MSP Kompas inovativni alat za uvid u stanje MSP sektora prema ključnim aspektima poslovanja

Komentari: 0
Fotografija od: MSP Kompas

Mala i srednja preduzeća u Srbiji, koja bi trebalo da su pokretač rasta domaće privrede, se nalaze na različitim nivoima razvoja i zahtevaju podršku prilagođenu tome.

Nosioci ideje ove aplikacije MSP Kompas kažu da je pomenuta aplikacija inovativni alat koji daje nepogrešiv presek situacije u MSP sektoru prema ključnim aspektima poslovanja.

MSP Kompas je po CEVES-u (Projekat Velika mala privreda i Privredna komora Srbije), inovativna, otvorena i interaktivna platforma koja pruža sveobuhvatno razumevanje sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji, tačne podatke o njihovom učinku, ali i sagledava njihove potrebe za dalji održivi razvoj.

Na održanom skupu povodom ove aplikacije, predstavljeni su najnoviji nalazi Indeksa MSP Kompasa koji pokazuje nivo konkurentnosti i razvoja MSP sektora u 2023. godini i očekivanja za 2024. godinu. Rezultati predstavljaju 11 sektora i 25 zvaničnih okruga, što omogućava dublji i precizniji pregled i razumevanje potreba i učinka sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

Indeks je nastao na osnovu finansijskih izveštaja preko 40.000 kompanija u Srbiji i istraživanja koja su obuhvatila preko 4.000 entiteta.
 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti