ELEKTROMAGNETNI VENTILI U VODOVODNIM INSTALACIJAMA UPRAVLJANI SENZOROM POKRETA

Komentari: 0

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), metod sertifikacije u građevinarstvu na osnovu stepena održivosti, postaje poznat kao A+ standard za kućnu opremu.

Sve je veće interesovanje za sertifikovane "zelene" kancelarijske prostore (ili za one koji su na pragu da dobiju sertifikat).

Zahvaljujući korišćenju moderne, ekološki prihvatljive tehnologije i materijala, ove zgrade troše oko 30% manje energije od tradicionalnih kancelarijskih prostora.

Pokazalo se da rad u ovakvim zgradama ima pozitivan efekat na zaposlene.

U građevinskoj industriji energetski efikasna zgrada, materijali i savremena tehnologija pomažu zgradama da akumuliraju toplotu.

Međunarodne organizacije koje vrše procene zgrada dolaze sa sopstvenim specijalizovanim ekološkim sistemima sertifikacije koji pokrivaju različite kriterijume.

Zgrada koja je ekološki sertifikovana automatski čini čitavu investiciju prestižnijom i privlači ekološki svesne izvođače.

Potencijalni zakupci takođe preferiraju iznajmljivanje "zelenih kancelarijskih prostora", jer se pokazalo da oni pozitivno utiču na zdravlje i raspoloženje zaposlenih, što naravno koristi boljem poslovanju

Tokom procesa sertifikacije postoje određeni kriterijumi koje zgrada mora da zadovolji kako bi sertifikacija bila uspešna. Jedan od troškova koje zakupci moraju uzeti u obzir je trošak vode.

Elektromagnetni ventili upravljani senzorom pokreta mogu biti od ogromne pomoći u oslobađanju od nepotrebnog utroška vode (prouzrokovanog curenjem u toaletima, kapljanjem slavina, ili curenjem na oštećenim cevovodima (na primer).

Oni će vam omogućiti da imate potpunu kontrolu nad vodom u sanitarnim čvorovima.

Postavljanjem tajmera koji će zatvoriti vodu pomoću elektromagnetnog ventila nekoliko minuta nakon što senzor pokreta detektuje kretanje u određenoj prostoriji, potrošnja vode se može kontrolisati , što znači manje račune i smanjeni rizik od poplava.

JEDINSTVENI "ECO-DZR" MESINGANI VENTILI OTPORNI NA KOROZIJU – DUGOTRAJNI I POUZDANI

Za instalacije u kojima je potrebno vršiti otvaranje/zatvaranje toka vode, preporučujemo korišćenje ventila od specijalne legure mesinga "ECO-DZR".

Ova legura je praktično bez olova (<0,1%) i otporna je na koroziju i "decinkifikaciju" (proces u kome cink nestaje iz legure sa mesingom), i ima trajanje i do 20 godina.

Kada se pravilno koristi , mesing je otporan i na vodenu i na atmosfersku koroziju. Međutim, kada je u kontaktu sa mekom vodom koja sadrži hlor, a koji je dostupan u vodovodu, mesing ima tendenciju da izgubi svoju pocinkovanu prevlaku, što ga stoga izlaže korozivnom fenomenu koji se naziva "sezonsko pucanje".

Mesing ECO-DZR karakteriše visoka otpornost na "decinkifikaciju".

Zbog toga ovaj materijal nudi mnogo bolju otpornost na koroziju kada se instalira u sisteme vodosnabdevanja, a za razliku od običnog mesinga, ne sadrži olovo (sadržaj <0,1%).

 

 

Kompletan elektromagnetni ventil se sastoji od dva elementa: tela koje se bira u zavisnosti od veličine potrebnog priključka ili od protoka (tabela 1) i kalema izabranog prema naponu napajanja (tabela 2).

Moguće je naručiti namenski sistem za ručno otvaranje (tabela 3).

Ovaj sistem se koristi za ručno otvaranje ventila EV220BW, npr. u slučaju nedostatka napona napajanja ili tokom izgradnje ili održavanja instalacije.

Napomene:

• Preporučujemo korišćenje filtera od 500 μm ispred elektromagnetnog ventila.

• Takođe se preporučuje redovna provera ventila.

• Elektromagnetni venti li navedeni u tabeli 1 imaju PZH sertifikat koji omogućava da se koriste u aplikacijama gde dolaze u kontakt sa vodom za piće.

Imajte na umu da su ovde prikazani proizvodi oni najčešće korišćeni; dostupni su takođe i proizvodi sa drugim tehničkim karakteristikama.

Za više informacija kontaktirajte:
Danfoss d.o.o
Đorđa Stanojevića 12, 11070 Novi Beograd
Kontakt: Tibor Doža, Inženjer prodaje
Tel: +381 60 202098586
tibor.doza@danfoss.com
www.danfoss.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti