LABORATORIJA METROLAB ATS-02-011 - ETALONIRANJE MERNE OPREME

Komentari: 1

Našu akreditovanu laboratoriju Metrolab odlikuje dugogodišnje iskustvo iz oblasti etaloniranja merila. Veliko područje akreditacije laboratorije Metrolab omogućava korisnicima da većinu potreba za etaloniranjem zadovolje na jednom mestu, a stručno osoblje je spremno da pomogne i odgovori na sva pitanja u vezi sa rezultatima merenja.

U Metrolabu možete etalonirati merila iz sledećih oblasti:

1. MASA - Vage sa neautomatskim funkcionisanjem do 150 kg

2. ZAPREMINA - Pipete sa klipom, Dispenzore, Laboratorijsko posuđe od stakla, Etalon graduisane posude od stakla

3. OPTIČKE VELICINE - Spektrofotometri, Fotometri, IR spektrofotometri, Atomski apsorpcioni spektrofotometri, Eliza čitači, Biohemijski analizatori

4. TEMPERATURA - Stakleni i digitalni termometri, Termostatske komore svih namena, Data logeri Indikatori, termoparovi, otporni i bimetalni termometri, Kalibraciona kupatila

5. RELATIVNA VLAŽNOST - Termostatske komore svih namena, Merila relativne vlažnosti

6. ANALITIČKI INSTRUMENTI - pH metri, konduktometri, refraktometri

7. PRITISAK I VAKUUM - pritisak u gasovima: vakuumetri, manovakuumetri, manometri (mehanički, elektromehanički)

NAJNOVIJE - USLUGE ETALONIRANJA U METROLABU

- ETALONIRANJE MERILA PRITISKA – MANOMETRI

- ETALONIRANJE ETALON GRADUISANIH POSUDA OD 10l

- PROŠIRENJE OPSEGA ETALONIRANJA MERILA TEMPERATURE – ETALONIRANJE OD -90°C

M. Milankovića 25, 11070 N. Beograd,
Tel./Fax: 011 22 22 222
E-mail: superlab@super-lab.com
www.super-lab.com

1 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar
Jasmina Petković
03.09.2019 19:20
Poštovani,
Zanima me da li vršite etaloniranje uređaja za merenje jačine svetlosti - lux metra?
Ukoliko ne vršite, da li mi možete predložiti neku laboratoriju za to?

Hvala unapred.
Pozdrav,
Jasmina Odgovori

Ostavi komentar

Klijenti