OPTIČKO ILI TAKTILNO MERENJE? - KOJIM PUTEM KRENUTI?

Komentari: 0

Časopis Inspect posmatra napredak optičke metrologije i raspravlja o novoj tehnologiji sa stručnjacima iz četiri kompanije, uključujući GOM. Razgovor se usmerio na područja primene optičke metrologije, kao i na pitanje da li se optički i taktilni (tehnološki) procesi takmiče ili se međusobno nadopunjuju. Ovaj je članak deo intervjua sa Carstenom Reichom, GOM proizvodnim menadžerom automatizacije.

Koji su razvojni događaji bili od suštinskog značaja za uspostavljanje optičkih mernih tehnika unutar industrijske metrologije?

Rastuća potražnja za dobrim dizajnom i kvalitetom proizvoda zahtevala je inspekciju celokupne komponente. Međutim, sve dok se informacije o slikama nisu digitalizovale i analizirale na računarima početkom 90-ih godina, optička metrologija nije se mogla koristiti u industrijskim primenama. Sigurno nije slučajnost da je GOM baš u to vreme bio osnovan.

U godinama koje su usledile, optička 3D metrologija je kontinuirano razvijena, kao rezultat poboljšanih kamera i projekcijskih tehnologija.

Paralelno s uvođenjem hardvera, GOM je nastavio razvijati softverske alate koji bi omogućili korisnicima da analiziraju svoje pojedinačne merne podatke.

U kojim područjima industrijske metrologije optičke tehnike nude prednost u odnosu na taktilne metode?

Tehnologije optičkog merenja brzo rade bez kontaktiranja, a istovremeno mere celu površinu komponente. Podaci o merenju mogu se odmah analizirati i upoređivati direktno sa CAD podacima ili 2D crtežima. Odstupanja od CAD-a lako se prepoznaju kao problematična područja, omogućujući specifična poboljšanja u proizvodnom procesu. Ovo u velikoj meri eliminiše nepotrebne petlje iteracije, čime štedi dragoceno vrijeme kao i novac.

Da li znate neka područja primene u kojima taktilni procesi i dalje nude prednosti?

Taktilne tehnike merenja mogu ponuditi prednosti uz minimalnu toleranciju i područja koja nisu lako dostupna za optičko merenje. Jedno od rešenja je upotreba multifunkcijskih senzora, koji kombinuju merenje pomoću optičkih i dodirnih sondi. Za taktilno merenje pojedinih tačaka, GOM je razvio GOM Touch Probe kao dodatak svojim optičkim 3D skenerima.

Koje aplikacije u proizvodnji postaju dostupne samo pomoću optičke metrologije?

Vizija proizvodnje u budućnosti je da će svaka proizvedena komponenta biti u potpunosti merena u 3D, a da će se komponente grešaka automatski ispraviti tokom proizvodnog procesa. I dalje je pred nama dug put, ali činjenica je da se puna 3D komponenta može postići samo optičkim mernim procesima.

Optička inline metrologija stoga je postavljena da dobije tlo u budućnosti. Jedan pionirski primer je proizvodnja vrata i zatvarača za najnoviji VW Golf u Wolfsburgu. ATOS sistemi već nadgledaju kvalitet motora, vrata prtljažnika i vrata na pojedinačnim proizvodnim linijama.

Koje prednosti nudi optička metrologija kupcima?

Kompanije koje koriste optičku metrologiju imaju mogućnost da smanjuju vreme razvoja proizvoda i vreme početka proizvodnje. Oni ostaju konkurentni, jer brže prelaze put od ideje do proizvoda. Istovremeno, oni optimizuju proizvodne tokove rada i minimiziraju otpad proizveden tokom proizvodnje.

Trenutno, vidimo veliku prednost u prelazu na planove inspekcije. Mnoge kompanije sada naglašavaju odstupanja od CAD u boji i stoga mogu drastično smanjiti broj funkcija koje treba proveriti na crtežima komponenata.

Hoće li automatizovano merenje optičkim tehnikama postati popularnije u budućnosti?

U vrlo ranoj fazi, GOM je radio na temu automatizacije kako bi razvio merne sisteme zasnovane na proizvodnji. Oni su se kretali od prilagođenih ćelija za merenje robota do inline mernih ćelija ATOS ScanBox-a, standardizovane merne ćelije koja je posebno razvijena za inspekciju i osiguranje kvaliteta u proizvodnji. 

Informacije i prodaja: info@topomatika.rs
Tel/fax: +385 1 3496 010
Beljevacka 4, 11412 Jagnjilo, Beograd, Srbija

www.topomatika.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti