INTRALOGISTIKA* U LOGISTICI I PROIZVODNJI

Komentari: 0

Proizvodni i logistički procesi i tehnologije danas ne liče ni najmanje na procese od pre 40 ili 50 godina. Automatizacija u velikoj meri menja ručne poslove i operacije, stvarajući dramatične skokove u produktivnosti, tačnosti i propusnosti (kapacitetu).

Ipak, intralogistički procesi koji podržavaju proizvodnju i logistiku, u mnogim slučajevima izgledaju baš kao pre 40 godina.

Procesi za prijem, skladištenje i transport materijala nastavljaju da koriste iste stare sisteme i procese koji postoje decenijama. Jednim delom ovo je zato što je parcijalna automatizacija bila primarna za mnoge organizacije. Svi raspoloživi resursi bili su usmereni na proces van šire slike, na tehnologiju pojedinačnih operacija, dok su intralogistički procesi i operacije često ostajali na istom, zastarelom nivou.

Pored toga, donedavno su dostupna intralogistička rešenja bila i skupa i nefleksibilna. Na primer, bilo ih je teško prilagoditi promeni modela u proizvodnji i bila su čist poslovni rizik. Dugo je intralogistička oprema bila posmatrana kroz pristup “ako nije pokvareno ne diraj”.

Ali intralogistički proces, ako i nije tehnički “pokvaren“, veoma je neefikasan. Operaterima nedostaje efikasno upravljanje i kontrola zaliha od kojih zavise i proizvodni i logistički (čitaj distributivni) procesi.

Kao rezultat toga, oni su prinuđeni da to nadoknađuju prekomernim ulaganjem u proizvodnu opremu i osoblje. Ovo rasipanje para je neprihvatljivo na današnjim tržištima, jer dobar deo konkurencije radi “sve kako treba” pa prostora za polovična rešenja i polovično poslovanje – nema.

Takođe, došlo je do suštinskih promena u rukovanju materijalima: nefleksibilni sistemi automatizacije su izmenjeni modularnom i fleksibilnom tehnologijom koja je idealno prilagođena izazovima današnje intralogistike.

Današnja skladišta i distributivni centri rutinski ostvaruju vidljivost proizvoda, dok se materijal kreće kroz skladište i sve operacije u njemu.

Kako su se operateri i u logistici i u proizvodnji suočavali sa realnošću da dalje investicije u automatizaciju neće obezbediti rast osim ukoliko intralogistički procesi takođe nisu sređeni, oni su imali niz dokazanih rešenja za rukovanje materijalima koja omogućavaju:

• Bolju kontrolu procesa pre i posle proizvodnje

• Optimizovani nivoi zaliha

• Poboljšana vidljivost, kontrola i sledljivost inventara

• Poboljšana preciznost

• Maksimalni proizvodni kapacitet

Industrija 4.0 i Intralogistika

Intralogistika će biti suštinski zahtev za organizacije koje se bave poslovima proizvodnje i logistike a koji podrazumevaju stalna i repetivna kretanja robe i materijala, i koje žele da iskoriste mogućnosti 4.0 Industrije.

Proizvodni procesi danas se obično sastoje od više operacija u kojima se sklapaju podsklopovi ili komponente. Ovo omogućuje postavljanje mašina kako bi se eliminisala uska grla koja stvaraju najsporije mašine.

Međutim, istinska optimizacija zasnovana na procesu sa operacijama zahteva vidljivost između operacija, da bi se efikasnije upravljalo proizvodnjom u svakoj fazi. Na primer, imamo dvostepeni proces sa željenim kapacitetom od 2.400 delova na sat.

Mašina u prvoj operaciji može proizvesti 600 delova na sat, a mašina u drugoj operaciji 400. Kada bi sve mašine radile punom produktivnošću, proces bi zahtevao četiri mašine u prvoj fazi i šest u drugoj.

Međutim, efikasnost opreme je obično oko 85 posto. Kada kombinujete efikasnost dve faze dobijate kombinovanu efikasnost od približno 72 procenta.

Ovaj pad operativne efikasnosti neutrališe deo ušteda koje se ostvaruju kroz proizvodnju zasnovanu na operacijama. Međutim, korišćenjem pouzdanog intralogističkog softvera za inteligentno upravljanje kapacitetom bafera (akumulacije) između operacija, pad efikasnosti se može eliminisati pa se operativna efikasnost vraća sa 72 na 85 posto.

Ovo je, kada se povećava proizvodni kapacitet, idealan potez za povećanje efikasnosti, umesto nabavke novih mašina.

Kako u proizvodnji, tako i u logistici: na nivou skladišnih i distributivnih usluga, poslovi su takođe podeljeni na operacije: prijema robe, ulaganja, komisioniranja, sortiranja, pakovanja, otpreme i sl. Značaj kontinualnog i efikasnog kretanja roba i tereta između i u toku ovih operacija, od suštinskog je značaja za uspeh poslovanja.

Trasing d.o.o. je srpski lider u oblasti intralogistike.

Naša rešenja koriste kompanije širom regiona: kako najznačajniji proizvođači hrane i pića, tako i najistaknutije brze i regularne pošte, veletrgovine, distributivni centri i mnogi drugi.

Pozovite nas i zakažite posetu našem intralogističkom centru, prvom svoje vrste u regionu, gde možete videti svoju buduću opremu u radu.

Trasing d.o.o.
info@trasing.co.rs
+381 (0)37 806590
www.trasing.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti