DIGITALNA TRANSFORMACIJA SE ODVIJA BEZ RAZVODNIH ORMANA

Komentari: 0

Digitalna transformacija u branši automatizacije napreduje velikim koracima. Budućnost se sve više usredsređuje na softverski nivo, usled čega nastaju novi izazovi.

Kompanija Murrelektronik se godinama fokusira na decentralizaciju i razvila je sve hardverske proizvode potrebne za digitalnu transformaciju (module sabirnice, mrežne prekidače, napajanja, IO linkove, kablove i konektore) i veoma je softverski verzirana zahvaljujući znanju o digitalnom blizancu.

Decentralizacija nije stvar samo jednog ili pojedinačnih proizvoda, već se mora posmatrati kao sistem. Jer samo uz sveobuhvatno razmatranje, planiranje i instalaciju mogu se identifikovati potencijali efikasnosti i izvući maksimum iz automatizacije.

Proizvod postaje rešenje samo kada je inteligentno integrisan u celokupni sistem. Digitalna transformacija se tako profesionalno unapređuje kroz interakciju svih pojedinačnih komponenti.

IO link Master moduli

IO link je namenjen za Plug-and-Play pri instalaciji u tehnici automatizacije. Imajući u vidu sve složenije proizvodne procese i postrojenja, kod kojih se prikuplja i umrežava sve više podataka, komunikacioni standard pruža maksimalnu transparentnost od nivoa senzora-aktuatora do u Cloud.

Novi IP67 sabirnički moduli „MVK Pro“ i „IMPACT67 Pro“ su kompletno novo razvijeni. Oni imaju osam multifunkcionalnih Master priključaka i zahvaljujući L-kodiranim M12 utičnim spojevima mogu da ostvare i veće struje i opslužuju Eternet protokole PROFINET, EtherNet/IP i EtherCAT.

Rešenja za instalaciju vizijskih sistema

Industrijska obrada slike postaje sve važniji u industrijskoj proizvodnji i logistici. Sa modularnim Plug & Play rešenjima kompanije Murrelektronik se vizijski sistemi ne puštaju rad samo brzo i fleksibilno.

Moduli takođe pružaju mogućnost obimne i detaljne dijagnoze i takođe imaju veliki uticaj na dostupnost sistema.

Sistem za automatizaciju Vario-X

Zahvaljujući decentralizovanom sistemu za automatizaciju Vario-X razvodni ormani su nepotrebni. Vario-X dovodi senzore i aktivatore u neposredno okruženje mašine i pri bešavnoj integraciji decentralizovanih servo pogona obezbeđuje pouzdano upravljanje naponom, signalom i podacima. Sistem automatizovan sa Vario-X od početka ima digitalnog blizanca.

Digitalna slika 1:1 obuhvata sve funkcije i parametre originalne mašine i sistema i putem Augmented Reality se može postaviti u proizvodnu halu.

Digitalni blizanac i u pogledu prediktivnog održavanja pruža važan doprinos. Usled upotrebe veštačke inteligencije se mogu prepoznati anomalije u toku procesa i pravovremeno pokrenuti mere za njihovo otklanjanje.

Time se štedi na novac i vreme ne samo kod projektovanja, već pri instalaciji u pogonu i servisu.

MQ15 konektor

Mašinama i postrojenjima je potrebna energija i potrebna su jednostavna rešenja za njihovo snabdevanje energijom. KOnektori nepropusni za vodu i prašinu serije MQ15 jednostavno se instaliraju putem brzog priključćivanja bez upotrebe alata.

Oni su preodređeni za priključivanje asinhronih i trofaznih motora. Visoke vrednosti prenosa struje (trajno opterećenje do 16 A) pri naponu do 600V naizmenične struje shodno tome otvaraju širok spektar primena.

Instalacija sa sistemom i konceptom

Posmatranje ukupnog sistema pri instalaciji može da rezultuje izuzetnim potencijalima uštede, a mogu se takođe sprečiti greške pri instalaciji.

Stoga put digitalizacije uvek treba posmatrati kao tandem decentralizacije i efikasnog i u ukupnom sistemu razvijenog koncepta instalacije.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti