OLAKŠAVA KOMUNIKACIJU, SNIŽAVA TROŠKOVE I UBRZAVA GRADNJU

Komentari: 0

PlanRadar rešenje, odnedavno dostupno i na tržištu Srbije, namenjeno je za korišćenje u građevinskim projektima i u oblasti održavanja nekretnina, gde omogućava direktnu komunikaciju i dokumentaciju nedostataka, čime se smanjuju prekoračenja budžeta, probijanje rokova i minimiziraju moguće greške u realizaciji projekata. 

„Naše procene pokazuju da većina građevinskih kompanija i dalje koristi isti način poslovanja kao i pre 20 ili 30 godina – uz obimnu papirnu dokumentaciju i nestandardizovanu komunikaciju koja onda često podrazumeva i kašnjenja, zabune ili greške.

Kao i u drugim sektorima, i u sektoru građevine digitalizacija može ponuditi rešenja za navedene probleme, ali i pomoći rešavanju problema nedostatka radne snage ili finansiranja projekata“ – navodi Bojan Petković, direktor kompanije PlanRadar za Jugoistočnu Evropu. 

PlanRadar aplikacija omogućava beleženje nedostataka na gradilištu u realnom vremenu, dok se gradilište obilazi, bilo da imate ili nemate pristup internetu u datom trenutku.

Dostupna je na svim mobilnim uređajima, na Andorid, iOs i Windows operativnim sistemima, i, sudeći po broju korisnika na globalnom nivou i brzini kojom se širi poslovanje ove kompanije, donosi revoluciju, kako za investitore, tako i za arhitekte, izvođače radova, upravnike gradilišta i ostale učesnike na projektima. 

INVESTITORI PRVI PREPOZNAJU KORISTI

„Ono što smo uočili u praksi jeste da su investitori često najviše zainteresovani za ovakav vid unapređenja građevinske prakse. Jednostavno, oni su najčešće ti koji prvi prepoznaju prednosti koje donose contech tehnologije (tehnologije namenjene građevinskoj industriji), jer najpreciznije sagledavaju na koji način unapređenje efikasnosti dovodi do direktnog rasta prihoda“, navodi Petković.

„Upravo oni su ti koji zatim motivišu svoje izvođače i inženjere da se oslone na savremene tehnologije i, na taj način, sami sebi olakšaju poslovanje i povećaju efikasnost“. Na pojedinačnom primeru uštede koje contech donosi mogu biti zanemarljive, ali kada se u obzir uzme šira slika, u pitanju su enormni iznosi. „Naša aplikacija korisnicima donosi uštedu od sedam radnih sati na nedeljnom nivou, – što čini oko 18% njihovog radnog vremena.“

GRAĐEVINSKI NACRT KAO OSNOVA

Osnova softverskog rešenja PlanRadar je digitalni građevinski nacrt koji korisnik na jednostavan način može učitati u sistem putem drag and drop opcije. Nakon toga, na nacrt se mogu dodavati i obeležavati raznovrsne informacije u obliku tiketa (Tickets) koji se postavljaju direktno na sam nacrt i automatski se, u realnom vremenu, distribuiraju samo onim saradnicima koji imaju odgovarajući pristup.

Na taj način obezbeđuje se da do svakog od saradnika stižu samo informacije koje su im relevantne, kako bi odmah mogli da reaguju na dodeljene zadatke. Sadržaj tiketa može biti tekst, govorna poruka ili fotografija, čime se obezbeđuje da se nedostaci i primedbe evidentiraju do najsitnijih detalja.

Svakom unosu moguće je dodeliti odgovarajuće oznake ili napomene i priložiti bezbroj fotografija, uključujući i povezanu lokaciju nacrta. Takođe, sve beleške i govorne poruke se mogu komentarisati , povezivati , kategorisati ili im se može odrediti prioritet i redosled u vremenskom planu izvođenja radova.

Svi unosi se čuvaju u bazi podataka u kojoj izvođači radova i svi ostali ovlašćeni učesnici na projektu mogu dobiti ažurni pregled napretka, bez mukotrpnog pretraživanja.

JEDNOSTAVNOST I FUNKCIONALNOST

Dodatna pogodnost ovog softvera ogleda se i u mogućnosti da se svi zadaci i nedostaci prikažu, osim na tiketima, i u obliku klasičnog popisa ili beleški smeštenih na digitalnim građevinskim nacrtima.

Uneseni tiketi se praktičnom funkcijom filtriranja mogu detaljno pretražiti , čime se izbegava mukotrpna pretraga i-mejlova, dokumenata ili ličnih beležaka, tako dobro poznata svima koji rade na većim građevinskim projektima.

Svi podaci, zajedno sa pratećim komentarima, mogu se eksportovati u PDF dokument ili Excel tabelu, čiji se struktura, obim i sadržaj mogu prilagoditi, što omogućava da celokupna dokumentacija bude brzo dostupna, olakšavajući na taj način evidenciju napretka, kao i obavljenih radova i usluga.

S obzirom na to da svi podaci pohranjeni u oblaku, ne mogu se zagubiti , odnosno ostaju dostupni i mogu se pregledati čak i godinama nakon završetka projekta.

Aplikacija PlanRadar je intuitivna, a rukovanje je jednostavno, tako da za nove korisnike nije potrebna nikakva dodatna edukacija. Time se prenebregava eventualni otpor čak i kod onih korisnika koji nisu skloni korišćenju novih tehnologija ili teže usvajaju promene. 

BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING) INOVACIJA

Kako navodi Petković, PlanRadar će uskoro biti proširen BIM (Building Informati on Modelling) funkcijom, čime će biti omogućen standardizovani pregled za sve timove koji učestvuju u projektu – arhitekte, inženjeri, izvođači radova ili menadžeri. 

Softver će takođe imati mogućnost prikaza BIM modela, tako da korisnici neće imati potrebu da investiraju dodatna finansijska sredstva u zasebna programska rešenja koja bi im omogućila pregled BIM modela.

U nekim od narednih koraka u planu je da korisnicima aplikacije budu dostupna i unapređenja u vidu geolociranja, aspekata poslovne logike („business intelligence“) i alata za menadžment projekata. 

7.000 KLIJENATA U SVETU I DALJI RAST

Kompanija PlanRadar, specijalista za digitalnu dokumentaciju i komunikaciju na građevinskim projektima je u prethodnoj godini zabeležila rast prodaje od oko 250%, kao i rast broja klijenata, na preko 7.000 klijenata u 43 države.

U 2020. godini planiraju da otvore još 8 kancelarija, širom sveta, u: Australiji, Dubaiju, Francuskoj, Italiji, Holandiji, Poljskoj, Švedskoj i Španiji, ali i da još više intenziviraju saradnju sa klijentima na postojećim tržištima, među kojima je i Srbija u okviru regije Jugoistočne Evrope.

„Drago nam je da vidimo da je aplikacija PlanRadar već danas prevazišla namenu za koju je napravljena – iako je prvobitni bio plan da se olakša proces izgradnje nekretnina aplikacija se već uveliko koristi i u održavanju zgrada, kao i u turizmu, u održavanja hotela ili održavanju infrastrukturnih objekata, kao što su autoputevi, linije metroa ili železničke pruge.“ – navodi Petković.

„To nam potvrđuje da smo pronašli pravi odgovor na probleme koji muče industrije građevinarstva i nekretnina u svim delovima lanca vrednosti “. 

PlanRadar – sedište za Jugoistočnu Evropu
Savska cesta 32, 10000 Zagreb
e-mail: info@planradar.com
Telefon: +385 177 76 144
www.planradar.com

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti