Logistika pokreće život, Milšped pokreće logistiku

Komentari: 0

Prošlo je skoro 25 godina od kada je Milšped realizovao prvu logističku uslugu. Prešao je put od male grupe entuzijasta sa jednom adresom i jasnom vizijom do više od 2 400 posvećenih radnika na preko 60 lokacija. Od usamljene usluge carinskog posredovanja do zaokruženog portfolia logističkih usluga. Kako ništa ne dolazi preko noći, bilo je potrebno vreme da Milšped dostigne današnji nivo kvaliteta u pružanju logističkih usluga. 

Promene su, kako kažu, prepoznavali kao šanse, a situacije su pretvarali u prilike. Najveću vrednost svake kompanije čine njeni zaposleni, tako da se i Milšped ponosi svojom kombinacijom visokostručnog kadra iz oblasti logistike (preko 100 diplomiranih inžinjera saobraćaja u timu) i iskusnih operatera sa dugogodišnjim iskustvom. 

Rast kompanije je zasnovan na konstantnom pružanju usluga najvišeg kvaliteta i otvaranju poslovnica u regionu i Evropi, uz planove proširenja i na ostalim kontinentima. Uz pomoć ekspertskog delovanja, neizbežnog iskustva, temeljnim poznavanjem struke i izuzetnim profesionalizmom, idemo u korak sa savremenim trendovima koji iz dana u dan zahtevaju promene na tržištu.

Ovakvim pristupom poslovanju, prilagođenim logističkim rešenjima i inovativnim pristupom svakom procesu u logističkom lancu - Milšped podržava rast svojih klijenata, u oblasitma međunarodni drumski transport, avio, brodski, železnički, carinsko zastupanje, skladištenje i distribucija, auto logistike.

U Srbiji se u poslednjih nekoliko godina prati trend “outsource logistike”, koji je kao koncept idealan za efikasno poslovanje jednog ozbiljnog proizvodnog sistema. Nakon prepuštanja logistike provajderu, kompanija pojačava fokus na kompanijski ‘’core business’’, na ono čime se zapravo bavi.

Kompanija sada može da preusmeri novac sa ‘’skupe’’ logistike na druge investicije. Samim tim omogućuje i dalji rast; umesto u viljuškare i vozila, interne skladišne kapacitete, sada se ulaže u kvalitetnije proizvodne pogone, projekte, nove modele za prodaju. Pouzdan partner i logistička kompanija poseduje veću fleksibilnost u odnosu na samu kompaniju.

Za isti obim angažuje manji broj zaposlenih jer je u prilici da sabira zahteve i tokove robe, čime direktno utiče na dosadašnje troškove i ulaganja u logistiku. Primer u kompaniji Milšped je svakako saradnja sa domaćim kompanijama “Imlek” i ”Knjaz Miloš”, najbolji iz prakse, uz veliki broj drugih partnera na koje smo takođe ponosni.

Sabiranjem zahteva, logistička kompanija pored adekvatne podrške klijentu, dobija iskusniji i kvalitetniji kadar, obučen za rad u više sistema, sektora logističke kompanije, koji su podeljeni shodno uslugama koje pružaju. Kompletna podrška apsolutno nije moguća bez adekvatnog IT sistema. Milšped kontinualno ulaže u svoj IT razvoj kroz sopstveni IT tim, koji u ovom trenutku broj preko 20 ljudi.

Rastom kompanije i samim zahtevom klijenata, Milšped je razvio sopstvene i integrisao najmodernije IT alate za rad, vodeći računa o fleksibinosti i mogućnostima povezivanja, integracije sa eksternim sistemima koji koriste najsavremenije kompanije (SAP, NAVISION…).

Cilj je da se procesi što više automatizuju i izbegne ljudski faktor, koji je u logistici izuzetno prisutan. Kroz integraciju najsavemenijeg WMS sistema, rešenja za rutiranje vozila (Route Pro), postignuta je efikasnot i mogućnost dnevne posete do čak 7 000 isporučnih mesta.

Bez adekvatne logističke podrške, partnerstva, konstantnog progresa i razmene ideja, nije moguće ispratiti zahteve tržišta bez obzira na delatnost. Tržište zahteva fleksibilniji pristup rešenja dostave repromaterijala, gotovih proizvoda, podršku prodaje putem interneta...

Efikasna i fleksibilna logistika uz minimalne troškove je nešto što nije daleka budućnost, a zaista predstavljaju ključ poboljšanja konkurentnosti i alat za osvajanje novih tržišta.

U 2018, godini jubileja za Milšped, srdačno vas pozivaju da postanete deo njihovog tima.

Logistika pokreće život, Milšped pokreće logistiku!

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti