

Nemoguće je ne osvrnuti se na problem sa rastućom potražnjom hrane u svetu. Kao potencijalno rešenje za taj problem, mogu se kombinovati dve stvari, tehnologija fotonaponskih elektrana i poljoprivreda.

Svedoci smo, za sada još uvek retkih, ali odvažnih koraka ka ovakvom modelu proizvodnje hrane. Povećana potražnja za hranom i električnom energijom traži i velika prostranstva na koja bi se postavljali fotonaponski paneli. Postavljanje panela treba isključivo postavljati na neplodna zemljišta, zbog nemogućnosti poljoprivrednih mašina da obrađuju zemlju u prisustvu panela zbog njihovog gustog postavljanja.

Jedno od mogućih rešenja da se taj problem prevaziđe je postavljanje fotonaponskih panela na zemlju tako da su izdignuti od zemlje dovoljno da bi se ispod posejale kulture kojima je potrebna sunčeva svetlost, ali su nedovoljno otporne na visoke temperature.

Iz tog razloga, naučnici danas prave panele koji su prozirni i gde fotonaponske ćelije nisu sabijene jedna uz drugu na samom panelu, već postoji razmak dovoljan da svetlost u potrebnoj meri prođe kroz panel kako bi biljka koja raste ispod imala neophodnu količinu energije za vršenje procesa fotosinteze. Istovremeno, mikro klima je povoljna za njen rast u smislu, pogodnije temperature, manjeg isparenja vode, zaštite od vremenskih nepogoda.

Ono što je važno jeste da energija koja se proizvede može se odmah iskoristiti za pumpe koje navodnjavaju posejane kulture ili hladnjače u kojima se voće i povrće čuva do njene distribucije korisnicima.

Kombinacija poljoprivrede i solarne energetike može biti jedno od mogućih rešenja za energetsku krizu kojoj smo svedoci.

Što bi Anton Čehov rekao - “čovek je ono u šta veruje‟.

Kompanija Energize odvažno korača već deceniju i sa svojim klijentima stvara budućnost o kojoj se priča.

Suočeni sa krizama, kao što je energetska danas, treba težiti kombinovanju različitih tehnologije koje bi nam u perspektivi mogle doneti boljitak i sačuvale planetu koju imamo.

ENERGIZE
PRODAJA I PODRŠKA
011 4055 264
069 4055 502
prodaja@energize.rs
www.energize.rs 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti