KABLOVI ZA SERVO MOTORE

Komentari: 0

HELUKABEL, vodeći međunarodni proizvođač kablova, promovisao je na sajmu SPS IPC Drives u Nirnbergu nova rešenja u kategoriji industrijskih kablova za povezivanje motora i servo kontrolera. 

TOPFLEX-EMV-UV

Predstavljena su dva nova kabla TOPFLEX-EMV-UV-3Plus 2XSLCYK-J i TOPFLEX-EMV-UV-2XSLCYK-J - koji imaju temperaturne otpore provodnika od 90°C.

Oba kabla su pogodna za napajanje frekventnih regulatora, a istovremeno osiguravaju elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) u sistemima, zgradama i objektima od uređaja i radne opreme, koji mogu proizvesti elektromagnetne smetnje i uzrokovati neželjene posledice.

Veća snaga struje je moguća zbog poboljšane otpornosti na temperaturu provodnika od 90°C. Stoga se pruža mogućnost odabira manjeg poprečnog preseka, u odnosu na standardne kablove, prilikom projektovanja električnih mreža, mašina i sistema.

Ovi kablovi su dizajnirani za srednja mehanička opterećenja u fiksnoj i povremenoj fleksibilnoj instalaciji u vlažnim prostorijama ili na otvorenom.

Pogodni su za upotrebu u automobilskoj, prehrambenoj i ambalažnoj industriji, u tehnologiji zaštite životne sredine, mašinama za pranje, uređajima za rukovanje, pumpama, ventilatorima, transportnim trakama i uređajima za klimatizaciju.

Moguća je i njihova upotreba u eksplozivnim sredinama.

Kablovi su samogasivi u skladu sa DIN VDE 0482-332-1-2 i DIN EN 60332-1-2. Ujedno su UV otporni i ne sadrže kadmijum.

TOPSERV HYBRID

Do sada su servo motor i servo kontroler povezivani sa dva kabla, jedan servo kabl za napajanje motora i jedan senzorski kabl za prenos informacija o lokaciji.

U rešenju sa jednim kablom, provodnici za prenos signala senzora su integrisani u kabl za napajanje (hibridni kabl).

Preduslov za ovakvo rešenje je upotreba posebnog hardverskog enkodera. Budući da je enkoder stalno priključen na servo motor, ovaj sistem mora biti dostupan krajnjem kupcu od strane proizvođača servo motora.

Zadatak HELUKABEL-a bio je da razvije funkcionalan, dugotrajan kabl i da ga proizvede u svom postrojenju u Vindsbahu.

Pitanje EMC-a, posebno se nametnulo kao veliki izazov, jer je par provodnika za prenos podataka integrisan u servo kabl i potrebno ga je zaštititi od smetnji koje stvaraju naponski provodnici.

Kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja i traženja rešenja nastali su:

- TOPSERV® HYBRID PUR

- TOPSERV® HYBRID PVC

Hibridni kablovi iz HELUKABEL-a su, pre plasiranja na tržište, svoj kvalitet potvrdili u centru za testiranje gde su u „drag chain“ simulaciji za godinu dana dostigli ciklus ponavljanja od pet miliona.

Najvažniji nalaz ovog testa je da čak i nakon toliko ciklusa u veoma dinamičnoj aplikaciji, kvalitet prenosa podataka ostaje odličan, preneseni su svi paketi podataka - što je omogućilo nesmetano funkcionisanje motora. Ovo dokazuje i DESTINA standard.

Uspešnim projektovanjem i testiranjem hibridnih kablova, HELUKABEL ostaje na samom vrhu tehnološkog razvoja i prvi je izbor za korisnike kada su u pitanju rešenja sa jednim kablom.

Ekskluzivni zastupnik brenda HELUKABEL za tržište Srbije:
KONVEX ELECTRIC
Autoput za Novi Sad 110b, 11080 Beograd, Zemun
Telefon: +381 11 4145 900
E-mail: office@konvex.rs
Web: www.konvex.rs 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti