PALETIZACIJA - BRZINA I PRECIZNOST PAKOVANJA KAO OSNOVA EFIKASNOSTI PROIZVODNJE

Komentari: 0

Konstantna potreba za povećanjem nivoa produktivnosti i efikasnosti dovela je do uvođenja novog koncepta pakovanja proizvoda pre svega u pogledu paletizacije kutija.

U svetlu rastućih problema sa nedostatkom radne snage, automatizacija ovog dela procesa proizvodnje se nameće kao neophodnost, a zarad održavanja koraka sa konkurencijom.

Nedostatak radne snage na globalnom nivou i predviđanja da će preko 8 miliona radnih mesta u proizvodnji ostati nepopunjeno do 2030. godine dovodi do potrebe za automati zacijom proizvodnog procesa u cilju održavanja konkurentnosti na tržištu.

PALETIZACIJA IDE KORAK DALJE

Sistemi za paletizaciju, koji pre svega služe za olakšavanje i automatizaciju procesa pakovanja sekundarnih proizvoda, utiču direktno na rast produktivnosti kompanije.

Nudeći tržištu rešenje u vidu nezavisnog uređaja ili dela kompletne proizvodne linije, Trim d.o.o brine i o manjim korisnicima, kao i o onim koji u svojim pogonima imaju visokoproduktivne linije.

Pojednostavljen proces proizvodnje, zahvaljujući potpuno automatizovanom sistemu paletizacije, eliminiše potrebu za velikim brojem operatera na kraju linije, pružajući kompaniji mnogo više slobode u pogledu angažovanja radnika na drugim operacijama.

STABILNA PALETA – SIGURAN PROIZVOD

Za razliku od ručnog pakovanja kutija na paletu od strane operatera, naši automatizovani cobot sistemi za paletizaciju obezbeđuju izuzetnu preciznost pakovanja.

Pri brzini do 10 kutija u minuti uz konstantan kvalitet upakovane palete, olakšavaju se i svi naredni koraci u procesu manipulacije, počev od skladištenja u magacin gotovih proizvoda, preko transporta do distributivnih centara, pa u krajnjoj liniji i do samih korisnika.

VREME JE NOVAC

U potpunosti prilagodljiv različitim dimenzijama paleta, cobot sistem paletizacije omogućuje veoma brz i lak prelazak sa jedne na drugu šemu pakovanja, prema zahtevu krajnjeg korisnika, uz minimalan utrošak vremena operatera za promenu postavki, podižući na taj način produktivnost na viši nivo.

POUZDANOST NEMA ALTERNATIVU

Svaki zastoj u procesu proizvodnje dovodi do neželjenih troškova sa negativnim uticajem na poslovanje kompanije.

Roboti za paletizaciju opremljeni softverskim rešenjima najviše klase, namenjeni za visokoproduktivne proizvodne linije karakterišu se pre svega pouzdanošću u radu, obezbeđujući korisnicima kontinuirano odvijanje procesa proizvodnje kroz dugi niz godina.

Zahvaljujući tridesetogodišnjem iskustvu, Trim d.o.o. vam pomaže u nalaženju pouzdanih tehničkih rešenja u oblasti automatizacije pakovanja, paletiziranja, odnosno rešenja u oblasti automatizacije procesa kreiranih prema svakom specifičnom zahtevu.

Trim d.o.o.
Ribarska 83,
35000 Jagodina
tel/fax: 035/8220-409,
035/245-409
e-mail: office@trim.rs
web: www.trim.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti