HENSEL KUTIJA SA INDIVIDUALNOM, DIGITALNOM ŠTAMPOM LOGOTIPA KOMPANIJE

Komentari: 0

Električari obično označavaju svoje instalacije adresnom nalepnicom koja uključuje logotip njihove kompanije. Uz MyBox iz Hensela, potreba za kupovinom i lepljenjem logotipa kompanije / adrese je stvar prošlosti.

Kao dodatnu uslugu, Hensel nudi električarima i projektantima elektrotehnike kao i svojim kupcima na svim međunarodnim tržištima, mogućnost označavanja njihovih personalizovanih Hensel kablovskih razvodnih kutija sa štampanim logotipom kompanije ili projekta.

Elektroprivrede širom sveta takođe mogu oglašavati svoje usluge na Hensel kablovskim razvodnim kutijama. Mogu se brzo i jednostavno naručiti od podružnice ili agenta u odgovarajućoj zemlji.

Uz MyBox, Hensel nudi električarima mogućnost dodavanja logoti pa/adrese svoje kompanije na razvodne kuti je za kablove i njihovo korišćenje kao vizit karte i reklamiranja kompanije - sa visokokvalitetnim digitalnim otiskom na poklopcu kućišta.

Ovo čini nalepnice sa logoti pom/adresom kompanije zastarelima. Na ovaj način specijalizovane kompanije koje ugrađuju Hensel proizvode na terenu, mogu da skrenu pažnju na svoje usluge na profesionalan način i na proizvod visokog kvaliteta.

Individualni MyBox iz Hensela može se konfi gurisati sa logoti pom kupaca u boji, pomažući im da se istaknu od konkurencije i promovišući zadržavanje kupaca. Pored logoti pa kompanije, može se ispisati i naziv projekta ili kupca.

Električar može jednostavno poslati logotip ili sliku i tekst svom Hensel savetniku i direktno naručiti potrebnu količinu personalizovanih Hensel kablovskih razvodnih kutija.

Kako će kutija finalno izgledati sa logoti pom i tekstom - može se unapred videti u PDF pregledu.

KOMPLETAN ASORTIMAN SA INDIVIDUALNIM LOGOTIPIMA

Individualni logoti pi kupaca mogući su na Hensel kablovskim razvodnim kuti jama iz serije DK i KF, za veličine kućišta za poprečne preseke provodnika od 0,75 mm² do 50 mm² i za unutrašnju i spoljašnju primenu.

Zahvaljujući širokom spektru personalizovanih proizvoda, može se osigurati ujednačen izgled na svim kablovskim razvodnim kuti jama koje su instalirane u projektu.

ENYCASE DK - ZA UNUTRAŠNJU I BEZBEDNU UPOTREBU NA OTVORENOM

Štampane Hensel kutije iz serije DK su serti fi kovane za IP klasu zaštite 66 i pogodne su za unutrašnju i bezbednu spoljašnju primenu. "Vodootporna" KF serija ima IP klasu zašti te IP66 / 67/69.

Kao takve, KF kablovske razvodne kuti je takođe se mogu instalirati u nezaštićenim otvorenim prostorima, kao i u izazovnim okruženjima i za posebne uslove primene - znak kvaliteta i izdržljivosti koji električari mogu koristi ti da pokažu svoju stručnost u području spoljnih instalacija sa logoti pom njihove kompanije.

ENYCASE KF - “VODOOTPORAN” MYBOX U SIVOJ I CRNOJ BOJI

"Vodootporne" kablovske razvodne kuti je dostupne su u osam veličina kućišta u sivoj i crnoj boji. Na tamnim kućištima, online konfigurator automatski pretvara pojedinačni logoti p/adresu kompanije u belo.

Rezultat: posebno visokokvalitetan, elegantan dizajn sa veoma prepoznatljivim izgledom u poređenju sa drugim proizvodima.

O Henselu

Gustav Hensel GmbH & Co. KG je osnovan 1931. godine i vodeća je kompanija srednje veličine u proizvodnji električnih instalacija i distribucionih sistema.

Na temelju naše tehničke kompetencije i veština razvijamo inovativna rešenja za električnu opremu zgrada. Naši partneri na tržištu su veletrgovci elektro materijala i električari, kao i proizvođači panela.

Hensel je globalna kompanija sa brojnim predstavništvima i agentima u 65 zemalja.

Hensel ima preko 800 zaposlenih, od kojih je 550 u Nemačkoj.

Naš portfolio proizvoda pokriva čitav spektar elektroinstalacijskih i distribucionih rešenja.

Proteže se od razvodnih kutija za kablove do malih razvodnih tabli do 63 A, kombinovanih sistema kućišta za montažu distributivnih ormana do 250 A ili distributivnih ormana do 630 A i sklopova niskonaponskih razvodnih uređaja do 5000 A.

Hensel nudi standard-komforna rešenja za fotonaponska postrojenja sa ENYSUN razvodnim tablama.

U oblasti elektromobilnosti, Hensel je pionir prvog jednostavnog sistema za višestruko punjenje ENYCHARGE, prvog jednostavnog sistemskog rešenja spremnog za povezivanje za istovremeno punjenje više električnih vozila.

Više informacija pronađite na www.hensel-electric.de, kao i na Facebook, Twitter i YouTube.

Kontakt:
Nedeljko Šolaja
Sales manager south Balkan
HENSEL Hungária Kft .
Mobile +381 62 259 699
nedeljko.solaja@hensel.hu
www.hensel.hu

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti