Evoks doo - Održavanje – vodič ka digitalizaciji

Komentari: 0

Koristeći RFID tehnologiju i mobilne uređaje sa Android OS, SafeEx rešenje za održavanje poboljšava procedure obezbeđujući laku upotrebu potrebne dokumentacije i kontrolnih lista.

Sve aktivnosti korisnika su dokumentovane u sistemu, čime se formira potpuna baza podataka sa revizijama aktivnosti.

Rešenje čine SafeEx Web-sistem i SafeEx aplikacija, koje su realizovane sa timovima za održavanje i pregled iz realnog industrijskog sektora.

SafeEx rešenje postavlja novi standard za pregled i rad na održavanju. Rešenje služi kao sredstvo za poboljšanje bezbednosti, povećanje efikasnosti i obezbeđuje transparentnost.

SafeEx softversko rešenje olakšava rad tehničara kvalitetnim interfejsom i transformacijom klasičnih procedura u digitalne, stvarajući jedno novo iskustvo.

Prednosti:

Smanjenje troškova uklanjanjem ili smanjenjem obima papirne dokumentacije i nepotrebnog unosa podataka

Povećajte produktivnost tako što ćete smanjiti vreme pripreme i traženja dokumentacije

Eleminisanje grešaka izbegavanjem dvostrukog posla, loše pripreme ili nepotpunih kontrolnih lista

Brzo otkrivanje neusklađenosti lociranjem opreme koja zahteva održavanje na crtežima dispozicija

Osiguravanje bezbednosti primenom RFID tehnologije u cilju boljeg pregleda, održavanja i zamene opreme

Rad aplikacije u Off-line režimu omogućava konstantno sprovođenje pregleda i kontrolnih lista, a sinhronizacija će se obaviti pri prelasku na on-line režim, čime se omogućava neometan rad i ažurnost podataka.

Lako korišćenje preko korisnički prilagođenog interfejsa

Karakteristike:

Kreiranje odgovora i dodavanje relevantnih slika popravke ili materijala i vremena potrebnog za popravku

Definisanje zadatka i određivanje tima za realizaciju

Praćenje realizacije zadatka i prikazivanje statusa svih zadataka na listi zadataka

Pronalaženje neusklađenosti pomoću filtriranja (pretraživanja) opreme koja je deo zadatka

Pravljenje beleški na slikama koje napravite da biste ukazali na neusklađenosti

Kontrolne liste za opremu u zonama opasnosti usklađene sa standardom IEC 60079-17

Napravite kontrolne liste kako biste prilagodili procedure održavanja prema vašim potrebama

Pretraživanje (filtriranje) opreme, aktivnosti i odgovora , pravljenje izveštaja po željenim zahtevima

Slanje informacija o opremi u bilo kom trenutku (pojedinačno i prema zahtevu)

REST API za prenos podataka

Počnite koristiti naš alat koji je efikasan! Imamo dokaze o smanjenju angažovanja radnika na licu mesta i do 50%!

Preduzmite sledeći korak ka višem bezbednosnom standardu!

Kontaktirajte nas na office@evoks.co.rs kako bi ste stupili u kontakt sa našim partnerom i dobili više podataka.
Evoks d.o.o. Beograd je partner za područije Srbije i okolnih zemalja. 

EVOKS d.o.o.
Ustanička 189/II/3A
11 050 Beograd, Srbija
office@evoks.co.rs
www.evoks.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti