EFIKASNO MERENJE BLOKA MOTORA; MULTI-TAKTILNO MERENJE GEOMETRIJE I HRAPAVOSTI

Komentari: 0

SENMATION SKRAĆUJE VREME MERENJA I POVEĆAVA PRODUKTIVNOST

Merenje bloka motora zahteva visoko precizan sistem merenja, zbog čega se za ovaj zadatak uobičajeno koriste Hexagon Manufacturing Intelligence Leitz PMM-Xi i HP-S-X5 HD sistem fiksnih senzora.

Ako je potrebno ubrzati procese merenja, za uštedu dragocenog vremena merenja može se koristiti obrtno-indeksni spoj. SENMATION senzorski interfejs pruža mogućnost posmatranja zadatka merenja iz nekoliko različitih uglova.

Beskompromisna preciznost sa niskom tolerancijom

Kada blok motora prolazi kroz završnu fazu proizvodnog procesa, zahtevi za naknadnim merenjima su veoma visoki. Poravnanje se vrši uz pomoć sistema fiksiranog senzora, skenirajućom sondom HP-S-X5 HD.

Zatim sledi merenje zaptivnih površina, promera cilindra i kanala bregaste osovine. Ovi elementi imaju vrlo ograničenu toleranciju i ne ostavljaju prostor za kompromise u pogledu preciznosti.

Skraćenje vremena merenja zahvaljujući namenskoj upotrebi senzora

Zahvaljujući upotrebi SENMATION, pravi senzor se može automatski koristiti u okviru procesa merenja za svaki zadatak merenja. Na taj način se vreme merenja skraćuje, i moguće je, zavisno od zadatka u vezi sa merenjem, značajno povećati brzinu obrade bez narušavanja zahtevanog nivoa preciznosti.

Fleksibilna primena Sistema senzora za efikasno merenje

Pomno posmatranje je pokazalo da postoji mogućnost smanjenja vremena merenja u toku procesa merenja. Elementi poput veznih navoja, koji pokazuju veću toleranciju i zahtevaju kompleksnije konfiguracije senzora zbog rasporeda na bloku motora, mogu se meriti brže uz pomoć HH-AS-2.5 obrtno-indeksirajućeg sistema sa HP-S-X1H.

Time se eliminiše prelaz za mehaničku zamenu, čime se vreme zamene smanjuje.

Merenje geometrije i hrapavosti kao jedinstven proces

Uz pomoć sistema SENMATION, prelasci sa sistema fiksiranih senzora na obrtno-indeksirajući sistem su u celini sastavni deo procesa merenja.

Prelazak traje kraće od 45 sekundi i nije potrebna kalibracija senzora, opet zahvaljujući inovativnom senzorskom interfejsu. Merenje hrapavosti može takođe biti obuhvaćeno automatizovanim procesom merenja.

PROFAJLER R se, zajedno sa HP-S-X5, podiže uz pomoć punjača senzora, i tako se vrši merenje.

© Copyright 2016 Hexagon Manufacturing Intelligence. Sva prava zadržana. Hexagon Manufacturing Intelligence je deo sistema Hexagon.

Ostale robne marke i nazivi proizvoda su zaštitni znaci njihovih vlasnika.

Hexagon Manufacturing Intelligence smatra da su podaci u ovoj publikaciji tačni na dan njenog objavljivanja. Ovi podaci podležu promeni bez najave.

Tel/Mob: +381 63 21 75 64,
info.rs@hexagon.com
HexagonMI.com
 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti