Kako da efikasno planirate, terminirate, simulirate, organizujete i optimizujete proizvodnju?

Komentari: 0

Proizvodne firme pokušavaju da promene način na koji rade kako bi se nosile sa tržišnim izazovima. Započinju digitalnu transformaciju i povezuju proizvodnju, kako bi postala pametna i agilna. I za proizvodnju i za dobavljače, postoji potreba za kontinuitetom u svim disciplinama i lancu vrednosti, kroz inženjering, proizvodnju i lanac snabdevanja.

DELMIA Ortems je softversko rešenje iz oblasti planiranja i terminiranja proizvodnje, čiji je cilj da optimizuje način na koji proizvođači proizvode: smanjenje uskih grla na mašinama, ograničenja u radnoj snazi, dostupnost dobavljača i sirovina i delova.

DELMIA Ortems ima mogućnost prilagođenja preraspodele opterećenja, kroz alat za podršku odlučivanju koji pomaže korisnicima formalizaciju procesa planiranja i terminiranja kroz simulacije, a ne Excel ili papir.

To nije samo alat za planere i terminere, već alat koji pomaže i nabavci, ljudskim resursima, održavanju i svim funkcijama fabrike u cilju donošenja odluka, uz garanciju izvršenja proizvodnje i obezbeđivanje ukupnog kontinuiteta svih procesa.

DELMIA Ortems se integriše sa ERP sistemima i u tom smislu podržava tri procesa: „S&OP on a plant“ (dugoročno planiranje), „MPS for the plant“ (srednjoročno planiranje) i „Detailed Scheduling“ (kratkoročna optimizacija). 

DELMIA Ortems portfolio sadrži nekoliko komponenti, čijim kombinovanjem se formira najoptimalnije rešenje:

1. Production Scheduler – optimizacija redosleda i dodeljivanja za detaljno terminiranje.

2. Manufacturing Planner – optimizacija kroz kapacitet u odnosu na preraspodelu opterećenja sa „What if“ simulacijama.

3. Synchronized Resource Planner – sinhronizuje sastavnice sa svim operacijama optimizujući vreme proizvodnje, odnosno sinhronizuje linije za pakovanje sa proizvodnim linijama.

DELMIA Ortems može da radi kao samostalna aplikacija, ali načelno radi u spoju sa informacionim sistemom firme. Pored ERP sistema, može da se poveže i sa sistemima za izvršenje proizvodnje – MES.

Poseduje alat za izveštavanje, jer postaje referentna tačka za informacije koje se isporučuju svim relevantnim činiocima unutar fabrike. DELMIA Ortems je sertifikovan za SAP, Sage i Microsoft platforme.

Ključne funkcionalnosti:

• optimizovano, dinamičko, grafičko planiranje i terminiranje zasnovano na ograničenjima (mašine, ljudski resursi, magacin, dostupnost i broj dobavljača, vreme, alati, prostor)

• interaktivni gantogrami

• preraspodela opterećenja

• scenariji i simulacije planiranja „What if“ 

• mogućnost prilagođenja kriterijuma

• optimizacija zaliha - (min/max, potreban nivo, magacin ispražnjen/prepunjen)

• sinhronizacija sastavnica sa radnim nalozima (mašine su sinhronizovane sa dolaznim materijalom, odnosno sa fazom proizvodnje u međuzavisnim fazama)

• sinhronizacija proizvodnih procesa

• planiranje kapaciteta

• pronalaženje i obeležavanje uskih grla

• istovremeni rad više korisnika (povezani korisnici iz planiranja, pogona, održavanja, nabavke)

• alati za pomoć u prioritizaciji

Dobiti koje se ostvaruju uvođenjem DELMIA Ortems:

• smanjenje vremena ciklusa u proizvodnom procesu do 50%

• smanjenje pripreme i podešavanja mašine do 25%

• ušteda vremena kroz procese izvršenja planiranja i terminiranja do 60% 

• smanjenje zaliha do 40%

• planiranje i praćenje radnih naloga 100%

• povećanje produktivnosti 10%

• jasna vidljivost proizvodnje 

• donošenje pravih i blagovremenih odluka

• veći fokus na kupca

• digitalizacija proizvodnje

CADCAM Data d.o.o.
Adresa: Sanska 32,
11 010 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 396 26 31
E-mail: info.rs@cadcam-group.eu
Web: www.cadcam-group.eu/rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti