MAŠINE ZA OPTIČKO SORTIRANJE - MEYER

Komentari: 0

Prvi uslov na putu do kvalitetnog i bezbednog proizvoda za Vaše kupce je čista i kvalitetna ulazna sirovina do koje možete doći korišćenjem najnovijih tehnologija sortiranja.

Korišćenjem MEYER rešenja za optičko sortiranje dobijate najbolje rezultate, a Vaš proizvod garantovani kvalitet, najvišu klasu čistoće, podižući na taj način bezbednost proizvoda na najviši nivo, što Vas dovodi do zadovoljnijih potrošača koji su uvek u fokusu poslovanja.

U situacijama kada čak i pored mehaničkog prosejavanja i upotrebe sistema za aspiraciju, Vaše sirovine u sebi sadrže primese i nečistoće koje treba odstraniti , nove tehnologije Vam nude rešenje na dohvat ruke – optičko sortiranje kompanije Meyer.

MEYER mašine za sorti ranje detektuju neželjena strana tela, promene u boji sirovine, infi cirana i oštećena zrna i semena.

U ponudi je širok spektar rešenja za sorti ranje semena i žitarica za različite vrste biljaka: pšenicu, kukuruz, raž, ječam, ovas, heljdu, proso, itd.

MEYER sortirke rade sa visokom preciznošću i sa kapacitetom od 0,5 do 3t/h u zavisnosti od vrste semena i kontaminanata.

NA KOJI NAČIN SORTIRANJE DOVODI DO VRHUNSKIH REZULTATA?

SISTEM OSVETLJENJA PUNOG SPEKTRA

Sistemsko osvetljenje spektra skoro kao dnevna svetlost može otkriti pravu boju materijala, čak i neznatne promene u nijansama.

KAMERA VISOKE PRECIZNOSTI

Četvorostruka kamera sadrži infracrvenu kameru za prepoznavanje neželjenih primesa, infracrvenu kameru za sortiranje materijala i dve kamere velike brzine za detekciju boja radi postizanja maksimalnog kvaliteta slike i tačnu identifikaciju dobrog proizvoda i nečistoća.

INFRACRVENI SISTEM ZA SNIMANJE

Infracrveni sistem precizno identifikuje staklo, sredstva za sušenje i plastiku.

InGaAs dvostruki infracrveni sistem može sa visokom preciznošću da identifikuje razne nečistoće kao što su staklo, plastika, kamen i delovi traka za vezivanje.

Preciznost sortiranja se automatski podešava bez potrebe za intervencijom operatera.

Sistem automatski usaglašava parametre za optimalno sortiranje sa konfiguracijom izvora svetlosti kako bi se osigurao stabilan kvalitet sortiranja.

SORTIRANJE OBLIKA

Na osnovu analize morfologije materijala vrši se odvajanje ljuske i jezgra, eliminisanje heterohromatskih primesa i nečistoća.

Koristi i razne druge algoritme za sortiranje.

Nakon identifikacije neželjenog kontaminanta, koriste se patentirani Maglevi odbacivači, snajper sistemi i ultra-brze HD kamere sa različitim talasnim dužinama, čime se postiže precizno sortiranje/odbacivanje i veoma sitnog semena kao što je TEFF (Eragrostis teflon), veličine približno 0,7 mm x 1,4 mm.

Trim d.o.o.
Ribarska 83, 35000 Jagodina
tel/fax: 035/8220-409,
035/245-409
e-mail: office@trim.rs
web: www.trim.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti