INDUSTRIJA PAKOVANJA I PREHRAMBENA INDUSTRIJA

Komentari: 0

Pakovanje je, kao završna operacija proizvodnje od izuzetne važnosti, jer ambalaža kao takva štiti proizvod od eventualnih oštećenja, osigurava da proizvod stigne od trenutka izlaska iz proizvodnog pogona do krajnjeg korisnika sa upotrebnim osobinama koje nisu narušene i koje sam proizvođač garantuje.

U broju 75 časopisa Industrija se ne bavimo dizajnom, atraktivnošću pakovanja ili materijalima koji se upotrebljavaju za izradu pakovanja, već ćemo predstaviti ulja i masti koja se upotrebljavaju u industriji proizvodnje ambalaže i prehrambenoj industriji.

TOTAL može ponuditi širok asortiman maziva a kao siguran partner čiji proizvodi zadovoljavaju najstrožije zahteve u pogledu kvaliteta zaslužili smo poverenje vodećih svetskih proizvođača opreme za pakovanje, koji su TOTAL maziva uvrstili u liste preporučenih maziva u garantnom roku, navodimo pojedine: K H S, SIDEL, SACMI, KRONES, ANGELUS, Y F L Z…

Jedna od podela ulja i maziva se upravo odnosi na podelu na tzv. konvencionalna – maziva za opšte namene i maziva za prehrambenu industriju (u daljem tekstu eng. food grade maziva).

Konvencionalna ili opšta maziva se upotrebljavaju u industrijskim pogonima koji nemaju dodira sa prehrambenim proizvodima, dok u slučaju proizvodnje hrane postoji rizik da u određenim operacijama proizvodnog procesa dođe do kontakta hrane sa mazivom.

Pomenućemo osnovne vrste konvencionalnih – opštih maziva iz naše ponude:

• Mineralna hidraulična ulja: AZOLLA ZS (sa stabilnim nivoom cinka –Zn, AZOLLA AF (bez sadržaja cinka-Zn, tj. bez pepela).

• Mineralna i sintetička reduktorska ulja: CARTER EP, CARTER XEP, CARTER SH, CARTER SY i CARTER SG.

• Mineralna i sintetička ulja za vazdušne kompresore: DACNIS LD, DACNIS SH i DACNIS SE.

• Ulja za sve vrste rashladnih kompresora: LUNARIA FR, LUNARIA NH, LUNARIA SH, PLANETELF ACD i PLANETELF PAG.

• Višenamenske masti na bazi litijuma ili litijum kompleksa sa dodatkom EP aditiva: MULTIS EP, MULTIS COMPLEX EP; aluminijum kompleksne EP masti: COPAL EP, masti na bazi poliurea: ALTIS, kalcijum sulfonat kompleksne masti: CERAN…

Proizvodnja tzv. eng. food grade maziva je izuzetno složena i sertifikacija je značajno strožija. Pouzdani i kvalitetni proizvođači eng. food grade maziva se izdvajaju od ostalih, sertifikatom koji osigurava da je proizvodni pogon u kome se pomenuta maziva proizvode sertifikovan u skladu sa strogim uslovima: od trenutka ulaska sirovine u proizvodni proces do izlaska finalnog proizvoda.

Sertifikat koji osigurava da su sve neophodne operacije ispunjene i da proizvodni pogon zadovoljava stroge standarde je ISO 21 469.

Želimo da skrenemo pažnju da proizvodni pogoni mnogih proizvođača eng. food grade maziva ne zadovoljavaju zahteve standarda ISO 21 469.

TOTAL poseduje pomenuti sertifikat za dva proizvodna pogona, jedan u Evropi - Baisieux u Francuskoj i jedan u Severnoj Americi - Linden u SAD, u šta se možete uveriti na ovoj stranici.

Pomenuti sertifikat garantuje sledeće:

• Kontrolisanu formulaciju eng. food grade maziva

• Testiranje i verifikaciju proizvoda

• Jednom godišnje vršenje kontrole celokupnog proizvodnog pogona i proizvoda koji se u njemu proizvode od strane nezavisne sertifikacione institucije

• Procesuiranje eventualnih žalbi

• Sprovođenje korektivnih i preventivnih mera

• Vršenje procene rizika i implementaciju kontinuiranih poboljšanja

• Proizvodi koriste sastojke kontrolisanog porekla koji ne smeju sadržati: alergene, GMO organizme niti supstance životinjskog porekla.

Iz asortimana eng. food grade maziva, TOTAL može ponuditi proizvode koji su odobreni od strane: N S F (eng. National Sanitation Foundation) organizacije: N S F 3H – maziva koja mogu doći u direktan kontakt sa hranom i N S F H1 – maziva koja slučajno mogu doći u kontakt sa hranom, zatim KOSHER i HALAL sertifikacionih institucija.

Koji tip maziva zadovoljava određeni standard je veoma lako proverljivo u tehničkom listu svakog proizvoda ponaosob.

Takođe sve informacije i uverenja su dostupni u tzv. N S F WHITE BOOK i možete ih preuzeti na zvaničnoj stranici: https://info.nsf.org/USDA/psnclistings.asp jednostavnim ukucavanjem naziva TOTAL u polje eng. Company name, nakon čega se izlistavaju sertifikati za sve registrovane TOTAL proizvode.

TOTAL već 60 godina razvija proizvode koji mogu doći u kontakt sa hranom.

Prepoznali smo potrebu da seriju proizvoda namenjenu upotrebi u prehrambenoj industriji eng. food grade nazovemo posebnim imenom: TOTAL NEVASTANE.

Asortiman je sledeći:

• Mineralna i sintetička hidraulična ulja: NEVASTANE AW i NEVASTANE SH

• Mineralna i sintetička reduktorska ulja: NEVASTANE EP, NEVASTANE XSH i NEVASTANE SY

• Sintetičko visoko temperaturno ulje za podmazivanje lanaca pokretnih traka: NEVASTANE CHAIN OIL XT

• Višenamenske kalcijum kompleksne EP masti: NEVASTANE MP 1,5; aluminijum kompleksne EP masti na mineralnoj bazi: NEVASTANE XMF; NEVASTANE 2 +; mast sa ugušćivačem na bazi PTFE: NEVASTANE HD2T; aluminijum kompleksne EP masti na sintetičkoj bazi: NEVASTANE XS.

• Višenamenska i vodootporna maziva u spreju: NEVASTANE LUBE AEROSOL, NEVASTANE GREASE AEROSOL i NEVASTANE SILICONE SAFEGARD

• Mineralna ulja za prenos toplote: NEVASTANE HTF

• Sredstvo za čišćenje i ispiranje sistema: NEVASTANE FLUSH OIL

• Rashladna tečnost za sisteme hlađenja: NEVASTANE ANTIFREEZE

• Sredstvo za razlaganje ostatka šećera na transportnim trakama: NEVASTANE SDO

Takođe, TOTAL pored NEVASTANE serije proizvoda može ponuditi i sledeće proizvode namenjene upotrebi u prehrambenoj industriji eng. food grade, koji su odobreni od strane N S F organizacije:

• Sintetičko ulje za rashladne kompresore: LUNARIA SH

• Sintetičko ulje za podmazivanje vakuum pumpi: PV SH 100

• Parafinska mineralna ulja, medicinskog kvaliteta: FINAVESTAN

• Ulje na 100% biljnoj bazi za podmazivanje noževa i delilica testa: FINATUROL

• Specijalna visoko temperaturna (do +300ºC) sintetička mast: STATERMIC NR

• Sintetičko (estarsko) ulje za hladnu deformaciju kod proizvodnje ambalaže za hranu od aluminijuma: MARTOL FMO

Predlažemo da posetite:
www.industrial.lubricants.total.com
www.catalog.lubricants.total.com
www.total-serbia.rs
kako biste se detaljnije informisali o našim proizvodima ili kontaktirajte lokalne predstavnike kompanije TOTAL.

TOTAL SERBIA d.o.o. Beograd
Milenti ja Popovića 5a
11070 Novi Beograd
Kontakt osoba: dipl. ing. Darko Đurđević
Mob: +381 64 658 6947
E-mail: darko.djurdjevic@total.com
Web: www.total-serbia.rs
0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti