JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH INVESTICIJA

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

Na osnovu člana 29. Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, broj 37/18 – u daljem tekstu: Uredba), Ministarstvo privrede Republike Srbije oglašava
JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH INVESTICIJA

Poziv je namenjen privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru i sektoru usluga međunarodne trgovine.

Sredstva podsticaja za privlačenje direktnih investicija (u daljem tekstu: sredstva) se ne mogu dodeliti za investicione projekte u sektoru saobraćaja, razvoja softvera osim ako nisu u funkciji unapređenja proizvoda, proizvodnog procesa ili pružanja usluga međunarodne trgovine, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, rudarstva, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon preko 100 bruto registrovanih tona, aerodroma, logističkih centara, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, ribarstva i akvakulture.

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se i sledeća privredna društva:

1) koja su u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;

2) koja imaju dospele, a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji;

3) kod kojih je broj zaposlenih smanjen za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave za dodelu sredstava u odnosu na prosečan broj zaposlenih u navedenom periodu;

4) u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu;

5) koja su u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;

6) kojima je bio raskinut ugovor o dodeli sredstava podsticaja, osim u slučaju sporazumnog raskida ugovora.

Ukupan iznos sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se u skladu sa Uredbom u zavisnosti od ispunjenja sledećih kriterijuma:

1) iskustvo u obavljanju delatnosti;

2) ocena povrata investicije;

3) tehnološki nivo delatnosti – prilagođena EUROSTAT metodologija;

4) procenat visokoobrazovanog kadra;

5) opšti racio likvidnosti;

6) poslovni rezultat;

7) pokazatelj zaduženosti.

Sredstva se mogu dodeliti za:

1. investicione projekte u proizvodnom sektoru:

• kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 100.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 10 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u devastirana područja;

• kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 200.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 20 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u četvrtu grupu;

• kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 300.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 30 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u treću grupu;

• kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 400.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 40 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u drugu grupu;

• kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 500.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 50 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u prvu grupu.

2. investicione projekte u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost 150.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 15 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Tekst Uredbe, lista jedinica lokalne samouprave i obrazac prijave mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede Republike Srbije (www.privreda.gov.rs) i Razvojne agencije Srbije (www.ras.gov.rs).

Prijavu za dodelu sredstava podsticaja, kao i propratnu dokumentaciju slati putem pošte na adresu Razvojne agencije Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd.

Za detaljna uputstva i dodatne informacije obratiti se na e-mail adresu: investicije@ras.gov.rs ili putem telefona: 011/3398-629.

PREUZMITE FAJL : OBRAZAC PRIJAVE I SADRŽAJ BIZNIS PLANA

12.06.2018.

PREUZMITE FAJL : PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE
12.06.2018.

PREUZMITE FAJL : UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE

PREUZMITE FAJL : UREDBA O PODSTICAJIMA ZA 2018. GODINU
12.06.2018.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti