Najnovije tehnološke inovacije iz Renishaw-a

Komentari: 0

Renishaw je globalno preduzeće sa ključnim veštinama u oblasti merenja, sistema pogona i pozicioniranja, spektroskopije, precizne obrade i aditivnih tehnologija. Razvijaju inovativne proizvode, koji osetno popravljaju operativne kapacitete naših klijenata sa povećanjem efikasnosti proizvodnje i poboljšanjem kvaliteta proizvoda, a ujedno garantuju potpuno praćenje proizvodnje.

Proizvode iz Renishaw-a koriste proizvođači iz niza industrijskih oblasti, kao što su: avionska i svemirska, automobilska i odbrambena, elektrotehnika i elektronika, energetika, pomorska industrija, sistemi pogona i pozicioniranja, petrohemija i industrija nafte i gasa.

Predstavljamo vam najnovije inovacije:

Merna glava za mašinsku viziju (RVP)

Nova glava REVO za mašinsku viziju (RVP) je namenjena za upotrebu sa novim petoosnim mernim sistemom REVO na koordinatnim mernim mašinama (KMM). RVP dopunjuje sa beskontaktnom kontrolom postojeće višesenzorske mogućnosti merenja sa okidanjem na dodir, visokobrzinskog skeniranja sa opipavanjem i merenja površinske hrapavosti sistema REVO.

Beskontaktna kontrola ima kod nekih zadataka jasne prednosti nad tradicionalnim kontaktnim mernim tehnikama. Sistem RVP tako omogućuje kompletnu kontrolu npr. tankih limenih delova ili komponenti sa puno otvora, ponekad prečnika samo 0,5 mm, koji nisu primereni za kontaktna merenja.

RVP donosi izuzetno povećanje produktivnosti i kapaciteta KMM sa petoosnim kretanjem i kontinualnim pozicioniranjem, koje omogućuje glava REVO-2.

Sistem RVP je sastavljen od tela merne glave i niza modula, koji se mogu automatski izmenjivati sa ostalim mernim modulima sistema REVO-2. Podaci iz više senzora se automatski preračunavaju na zajednički referentni položaj. Zahvaljujući ovoj fleksibilnosti korisnik može uvek izabrati optimalni alat za kontrolu najrazličitijih karakteristika na jednoj jedinoj KMM.

Sistemom RVP upravlja isti interfejs po standardu I++ DME kao kod sistema REVO-2, a merna programska oprema Renishaw MODUS™ korisniku garantuje punu funkcionalnost. 

Za više informacija posetite www.renishaw.com/rvp

Merni sistem REVO-2

REVO-2 je nova i poboljšana verzija revolucionarne višesenzorske 5-osne merne glave za koordinatne merne mašine (KMM). REVO-2 i njegov novi kontroler za KMM UCC S5 su napravljeni na osnovu uspešnog višesenzorskog sistema REVO, a sa poboljšanim kapacitetima napajanja i komunikacije su spremni i za najnovije senzore REVO. Glava ima i proširenu zonu kretanja po negativnoj osi A, čime olakšava pristup delovima i smanjuje složenost konfiguracija tastera.

REVO-2 obuhvata i Renishaw-ov vlastiti optički inkrementalni davač ATOM™, koji donosi jedinstvenu kombinaciju minijaturnog dizajna sa robusnošću i izuzetnim merno-tehničkim karakteristikama. ATOM je najmanja čitačka glava sa optičkim sistemom za filtriranje na svetu.

REVO-2 je jedini sistem za skeniranje za KMM, koji istovremeno upravlja kretanjem tri ose mašine i dve ose glave dok skuplja podatke o radnom predmetu sa različitim 2D i 3D glavama sa okidanjem na dodir, glavom za merenje površinske hrapavosti i sada i sa beskontaktnom glavom za mašinsku viziju. U novi dizajn glave je ugrađena sofisticirana laserska merna tehnologija i tehnologija za prenos električnih signala, koja omogućuje precizno merenje radnog predmeta sa veoma velikom brzinom zahvatanja podataka.

Petoosni sistem za upravljanje otklanja neželjene dinamičke greške povezane sa kretanjem mašine, jer većinu posla obavlja laka merna glava. Upravljanje višesenzorskim sistemom REVO-2 se odvija putem istog interfejsa, po standardu I++ DME kao na originalnom sistemu REVO.

Za više informacija posetite: www.renishaw.com/revo

MODUS 2 – sofisticirano merenje na jednostavan način

Programska oprema MODUS 2 je stvorena na osnovu priznate platforme velikog kapaciteta MODUS sa podrškom za kolekciju 3 i 5-osnih mernih tehnologija za KMM iz Renishaw-a, pri čemu je u prvom planu bila upotrebljivost. Novi korisnici će lako savladati inovativni interfejs i brže će praviti programe, što će rezultirati sa stepenom produktivnosti koji do sada nije postignut – sa modelima CAD ili bez njih.

Potpuno prerađen korisnički interfejs u kombinaciji sa uvođenjem tehnologije Off Surface Motion (OSM), inteligentne merne strategije, automatsko izveštavanje i interaktivna virtualna sredina KMM su samo neke od inovacija koje poboljšavaju korisničko iskustvo.

Od jednostavnog rukovanja sa ručnim KMM do merenja složenih delova na višeosnim mašinama – MODUS 2 se automatski prilagođava i nudi samo fukcionalnosti koje odgovaraju određenom zadatku.

Korisničko iskustvo je isto kada je programska oprema povezana sa KMM 'uživo' ili u offline sredini, gde kompletna simulacija sa kontrolom brzine omogućuje razvoj i vizualizaciju mernih postupaka.

Za više informacija posetite: www.renishaw.com/modus2

SPRINT – kontrola procesa za proizvodnju visoke vrednosti

Sistem SPRINT garantuje izuzetno brzo i precizno skeniranje za CNC-mašine alatke.

Sistem SPRINT zahvata tačne položaje tačaka na površini radnog predmeta u tri pravca i u realnom vremenu analizira podatke u CNC-kontroleru mašine alatke, čime se stvaraju sasvim nove prilike za automatsku kontrolu tokom procesa obrade.

Da bi iskoristili sve mogućnosti koje nude vrhunska tehnologija i kapacitet sistema SPRINT, u Renishaw-u smo za industrijsku proizvodnju pripremili više aplikacija sa kojima će skeniranje biti lako usvojeno kao pristup nove generacije za merenje na mašini alatki. 

Proverite stanje mašine alatke 

Aplikacija za proveru stanja mašina SPRINT, Machine Health Check je jedinstveno rešenje za krajnje korisnike i proizvođače mašina alatki, koji žele da postave trajne procese obrade na svojim troosnim i petoosnim glodačkim centrima sa konfiguracijom sto/sto.

Na osnovu izuzetno tačnih 3D-mernih kapaciteta sistema SPRINT i magnetnog etalona, koji je priložen u kompletu, sa jednostavnim testovima se za manje od jednog minuta može proveriti kapacitet mašine alatke.

Sistem SPRINT nije samo dovoljno brz za automatsku identifikaciju problema sa zagrevanjem i ostalih neotkrivenih problema pre početka obrade. Aplikacija se može koristiti i u okviru redovnog održavanja za trajnost i dugoročno praćenje proizvodnih procesa.

Za više informacija posetite: www.renishaw.com/sprint

PRIMO™ LTS (sistem za podešavanje dužine alata)

Primo LTS (eng. Length Tool Setter) je jednoosni sistem za podešavanje alata, koji u kombinaciji sa namenskom programskom opremom LTS donosi brojne koristi, između ostalog:

- Skraćuje vreme podešavanja alata do 90% u poređenju sa ručnim postupcima

- Automatsko ažuriranje odstupanja alata

- Prepoznavanje oštećenog alata radi preduzimanja korektivnih mera

Primo LTS se može koristiti samostalno ili u kombinaciji sa glavom Primo Radio Part Setter i interfejsom Primo Interface. Zajedno čine potpuno automatizovan sistem za podešavanje na vašem obradnom centru. LTS radi nezavisno od sistema kredita Primo.

Za više informacija posetite: www.renishaw.com/primolts

Aditivne tehnologije za industrijsku proizvodnju

RenAM 500M

RenAM 500M je proizvodni sistem za lasersko spajanje slojeva praškastog materijala, posebno namenjen za izradu metalnih komponenti u radionicama. Opremljen je sa automatizovanim sistemima za postupanje sa prahom i otpadom, koji obezbeđuju dosledan kvalitet procesa, skraćuju vreme kontakta operatera sa prahom i garantuju visoke standarde bezbednosti sistema. Radni prostor sistema iznosi 250 mm × 250 mm × 350 mm.

Optički sistem i upravljačka platforma sistema RenAM 500M su dizajnirani i proizvedeni u Renishaw-u, i oblikuju temelje naše buduće ponude aditivnih proizvodnih sistema.

Automatizovan

Sistem RenAM 500M je idealan za industrijsku proizvodnju i nudi viši stepen automatizacije od fleksibilnijih sistema AM 250 i AM 400. Sejanje i kruženje praha u kompaktnom sistemu odvija se potpuno automatizovano i tako su operateri u manjoj meri izloženi prahu. Na ovaj način se povećava bezbednost i postiže trajni kvalitet metalnog praha.

Intuitivan

Veliki i robusan 19-inčni ekran na dodir i programska oprema za upravljanje mašinom su dizajnirani za intuitivnu upotrebu. Zasnovane na operativnom sistemu Windows® sa namenskim korisničkim interfejsom, velike ikonice prikazuju različite korake pripreme radnog procesa.

Pametan

Patentirani sistem dvostrukih filtera SafeChange™ visokih performansi omogućuje proizvodnju u stabilnoj, kontrolisanoj atmosferi tokom dužeg perioda. Filteri bezbedno i efikasno hvataju sve emisije iz procesa. Pametni upravljački sistem aktivno detektuje stanje filtera i automatski usmerava gasno kolo na čisti filter i pre nego što se uslovi u procesu pogoršaju. Korisnik se zatim upozorava da mora zameniti kućište filtera i uložak.

Za više informacija posetite: www.renishaw.com/renam

Centri za rešenja

Renishaw-ovi centri za aditivna proizvodna rešenja nude bezbednu razvojnu sredinu u kojoj preduzeća mogu da razvijaju svoje znanje i samopouzdanje pri korišćenju aditivnih proizvodnih tehnologija.

Centri za rešenja su opremljeni najsavremenijim aditivnim proizvodnim sistemima i sa podrškom iskusnih inženjera vam otvaraju brz i pristupačan put za primenu ove uzbudljive tehnologije u vašem preduzeću.

Svaki centar za rešenja sadrži inkubatorske ćelije – privatne razvojne jedinice sa aditivnim proizvodnim sistemom Renishaw, radnom stanicom za konstruisanje i svom dodatnom opremom koja je potrebna za planiranje, izradu i upotpunjavanje novih proizvoda.

Kada planiranje proizvoda i proizvodnog procesa dovoljno sazre, Renishaw će omogućiti pilot testiranje, u kome će biti provereni produktivnost i efikasnost procesa aditivne proizvodnje. Renishaw garantuje podršku operatera i aplikativnih inženjera, pristup do niza postupaka mašinske, završne i površinske obrade, kao i mernotehničkih procesa.

Na taj način će podržati klijente u kompletnom postupku procene i razvoja poslovne ideje i pomoći im pri optimizaciji dizajna, pribavljanju poverenja u proces i prikupljanju potrebnih informacija za investicione odluke.

Za više informacija posetite: www.renishaw.com/solutioncentres

Ovlašćeni distributer za proizvode Renishaw u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji:

RLS d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod vrbami 2, SI-1218 Komenda, Slovenija
T +386 1 527 2100 F +386 1 527 2129

E mail@rls.si
www.rls.si

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti